Top menu

OGŁOSZENIE O DODATKOWYM NABORZE OFERT W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO „SENIOR+” na lata 2015-2020, edycja w 2020 r.

07.05.2020

Szanowni Państwo,

21 kwietnia został ogłoszony kolejny nabór w otwartym konkursie ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 , edycja 2020 r. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.senior.gov.pl/ oraz https://www.gov.pl/web/rodzina .

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

06.05.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w  sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r. na terenie województwa lubuskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegającego na dofinansowaniu inwestycji na rzecz osób z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Oferta Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „TACY SAMI” z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

29.04.2020

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „TACY SAMI”, z siedzibą w Gorzowie Wlkp., złożyło do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ofertę na zadanie pn.: „Pomoc rodzinie w okresie koronawirusa”, realizowane w okresie od 15.05.2020 r. do 10.08.2020 r.

Oferta Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka

29.04.2020

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, z siedzibą w Zielonej Górze, złożył do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ofertę na zadanie pn.: „Wsparcie psychologiczne dla rodzin/osób doświadczających trudności w związku z pandemią koronawirusa”, realizowane w okresie od 08.06.2020 r. do 31.08.2020 r.

OFERTA POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE

27.04.2020

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 kwietnia br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Lubuski Zarząd Wojewódzki 

OFERTA ZWIĄZKU ORGANIZACJI POMOCOWYCH

27.04.2020

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 kwietnia br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) przez Związek Organizacji Pomocowych

Oferta Lutolskiej Spółdzielni Socjalnej WINDA

27.04.2020

Lutolska Spółdzielnia Socjalna WINDA z Lutola Mokrego złożyła do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ofertę na zadanie pn.: „Wsparcie przez czyny”, realizowane w okresie od 11.05.2020 r. do 30.06.2020 r.

Oferta Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział w Zielonej Górze

23.04.2020

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Zielonej Górze złożyło do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ofertę na zadanie pn.: „COVID-19 -  zakup środków ochronnych dla osób potrzebujących”, realizowane w okresie od 04.05.2020 r. do 30.06.2020 r.

Sierpień
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Multimedia