Top menu

LUBUSKI WŁĄCZNIK. Lider Biznesu Społecznego

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

12.04.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, współfinansowanych ze środków PFRON.

Nabór na stanowisko psychologa w Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Górze

11.04.2017

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko: psycholog w Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Górze .

1. Wymiar czasu pracy: 3/4 etatu
2. Rodzaj umowy: umowa o pracę

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze

11.04.2017

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze:

1. Stanowisko: Inspektor
2. Charakter stanowiska: stanowisko do spraw promocji polityki społecznej
3. Wymiar czasu pracy : 1 etat

SZKOLENIE DLA PRZEDSTAWICIELI ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH Z TERENU WOJEWÓDTWA LUBUSKIEGO PN. „SUPERWIZJA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY”

10.04.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że organizuje trzydniowe szkolenie metodą seminaryjno – warsztatową dla 20 uczestników – członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych z województwa lubuskiego pn. „Superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy”. Szkolenie odbędzie się w terminie 15-17 maja br. w Motelu 118 przy Al. Zjednoczenia 118 w Zielonej Górze.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

07.04.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społeczne w Zielonej Górze informuje, o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze

04.04.2017

Dyrektor  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze:
 1.  Stanowisko: Inspektor w Wydziale Koordynacji Ekonomii Społecznej.
Charakter stanowiska: Specjalista  ds. ekonomii społecznej  w zakresie widoczności podmiotów ekonomii społecznej.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla osób niepełnosprawnych ruchowo

07.04.2017

Fundacja Poland Business Run zaprasza osoby fizyczne oraz organizacje pozarządowe do złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej na:

a) zakup protez

b) zakup sprzętu rehabilitacyjnego

c) turnusy rehabilitacyjne

d) pomoc psychologiczną

e) pomoc prawną

f) specjalistyczne konsultacje medyczne.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

04.04.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społeczne w Zielonej Górze informuje, o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych na „Zorganizowanie i przeprowadzenie czterodniowej zagranicznej wizyty studyjnej do podmiotów ekonomii społecznej dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze”.

Wrzesień
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Multimedia