Top menu

Rządowy Program Dostępność Plus 2018-2025

10.12.2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, na prośbę Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, przekazuje w załączeniu informację Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w sprawie działań realizowanych w rządowym Programie Dostępność Plus 2018-2025.

Mikołajki 2018

06.12.2018

W dniu 3 grudnia 2018 r. o godz. 11:00 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyły się Mikołajki dla dzieci z placówek wsparcia dziennego z terenu województwa lubuskiego.

Szkolenie pn. „Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych” 28 – 30.11. 2018 r.

05.12.2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze był organizatorem trzydniowego szkolenia metodą seminaryjno-warsztatową pn. „Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych”, które odbyło się 28 - 30 listopada br. w Hotelu Amadeus w Zielonej Górze.

MSWiA ogłasza nabór wniosków do programu „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” na rok 2019

05.12.2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze na prośbę Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazuje w załączeniu informację o możliwości składania wniosków o dofinansowanie działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszego województwa, w związku z informacją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o uruchomieniu kolejnej edycji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań pn. „Razem bezpieczniej”.

OFERTA POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ LUBUSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO

04.12.2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 listopada br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Lubuski Zarząd Wojewódzki z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Stanisława Moniuszki 35, 65-409 Zielona Góra, na zadanie pn.: „Wyjątkowy Czas – Spotkanie Wigilijne” - o dotację w wysokości 7.000,00 zł (przy koszcie całkowitym zadania 8.050,00 zł).

OFERTA FUNDACJI WZAJEMNEJ POMOCY ARKA

04.12.2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 listopada br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) przez Fundację Wzajemnej Pomocy „Arka” z siedzibą w Nowogrodzie Bobrzańskim, przy ul. Krzywej 1, 66-010 Nowogród Bobrzański, na zadanie pn.: „Od wykluczenia i bierności do integracji i aktywności” - o dotację w wysokości 8.640,00 zł (przy koszcie całkowitym zadania 9.580,00 zł).

Kwiecień
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Multimedia