Top menu

25 listopada - Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

Raport KE z 5 marca 2021 dotyczący równouprawnienia płci w Unii Europejskiej opublikowano w związku z Międzynarodowym Dniem Kobiet. W raporcie podkreślono wyzwania, jakie miniony rok nakreślił w związku z nierównościami między kobietami i mężczyznami. Wskazano obszary, w których pandemia ma znaczny wpływ na życie kobiet, zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej.

Wśród najważniejszych wniosków KE wskazuje, że odnotowano wzrost skali przemocy domowej w państwach członkowskich: np. we Francji liczba zgłoszonych przypadków przemocy domowej wzrosła o 32% w pierwszym tygodniu obowiązywania obostrzeń; na Litwie – o 20% w ciągu pierwszych trzech tygodni. W Irlandii liczba interwencji w sprawach dotyczących przemocy domowej wzrosła pięciokrotnie, a władze Hiszpanii poinformowały, że w ciągu pierwszych dwóch tygodni obowiązywania środków izolacji odebrano o 18% więcej połączeń telefonicznych z prośbą o pomoc w tego typu sytuacjach.

Nasuwałoby się zatem na myśl, że odsetek przemocy domowej mógł niebezpiecznie wzrosnąć podczas trwania obostrzeń również w Polsce. Jednak statystyki policyjne, podsumowujące rok 2020 przedstawiają coś zgoła innego. W 2020 roku liczba wypełnionych Niebieskich Kart wynosiła 72 601, podczas gdy w roku poprzedzającym było to 74 313 kart. Liczba kobiet, co do których istnieje podejrzenie, że mogą być ofiarami przemocy domowej wyniosła 62 866 w 2020 roku, zaś w 2019 - 65 195.

Uprawnieni przedstawiciele lubuskich służb i instytucji założyli w 2020 r. łącznie 2.243 „Niebieskie Karty” – A. Utrzymuje się zatem obserwowana od 2018 r. tendencja spadkowa w liczbie wszczynanej procedury „Niebieskie Karty” (w 2018 r. założono ogółem 2.478 NK – A; w 2019 r. – 2.329 NK – A).  Zespoły Interdyscyplinarne  swoimi oddziaływaniami objęły 1 927 rodzin, tj.: 5 369 osób, w tym  1 996 kobiet, 1 889 mężczyzn i 1 484 dzieci. Uwidacznia się spadek liczby rodzin objętych pomocą ZI w porównaniu z 2019 r. o 7,5% (o 156 rodzin).

Już w 2015 roku Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej opublikowała dokument Przemoc wobec kobiet Ogólnounijne badanie: główne wyniki , który to wykazał, że w Polsce kobiety zgłaszają mniej przypadków przemocy domowej niż w innych krajach UE.

 

Dlatego nie bądźmy obojętni – reagujmy! Informacje o tym gdzie szukać pomocy można znaleźć tutaj: http://tarcza.lubuskie.pl/

Luty
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Multimedia