Top menu

Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON)

W ramach realizacji przez PFRON programu pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” powstały centra informacyjno – doradcze dla osób z niepełnosprawnością

Głównym zakresem działania CIDON jest udzielanie informacji o:

 • programach realizowanych przez PFRON,
 • projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe,
 • obowiązujących systemach orzecznictwa zarówno dla celów rentowych i pozarentowych,
 • możliwościach uzyskania wsparcia finansowego i rzeczowego,
 • zaopatrzeniu w sprzęt ortopedyczny, w sprzęt rehabilitacyjny oraz w środki pomocnicze,
 • sprawach dotyczących sanatoriów, turnusów rehabilitacyjnych i organizatorów tych turnusów,
 • likwidacji barier funkcjonalnych - architektonicznych, technicznych oraz w komunikowaniu się,
 • możliwym wsparciu działalności gospodarczej podejmowanej lub prowadzonej przez osoby z niepełnosprawnością,
 • rehabilitacji leczniczej, społecznej, zawodowej oraz zatrudniania osób z niepełnosprawnością,
 • ulgach i uprawnieniach wynikających z obowiązujących przepisów,
 • ustawowym wsparciu pracodawców osób z niepełnosprawnością,
 • instytucjach działających na rzecz osób z niepełnosprawnością.
 1. Podejmowanie działań związanych z pomocą osobie z niepełnosprawnością, poprzez kontakt z właściwą instytucją według kompetencji, w tym:
 • wsparcie w wypełnianiu odpowiednich dokumentów,
 • pomoc w umówieniu wizyty we właściwej jednostce czy instytucji,
 • weryfikacja sposobu załatwienia sprawy na rzecz danej osoby,
 1. Kierowanie do specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją.
 1. Współudział w tworzeniu i realizacji planu aktywizacyjnego, prowadzonego przez specjalistę ds. zarządzania rehabilitacją.
 2. Kierowanie do Ośrodka Wsparcia i Testów.
 3. Współpraca z Ośrodkiem Wsparcia i Testów w zakresie realizacji działań na rzecz osób z niepełnosprawnością.
 4. Informowanie pracodawców o możliwości skorzystania ze wsparcia zespołu Informacyjno-Doradczego przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy, skupiającym ekspertów z medycyny, psychologii, biomechaniki, akustyki, oświetlenia, architektury i innych w dostosowaniu środowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 5. Wsparcie w projektowaniu i dostosowywaniu stanowisk pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnością z wykorzystaniem technik rzeczywistości wirtualnej.
 6. Udostępnianie pracodawcom bazy sieci Ekspertów BHP ds. Osób Niepełnosprawnych wspierających przedsiębiorców i instytucje w dostosowaniu stanowisk pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Kontakt: https://www.pfron.org.pl/komunikaty-z-regionu/szczegoly-komunikatu/news/cidon-w-zielonej-gorze-1/

Luty
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Multimedia