Top menu

AKTUALNOŚCI

Paczki świąteczne od Mikołaja wędrują do dzieci

01.12.2020

W roku 2020 organizowane przez nas mikołajki wyglądają inaczej. Niestety, ze względu na sytuację epidemiczną, zrezygnowaliśmy z uroczystości, które towarzyszyły nam cyklicznie w okolicach grudnia. W tym wyjątkowym czasie nie wycofaliśmy się jednak z obdarowywania! Potrzebujące dzieci dostaną paczki świąteczne, które już na nie czekają. Do 20 listopada swoje zgłoszenia nadesłało 9 placówek wsparcia dziennego, które zechciały włączyć się do naszej świątecznej akcji. Przedstawiciele tych instytucji już od dzisiaj z siedziby ROPS-u mogą odbierać słodkie podarunki i przekazywać je podopiecznym. Niech zbliżające się Święta będą czasem skłaniającym do refleksji o dzieleniu się dobrem.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE:

26.11.2020

 przeprowadzenie zdalnego  szkolenia na temat zastosowania modelu franczyzy w PES,  ze szczególnym uwzględnieniem franczyzy usług społecznych.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE – WYDZIAŁU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

26.11.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na wykonanie materiałów promocyjnych w oparciu o wykaz stanowiący zał. Nr 1.

Rozstrzygnięcie II konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków PFRON

24.11.2020

24.11.2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego rozstrzygnął II otwarty konkurs ofert przekazując ze środków PFRON kwotę 230.076,34 zł

Informacja z otwarcia ofert

23.11.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze przekazuje szczegółową informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na zakup, dostarczenie, wniesienie oraz montaż mebli dla Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp. oraz Ośrodka Adopcyjnego w Zielonej Górze, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej -  powyższa informacja znajduje się TUTAJ 

Dzień Pracownika Socjalnego - 21 listopada 2020 roku

20.11.2020

Wszystkim pracownikom pomocy i integracji społecznej oraz wolontariuszom składamy serdeczne życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Życzymy Państwu przede wszystkim  zdrowia, cierpliwości i nadziei w tych trudnych czasach. Nadziei, że codzienna praca, zaangażowanie i trud  przyniosą zadowolenie Państwu i tym, którym pomagacie. Wyzwania przed którymi stoicie wymagają szczególnych zachowań i predyspozycji, dlatego niech nie zabraknie Państwu zapału i sił w wypełnianiu obowiązków.

 Życzymy wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i wytrwałości w codziennej pracy.

                                                   Dyrekcja i Pracownicy

                                      Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

                                                   w Zielonej Górze

Oferta Małego grantu

20.11.2020

OFERTA POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZAPOBIEGANIA NARKOMANII W WARSZAWIE - POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZAPOBIEGANIA NARKOMANII ODDZIAŁU TERENOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

Uprzejmie informujemy, że 13 listopada 2020 roku, do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  w Zielonej Górze wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) złożona przez Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Warszawie - Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy w Zielonej Górze na zadanie pn.: „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”, o dotację w wysokości 6.500 zł.

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie obejmuje realizację dwóch przedsięwzięć z zakresu przeciwdziałania narkomanii: pierwsze o wymiarze profilaktycznym i edukacyjno-informacyjnym oraz drugie dotyczące wsparcia leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych. Pierwsze działanie polegać będzie na modernizacji strony internetowej Oddziału Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Zielonej Górze - Lubuskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii „LOPiT” w Zielonej Górze, którą Oferent zamierza w ramach realizacji zadania poszerzyć o informacje dotyczące sytemu leczenia i sieci placówek na obszarze województwa lubuskiego. Informator ten ma obejmować placówki stacjonarne i większość ambulatoryjnych. Ponadto na stronie znajdą się wiadomości na temat aktualnie realizowanych programów profilaktycznych i leczniczych, kontakty z poradniami internetowymi i telefonami zaufania, ogólnopolskimi akcjami profilaktycznymi, innymi stronami internetowymi realizowanymi również przy wsparciu Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Druga części zadania dotyczy wsparcia leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych – pacjentów placówki prowadzonej przez Oferenta. W ramach zadania pacjenci zostaną m. in. poddani pogłębionej diagnozie psychologicznej przy użyciu autoryzowanych testów psychologicznych, zakupionych w ramach zadania, w szczególności dla mieszkańców powiatów: zielonogórskiego, krośnieńskiego, nowosolskiego, żarskiego i Miasta Zielona Góra. Informujemy, że 18 listopada 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego pozytywnie rozpatrzył ofertę i zarekomendował zadanie do dofinansowania kwotą 6.500 zł.

WARSZTATY "BUDOWANIE SILNEGO I ZAANGAŻOWANEGO ZESPOŁU" ORAZ "DELEGOWANIE ZADAŃ"

19.11.2020

Zapraszamy wszystkich pracujących społecznie i zawodowo w obszarze ekonomii społecznej na dwa warsztaty online:

„Budowanie silnego i zaangażowanego zespołu”  - 27.11.2020, godz.12.30-16.30 oraz „Delegowanie zadań”   - 01.12.2020, godz. 12.30-16.30. Będziemy też rozmawiać o organizacji pracy zdalnej przy wykorzystaniu darmowych lub niskopłatnych narzędzi.

Oba warsztaty poprowadzi trener Akademii Liderów Lokalnych, Damian Dec. Zapraszamy do rejestracji poprzez link http://www.es.lubuskie.pl/pl/Zglos-sie Spieszcie się, ilość miejsc ograniczona!  

Zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia

19.11.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na zakup, dostarczenie oraz wniesienie 38 szt. ozonatorów wraz  z materiałem eksploatacyjnym  w związku z COVID-19  na potrzeby instytucji pomocowych z terenu województwa lubuskiego. 

UWAGA! Nabór wniosków o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji zawodowej lub społecznej

17.11.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze przypomina, że do  30 listopada  2020 roku można składać wnioski o dofinansowanie robót budowlanych . Dofinansowanie dotyczy robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych i może być przyznane przedsiębiorcom albo podmiotom niebędącym przedsiębiorcami, prowadzącym działalność w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie robót. Więcej informacji oraz wzór wniosku TUTAJ

Grudzień
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Multimedia