Top menu

MSWiA ogłasza nabór wniosków do programu „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” na rok 2019

05.12.2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze na prośbę Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazuje w załączeniu informację o możliwości składania wniosków o dofinansowanie działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszego województwa, w związku z informacją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o uruchomieniu kolejnej edycji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań pn. „Razem bezpieczniej”.

OFERTA POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ LUBUSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO

04.12.2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 listopada br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Lubuski Zarząd Wojewódzki z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Stanisława Moniuszki 35, 65-409 Zielona Góra, na zadanie pn.: „Wyjątkowy Czas – Spotkanie Wigilijne” - o dotację w wysokości 7.000,00 zł (przy koszcie całkowitym zadania 8.050,00 zł).

OFERTA FUNDACJI WZAJEMNEJ POMOCY ARKA

04.12.2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 listopada br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) przez Fundację Wzajemnej Pomocy „Arka” z siedzibą w Nowogrodzie Bobrzańskim, przy ul. Krzywej 1, 66-010 Nowogród Bobrzański, na zadanie pn.: „Od wykluczenia i bierności do integracji i aktywności” - o dotację w wysokości 8.640,00 zł (przy koszcie całkowitym zadania 9.580,00 zł).

Zaproszenie do składania ofert na zakup artykułów biurowych

04.12.2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na zakup artykułów biurowych.

Oferowane artykuły biurowe muszą być dostarczone na koszt Wykonawcy i wniesione do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości nr 36.

Nabór kandydatów na stanowisko pedagoga – organizatora pracy poradni wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

28.11.2018

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pedagoga – organizatora pracy poradni wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

1. Wymiar czasu pracy : pełny etat

2.  Liczba etatów:  2 (1 etat – poradnia w Słubicach, 1 etat – poradnia w Świebodzinie)

3.  Rodzaj umowy:  umowa o pracę

ZAPROSZENIE DO OSZACOWANIA KOSZTÓW WYKONANIA USŁUGI PRZYGOTOWANIA WYKŁADU ORAZ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH DLA KANDYDATÓW DO PRZYSPOSOBIENIA DZIECKA

03.12.2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze prosi o oszacowanie kosztów usługi obejmującej: przygotowanie materiałów szkoleniowych dla kandydatów do przysposobienia dziecka z zakresu:

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

28.11.2018

Stanowisko: Pedagog – organizator pracy poradni wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w projekcie „ Otwórz się na pomoc” (czas trwania projektu do  31.03.2020r.).  Projekt finansowany ze środków EFS  w ramach RPO Lubuskie 2020.

Liczba etatów : 3 (1 etat – poradnia w Słubicach, 1 etat – poradnia w Drezdenku, 1 etat – poradnia w Świebodzinie.

Luty
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

Multimedia