Top menu

Projekt "Otwórz się na pomoc"

Projekt „Otwórz się na pomoc”

09.10.2018

Projekt Partnerski „Otwórz się na pomoc”, realizowany przez Województwo Lubuskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze oraz Związek Młodzieży Wiejskiej, jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w części współfinansowanej przez Europejski Fundusz Społeczny, Oś priorytetowa 7, Działanie 7.5. Usługi społeczne.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko osoby ds. rozliczeń finansowo – księgowych

12.10.2018

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na stanowisko osoby ds. rozliczeń finansowo – księgowych

1.  Rodzaj umowy:  umowa cywilno – prawna na czas trwania projektu tj. od 1.11.2018 r. do 31.03.2020 r.

2.  Informacje dodatkowe: stanowisko finansowane z projektu „Otwórz się na pomoc”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 – Równowaga Społeczna, Działanie 7.5 Usługi społeczne. 

 

                                 

Nabór kandydatów na stanowisko pedagoga – organizatora pracy poradni wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

08.11.2018

Dyrektor

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

pedagoga – organizatora pracy poradni wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

1. Wymiar czasu pracy : pełny etat

2.  Liczba etatów: 3 (1 etat – poradnia w Słubicach, 1 etat – poradnia w Drezdenku, 1 etat – poradnia w Świebodzinie)

3. Rodzaj umowy: umowa o pracę

4. Miejsce pracy: Słubice, Drezdenko, Świebodzin

Listopad
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Multimedia