Top menu

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na wsparcie w 2020 roku

15.04.2020

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania narkomanii oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.) informujemy, że realizacja zadań założonych w ramach otwartych konkursów ofert stała się niemożliwa z uwagi na siłę wyższą, której nie można było przewidzieć. Okolicznością uniemożlwiającą wykonanie zadań jest epidemia w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 14 kwietnia br. zakończył postępowanie konkursowe i nie przyznał żadnej organizacji pozarządowej środków na realizację zadań w ramach wyżej wymienionych konkursów.

Środki z konkursów zostaną przeznaczone na działania na rzecz wsparcia i pomocy mieszkańcom Województwa Lubuskiego w okresie epidemii koronawirusa.

W czterech językach o profilaktyce koronawirusa i aktualnych zaleceniach

10.04.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach projektu Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej (w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa) , przygotował materiały z najważniejszymi informacjami dotyczącymi profilaktyki koronawirusa i możliwych form pomocy.

W PIĄTEK URZĄD CZYNNY KRÓCEJ!

10.04.2020

Szanowni Państwo, 10 kwietnia (piątek) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze będzie otwarty do godz. 13:00.

Umowa na maseczki i przyłbice

07.04.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej  informuje, że 06 kwietnia 2020 roku podpisał umowę ze Spółdzielnią Socjalną „NASZE ZAODRZE” z Nietkowic na dostarczenie środków ochrony osobistej służących zapobieganiu chorobie zakaźnej COVID – 19. Środki : maseczki sterylne, przyłbice, fartuchy oraz kombinezony ochronne zostaną przekazane podmiotom ekonomii społecznej świadczącym usługi szczególnie na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych.

Maseczki zostaną uszyte przez pracowników Spółdzielni Socjalnej NASZE ZAODRZE, natomiast przyłbice przygotuje Spółdzielnia Socjalna „Centrum Aktywizacji Zawodowej” z Zielonej Góry.

Od 14 kwietnia Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej przy wsparciu Ośrodków Ekonomii Społecznej rozpocznie dystrybucję przygotowanych materiałów.

P.H. INTER – HANDEL Iwona Kozioł - nowy partner udzielający zniżki posiadaczom Lubuskiej Karty Dużej Rodziny

07.04.2020

Z radością informujemy, że P.H. INTER – HANDEL Iwona Kozioł  jest nowym Partnerem udzielającym zniżki Rodzinom posiadającym Lubską Kartę Dużej Rodziny. Partner oferuje 5 % ulgi na cały asortyment dostępny na stronach: www.dollo.pl i www.eldomagd.pl

Serdecznie zapraszamy do korzystania z oferty!

NOWA PLATFORMA I APIKACJA MOBILNA

02.04.2020

Szanowni Państwo,

W Zielonej Górze stworzono platformę i aplikacje mobilne, które mają połączyć pomagających z potrzebującymi, by pomóc szybciej i sprawniej walczyć z pandemią koronowirusa i wesprzeć działania Lubuskiego Banku Informacji Pomocowej Urzędu Marszałkowskiego.

Nabór na członków Komisji Konkursowej - obszar wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

19.03.2020

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Lubuskiego otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej złożone oferty

Wrzesień
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Multimedia