Top menu

Poradnie - Kontakt

Adresy poradni wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym działających w ramach projektu „Otwórz się na pomoc”

Poradnie wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, działające w ramach projektu „Otwórz się na pomoc”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 – Równowaga społeczna, Działanie 7.5 – Usługi społeczne, zlokalizowane są pod poniższymi adresami:

1. Zielona Góra – ul. Zacisze 17,

2. Żagań – ul. Śląska 1,

3. Bytom Odrzański – al. Złotej Jesieni 1,

4. Świebodzin – ul. Okrężna 2,

5. Strzelce Krajeńskie – ul. Wyzwolenia 4.

Luty
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

Multimedia