Top menu

LUBUSKI WŁĄCZNIK. Lider Biznesu Społecznego

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

27.04.2017

Stanowisko: Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej

Charakter stanowiska: stanowisko do spraw promocji polityki społecznej

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz.902 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko: Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej, charakter stanowiska: stanowisko  do spraw promocji polityki społecznej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze została wybrana Pani Milena Pachołek.

Wydział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego - Świadczenia rodzinne i wychowawcze

20.03.2017

UWAGA!

WAŻNA INFORMACJA DLA KLIENTÓW

 

Uprzejmie informujemy, że ze względu na bardzo dużą ilość spraw dotyczących programu Rodzina 500+ wydłużeniu uległ czas rozpatrywania wniosków, za co bardzo przepraszamy.

W trosce, aby Państwa sprawy były realizowane w możliwie najkrótszym czasie, koniecznym było wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu obsługi klienta w Wydziale koordynującym świadczenia wychowawcze.

Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie dożywiania w okresie wakacji letnich 2017 w ramach programu Pajacyk

19.04.2017

Od 15 marca do 30 kwietnia można składać wnioski o dofinansowanie dożywiania w ciągu letnich wakacji 2017. O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się organizacje prowadzące placówki wsparcia dziennego w rozumieniu Ustawy z dn. 9 czerwca 2011r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

18.04.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społeczne w Zielonej Górze informuje, o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

12.04.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, współfinansowanych ze środków PFRON.

Nabór na stanowisko psychologa w Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Górze

11.04.2017

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko: psycholog w Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Górze .

1. Wymiar czasu pracy: 3/4 etatu
2. Rodzaj umowy: umowa o pracę

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze

11.04.2017

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze:

1. Stanowisko: Inspektor
2. Charakter stanowiska: stanowisko do spraw promocji polityki społecznej
3. Wymiar czasu pracy : 1 etat

SZKOLENIE DLA PRZEDSTAWICIELI ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH Z TERENU WOJEWÓDTWA LUBUSKIEGO PN. „SUPERWIZJA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY”

10.04.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że organizuje trzydniowe szkolenie metodą seminaryjno – warsztatową dla 20 uczestników – członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych z województwa lubuskiego pn. „Superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy”. Szkolenie odbędzie się w terminie 15-17 maja br. w Motelu 118 przy Al. Zjednoczenia 118 w Zielonej Górze.

Lipiec
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Multimedia