Top menu

AKTUALNOŚCI

Zaproszenie do konsultacji Projektu Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych

21.11.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Polityki Społecznej uprzejmie informuje, że przygotował projekt Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych, który będzie obowiązywał od 2018 roku.

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

21.11.2017

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

wszystkim Pracownikom Służb Społecznych

serdeczne podziękowania

i wyrazy uznania za wysiłek i trud pracy wnoszonej

w pomoc osobom potrzebującym

 

                      składają Dyrekcja i Pracownicy

             Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Lśnienie” złożona w trybie pozakonkursowym

20.11.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że w dniu 14 listopada br. złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Lśnienie” z siedzibą w Rokitnie 38, 66-340 Przytoczna, na zadanie pn.: „Nasze Kolorowe Święta – warsztaty artystyczne i koncert świąteczny”- o dotację w wysokości 5.400 zł (przy koszcie całkowitym zadania 6.860 zł).

„OGRODOSFERA” - nowy partner w programie Lubuskiej Karty Dużej Rodziny

16.11.2017

Z radością informujemy, że do Programu Lubuskiej Karty Dużej Rodziny dołączyła firma N. Trade s.c. Piotr i Lech Niteccy „Ogrodosfera- radość z ogrodu” oferująca posiadaczom Karty:

5% ulgi na cały asortyment dostępny na stronie internetowej www.ogrodosfera,pl – zniżka nie dotyczy produktów już przecenionych (termin obowiązywania ulgi do 31.12.2018 r.)

Wsparcie usług społecznych

15.11.2017

27 listopada rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 7.5 Usługi społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. To wsparcie m.in. rozwoju usług opiekuńczych i asystenckich, wsparcie rozwoju usług pomocy środowiskowej, usług wspierających, zapewnienia dostępu do usług bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, poradnictwa rodzinnego i psychologicznego. Nabór zakończy się 4 grudnia. Alokacja w konkursie to 11 mln zł.

Konferencja „Używanie nowych substancji psychoaktywnych przez młodzież. Wyzwaniem dla dorosłych” 24 listopada 2017 r.

14.11.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze serdecznie zaprasza Państwa do udziału w konferencji pn. „Używanie nowych substancji psychoaktywnych przez młodzież. Wyzwaniem dla dorosłych”, która odbędzie się w dniu 24 listopada 2017 r. o godzinie 9:30 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego, przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze. Konferencja sfinansowana jest ze środków Województwa Lubuskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

„Przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych”

13.11.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze był organizatorem trzydniowego szkolenia metodą seminaryjno-warsztatową dla 20 uczestników – członków zespołów interdyscyplinarnych z terenu województwa lubuskiego pn. „Przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych” . Zajęcia odbyły się w terminie 8-10 listopada br . w Hotelu Amadeus przy ul. Jedności 87A w Zielonej Górze. 

Projekt unijny pt. "Poznaj nowy świat dla seniorów"

13.11.2017

Ośrodek Integracji Społecznej w Zielonej Górze realizuje projekt unijny pt. "Poznaj nowy świat dla seniorów", który kierowany jest do osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem, osób z niepełnosprawnością po 60 roku życia. W ramach projektu przewidziane są dwie formy wsparcia:

1) Organizacja zajęć stacjonarnych w siedzibie ośrodka: trening zajęć kulinarnych, art. terapii, terapię zajęciową, zajęcia z psychologiem, pedagogiem, trening zajęć ruchowych. Zapewniamy posiłek w postaci śniadania i obiadu (ilość miejsc: 20);

2) Pomoc opiekuna medycznego dla osób przebywających w domach. (ilość miejsc: 27).

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Spotkanie informacyjne dla osób fizycznych na założenie działalności gospodarczej w Zielonej Górze – 14.11.2017 r.

09.11.2017

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze, działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania wsparcia na założenie działalności gospodarczej, które odbędzie się 14 listopada 2017 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w Zielonej Górze.

Szkolenie działanie 7.5 Usługi społeczne.

09.11.2017

Serdecznie zapraszamy na szkolenia organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, które dotyczyć będą planowanego konkursu z Działanie 7.5 Usługi społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Listopad
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Multimedia