Top menu

Informacja w sprawie koronawirusa

28.02.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że wszelkie informacje dotyczące koronawirusa znajdują się na stronie Ministerstwa Zdrowia w zakładce "co musisz wiedzieć o koronawirusie". Ponadto w załącznikach znajdą Państwo adresy jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz listę oddziałów zakaźnych na terenie Polski.

Numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia, dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem 800 190 590

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami TUTAJ

MIKOŁAJKI 2019

13.12.2019

12 grudnia br. na widowni Lubuskiego Teatru zasiedli wyjątkowi goście, których powitał dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze Pan Jakub Piosik, życząc najmłodszym niezapomnianych wrażeń.

Zaproszenie do oszacowania kosztów wykonania usługi szkoleniowej dotyczącej zorganizowania i przeprowadzenia trzech trzydniowych szkoleń

10.01.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na wykonanie usługi szkoleniowej dotyczącej zorganizowania i przeprowadzenia trzech trzydniowych szkoleń.

Otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów w ramach programu „Od zależności ku samodzielności”

04.02.2020

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów, w ramach programu „Od zależności ku samodzielności”. Minister przeznaczyła na ten cel kwotę 3.000.000 zł.

ODBYŁO SIĘ SZKOLENIE NA TEMAT PRAWNYCH ASPEKTÓW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

13.12.2019

9-11 grudnia br. odbyło się szkolenie prowadzone metodą warsztatowo – ćwiczeniową pn. „Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy”. Szkolenie zrealizowało Centrum Usług Psychologicznych, Pedagogicznych i Logopedycznych EGO w Żarach, a odbyło się w Ośrodku Łubu Dubu w Dankowie.

Wojewódzka Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych

11.12.2019

Zarządzeniem Marszałka Województwa Lubuskiego Nr 148/2019 powołana została Wojewódzka Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych , będącą jego organem opiniodawczo-doradczym.

Rada powołana została na podstawie 44a. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.).
Artykuł 44c cytowanej ustawy określa tryb powołania, liczbę członków oraz skład Rady.

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: Świadczenie usług telekomunikacyjnych i internetowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia roku 2020.

10.12.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: Świadczenie usług telekomunikacyjnych i internetowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia roku 2020.

Kwiecień
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Multimedia