Top menu

Fiszkoteka (VocApp Sp. z o.o.) - nowy partner w programie Lubuskiej Karty Dużej Rodziny

25.11.2019

Z radością informujemy, że do Programu Lubuskiej Karty Dużej Rodziny dołączyła Fiszkoteka oferująca posiadaczom Karty 10% ulgi na dostępne na stronie www.fiszkoteka.pl wszystkie kursy języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego i 24 inne kursy językowe oraz Konto Premium. Zniżki łączą się z promocjami na stronie. Zniżka udzielona zostaje po wcześniejszym wysłaniu e-maila na adres: fiszkoteka@fiszkoteka.pl , w temacie wiadomości należy wpisać: „Fiszkoteka – Lubuska Karta Dużej Rodziny”.

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

22.11.2019

II otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych  w latach 2020 - 2021  na terenie województwa lubuskiego w obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych – prowadzenie mieszkań wspomaganych dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym autyzmem i zespołem Aspergera w Gminie Gubin i Mieście Gorzów Wielkopolski w ramach projektu pn. Azymut – Samodzielność

http://bip.rops.lubuskie.pl/44/Konkursy_ofert_na_zadania_publiczne/

ZAPROSZENIE DO OSZACOWANIA KOSZTÓW WYKONANIA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE – WYDZIAŁU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

21.11.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zwraca się z prośbą o przesłanie szacunkowej wartości zamówienia na materiały promocyjne.

Lista uczestników oraz harmonogram szkolenia metodą warsztatowo-ćwiczeniową pn. „Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy”

21.11.2019

Szkolenie odbędzie się w dniach 9-11 grudnia 2019 r. w Ośrodku Łubu Dubu, Danków 41, 66-500 Strzelce Krajeńskie. Szkolenie poprowadzi mgr Ewa Blachowska – magister prawa, Sędzia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, Przewodnicząca Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. Harmonogram szkolenia w załączniku.

Mikołajki dla dzieci - 2019

21.11.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że 12 grudnia br. w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze przy al. Niepodległości 3/5 organizuje „Mikołajki” dla dzieci z rodzin dotkniętych przemocą, problemem alkoholowym, zagrożonych wyłączeniem społecznym.

ODBYŁO SIĘ SZKOLENIE Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

19.11.2019

12-14 listopada br. odbyło się szkolenie prowadzone metodą warsztatowo – ćwiczeniową  pn. „Zjawisko przemocy w rodzinie oraz sytuacji  psychologicznej osób doznających tej przemocy, zachowania osób stosujących przemoc w rodzinie i możliwości pomocy”. Szkolenie zrealizowało Centrum Usług Psychologicznych, Pedagogicznych i Logopedycznych EGO w Żarach, a odbyło się w Ośrodku Łubu Dubu w Dankowie 41, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

Za nami konferencje z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym

19.11.2019

Województwo Lubuskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze był organizatorem dwóch konferencji dla 200 osób, z podziałem na dwie części województwa.

Luty
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Multimedia