Top menu

Wyniki dotyczące wyboru wykonawcy w zakresie zorganizowania 2 kompleksowych usług szkoleniowych

04.08.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w wyniku postępowania dotyczącego składania propozycji na realizację 2 kompleksowych usług szkoleniowych metodą seminaryjno – warsztatową:

a) „Szkolenie pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi pn. Seksualność osób z zaburzeniami psychicznymi” w południowej części województwa lubuskiego;

Oferta Fundacji „Alternatywy" złożona w trybie pozakonkursowym

04.08.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że 03 sierpnia br. złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego przez Fundację „Alternatywy” z siedzibą w Lipinkach 72, 67-410 Sława na zadanie pn.: „I Ogólnopolski Integracyjny Turniej Boccia o Puchar Sławy” o dotację  w wysokości 3.000 zł  (przy koszcie całkowitym zadania 16.705 zł). 

Bezpłatne porady dla osób niepełnosprawnych

03.08.2017

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Międzyregionalne Centrum Informacji i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami” realizowanego przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych z/s w Jeleniej Górze uruchomił Punkt Informacji i Wsparcia w Gorzowie Wielkopolskim, w którym osoby niepełnosprawne uzyskają BEZPŁATNE PORADY prawne, psychologiczne, dotyczące ulg i uprawnień oraz wsparcie psychospołeczne. 

Haiku Studio - nowy partner w programie Lubuskiej Karty Dużej Rodziny

01.08.2017

Z radością informujemy, że do Programu Lubuskiej Karty Dużej Rodziny dołączyła firma Haiku Studio Michał Pliszka z Człuchowa oferująca rodzinom wielodzietnym:

10% zniżki tworzenie stron internetowych, pozycjonowanie, produkty reklamowe

5% zniżki na wszystkie meble i architekturę ogrodową ze sklepu internetowego Ogrodolandia  

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

31.07.2017

Stanowisko: Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

Charakter stanowiska: stanowisko do spraw przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu  

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz.902 z późn.zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko: Inspektora w Wydziale Polityki Społecznej, charakter stanowiska: stanowisko do spraw przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu została wybrana Pani  Marta Kusz.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PROPOZYCJI CENOWYCH NA ZORGANIZOWANIE 2 KOMPLEKSOWYCH USŁUG SZKOLENIOWYCH

28.07.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania propozycji cenowych na zorganizowanie 2 kompleksowych usług szkoleniowych metodą seminaryjno - warsztatową:

a) „Szkolenie pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi pn. Seksualność osób z zaburzeniami psychicznymi” w południowej części województwa lubuskiego;

b) „Szkolenie pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi pn. Seksualność osób z zaburzeniami psychicznymi” w północnej części województwa lubuskiego.

Kryterium wyboru oferty – 100% cena.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

24.07.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społeczne w Zielonej Górze informuje, o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna pn. "Pilotaż koncepcji systemu standaryzacji PES o charakterze reintegracyjnym". Pełna treść ogłoszenia w raz z załącznikami znajduje się www.bip.rops.lubuskie.pl .

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

19.07.2017

Stanowisko: Podinspektor w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego

Charakter stanowiska: stanowisko do spraw postępowania administracyjnego    

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz.902 z późn.zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko: Podinspektora w Wydziale Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego, charakter stanowiska: stanowisko do spraw postępowania administracyjnego została wybrana Pani  Beata Żukowska i Pani Magdalena Żabska.

Styczeń
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Multimedia