Top menu

AKTUALNOŚCI

W Wigilię ROPS nieczynny

13.12.2018

Uprzejmie informujemy, że w Wigilię - 24 grudnia 2018 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  będzie nieczynny.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż  ROPS  będzie otwarty dnia 15 grudnia 2018r.

Wydłużenie naboru wniosków w ramach konkursu nr POWR.02.09.00-IP.03-00-007/18

10.12.2018

Z uwagi na zmianę lokalizacji siedziby Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, co spowodowało trudności w dostępie do sieci oraz utrudnienie kontaktu potencjalnych Beneficjentów konkursu pt. "Działania wspierające edukację na rzecz rozwoju ekonomii społecznej: Opracowanie pakietu edukacyjnego dla nauczycieli i jego pilotażowe wdrożenie" , Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (Instytucja Organizująca Konkurs) podjął decyzję o wydłużeniu naboru wniosków w ramach niniejszego konkursu do dnia 10.01.2019 r. do godziny 14.00 .

Rządowy Program Dostępność Plus 2018-2025

10.12.2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, na prośbę Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, przekazuje w załączeniu informację Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w sprawie działań realizowanych w rządowym Programie Dostępność Plus 2018-2025.

Mikołajki 2018

06.12.2018

W dniu 3 grudnia 2018 r. o godz. 11:00 w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyły się Mikołajki dla dzieci z placówek wsparcia dziennego z terenu województwa lubuskiego.

Szkolenie pn. „Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych” 28 – 30.11. 2018 r.

05.12.2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze był organizatorem trzydniowego szkolenia metodą seminaryjno-warsztatową pn. „Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych”, które odbyło się 28 - 30 listopada br. w Hotelu Amadeus w Zielonej Górze.

MSWiA ogłasza nabór wniosków do programu „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” na rok 2019

05.12.2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze na prośbę Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazuje w załączeniu informację o możliwości składania wniosków o dofinansowanie działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszego województwa, w związku z informacją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o uruchomieniu kolejnej edycji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań pn. „Razem bezpieczniej”.

OFERTA POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ LUBUSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO

04.12.2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 listopada br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Lubuski Zarząd Wojewódzki z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Stanisława Moniuszki 35, 65-409 Zielona Góra, na zadanie pn.: „Wyjątkowy Czas – Spotkanie Wigilijne” - o dotację w wysokości 7.000,00 zł (przy koszcie całkowitym zadania 8.050,00 zł).

Grudzień
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Multimedia