Top menu

AKTUALNOŚCI

Zapraszamy na debatę „OKRĄGŁY STÓŁ SENIORÓW”

20.09.2019

27 września 2019 roku w sali im. Janusza Koniusza Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. K. Cypriana Norwida w Zielonej Górze o godz. 11.00 rozpocznie się debata pn. „Okrągły Stół Seniorów”.

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze

20.09.2019

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze

XXI Lubuski Tydzień Seniora

22.08.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w dniach od 7 do 12 października 2019 r. na terenie województwa lubuskiego obchodzony będzie XXI Lubuski Tydzień Seniora, pod honorowym patronatem Elżbiety Anny Polak Marszałek Województwa Lubuskiego.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

18.09.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór uczestników na szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn.: „Superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”:

  • Wprowadzenie w zagadnienia superwizji. Rodzaje, funkcje i metody pracy;
  • Elementy procesu superwizyjnego w pracy zespołu interdyscyplinarnego i grupy roboczej;
  • Studium przypadku w pracy superwizyjnej.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. wykonania 2 kompleksowych usług szkoleniowych

18.09.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w związku z rozstrzygnięciem procedury wyłonienia wykonawcy, do zapytania ofertowego z dnia 22 sierpnia 2019 r., dotyczącego wykonania 2 kompleksowych usług szkoleniowych (2 trzydniowe szkolenia, każdy blok tematyczny po 24 godziny) metodą warsztatowo – ćwiczeniową (2 grupy po 20 osób) informuje, że wybrana została oferta firmy Centrum Usług Psychologicznych, Pedagogicznych i Logopedycznych EGO, ul. Śródmiejska 4a, 68-200 Żary, która uzyskała największa liczbę punktów spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu.

Dwunaste posiedzenie Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów

18.09.2019

16 września 2019 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze odbyło się kolejne posiedzenie Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów.

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze

17.09.2019

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: Świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w okresie od dnia 01 października 2019r. do 31 grudnia roku 2019r.

16.09.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: Świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w okresie od  dnia 01 października 2019r. do 31 grudnia  roku 2019r.

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

13.09.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów przeprowadzenia coachingu indywidualnego
 i grupowego dla pracowników socjalnych z gmin miejsko-wiejskich województwa lubuskiego biorących udział w projekcie pn.: „Kooperacja – efektywna i skuteczna”,  nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji.

Kolejne szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie za nami

12.09.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował trzydniowe szkolenie metodą warsztatowo - ćwiczeniową dla 20 uczestników: przedstawicieli OPS-ów, sądów, psychologów, członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych. Szkolenie odbyło się w terminie 9-11 września 2019 r. w Hotelu Bukowy Dworek, Geovita w Gronowie.

Wrzesień
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Multimedia