Top menu

AKTUALNOŚCI

WOJEWÓDZKA KONFERENCJA PN.: PROFILAKTYKA I WCZESNA INTERWENCJA WOBEC ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH

19.11.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że 13 grudnia 2019 roku o godzinie 10.00 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze w Sali im. Janusza Koniusza, odbędzie się konferencja z zakresu przeciwdziałania narkomanii pn.: „Profilaktyka i wczesna interwencja wobec zachowań ryzykownych”.

ODBYŁO SIĘ SZKOLENIE Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

19.11.2019

12-14 listopada br. odbyło się szkolenie prowadzone metodą warsztatowo – ćwiczeniową  pn. „Zjawisko przemocy w rodzinie oraz sytuacji  psychologicznej osób doznających tej przemocy, zachowania osób stosujących przemoc w rodzinie i możliwości pomocy”. Szkolenie zrealizowało Centrum Usług Psychologicznych, Pedagogicznych i Logopedycznych EGO w Żarach, a odbyło się w Ośrodku Łubu Dubu w Dankowie 41, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

Za nami konferencje z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym

19.11.2019

Województwo Lubuskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze był organizatorem dwóch konferencji dla 200 osób, z podziałem na dwie części województwa.

ZAPROSZENIE DO OSZACOWANIA KOSZTÓW WYKONANIA USŁUGI PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH DLA KANDYDATÓW DO PRZYSPOSOBIENIA DZIECKA

07.11.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze prosi o oszacowanie kosztów usługi obejmującej: przygotowanie materiałów szkoleniowych dla kandydatów do przysposobienia dziecka z zakresu:

Pracownia ortopedyczna ORTO - PROT Jan Kołodyński - nowy partner udzielający zniżki posiadaczom Lubuskiej Karty Seniora

06.11.2019

Z radością informujemy, że pracownia ortopedyczna ORTO - PROT Jan Kołodyński została nowym Partnerem udzielającym zniżki Seniorom posiadającym Lubuską Kartę Seniora. Oferowana zniżka wynosi 10% na cały (nierefundowany)asortyment. Zapraszamy na stronę internetową www.ortoprot.pl

Zapraszamy do udziału w konferencjach z zakresu uzależnień behawioralnych

31.10.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze wraz z Ekspertem Wojewódzkim ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii serdecznie zapraszają do udziału w dwóch konferencjach, realizowanych w ramach projektu pn.: „Uzależnienia behawioralne we współczesnym świecie”, dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii:

VI Konferencja pt. „Wielowymiarowy obraz adopcji w drodze do rodzicielstwa”

04.11.2019

W dniu 12 listopada w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp. odbędzie się, zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze., VI Konferencja pt. „Wielowymiarowy obraz adopcji w drodze do rodzicielstwa”.  Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęła Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta  Anna Polak.

Projekt „Partnerstwo dla rodziny”

29.10.2019

W dniu 5 sierpnia 2019 roku została podpisana umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Partnerstwo dla rodziny” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany przez partnera wiodącego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu wspólnie z 3 partnerami:

  • Województwem Lubuskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze
  • Województwem Pomorskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Gdańsku
  • Województwem Zachodniopomorskim/ Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Szczecinie

OFERTA ZIELONOGÓRSKIEGO TOWARZYSTWA HIPOTERAPEUTYCZNEGO

28.10.2019

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 października br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) przez Zielonogórskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne z siedzibą w Zielonej Górze  na zadanie pn.: „Integracyjne Mikołajki” - o dotację w wysokości 4.000 zł.

Listopad
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Multimedia