Top menu

Zaproszenie do składania ofert na zakup artykułów biurowych

04.12.2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na zakup artykułów biurowych.

Oferowane artykuły biurowe muszą być dostarczone na koszt Wykonawcy i wniesione do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości nr 36.

Nabór kandydatów na stanowisko pedagoga – organizatora pracy poradni wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

28.11.2018

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pedagoga – organizatora pracy poradni wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

1. Wymiar czasu pracy : pełny etat

2.  Liczba etatów:  2 (1 etat – poradnia w Słubicach, 1 etat – poradnia w Świebodzinie)

3.  Rodzaj umowy:  umowa o pracę

ZAPROSZENIE DO OSZACOWANIA KOSZTÓW WYKONANIA USŁUGI PRZYGOTOWANIA WYKŁADU ORAZ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH DLA KANDYDATÓW DO PRZYSPOSOBIENIA DZIECKA

03.12.2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze prosi o oszacowanie kosztów usługi obejmującej: przygotowanie materiałów szkoleniowych dla kandydatów do przysposobienia dziecka z zakresu:

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

28.11.2018

Stanowisko: Pedagog – organizator pracy poradni wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w projekcie „ Otwórz się na pomoc” (czas trwania projektu do  31.03.2020r.).  Projekt finansowany ze środków EFS  w ramach RPO Lubuskie 2020.

Liczba etatów : 3 (1 etat – poradnia w Słubicach, 1 etat – poradnia w Drezdenku, 1 etat – poradnia w Świebodzinie.

Mikołajki dla dzieci 2018

14.11.2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że 3 grudnia br. w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w godz. 11:00 do 14:00 planuje zorganizować Mikołajki dla dzieci uczęszczających do placówek wsparcia dziennego z naszego województwa.

OFERTA STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „TĘCZA”

27.11.2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 listopada br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm..) przez Katolickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Obywatelskiej 1, 65-736 Zielona Góra, na zadanie pn.: „Lokalna integracja w świątecznym klimacie” - o dotację w wysokości 5.524 zł (przy koszcie całkowitym zadania 8.584 zł).

Zadanie zakłada przeprowadzenie Spotkania Integracyjnego. Celem spotkania jest zdobycie wiedzy na temat regionu w którym mieszkamy, z uwzględnieniem tradycji świątecznych. Uczestnicy zadania wyjadą do karczmy Taberskiej w której będą śpiewać kolędy, poznawać tradycję, oraz nauczą się przygotowywać ciasto na pierniki oraz same wypieki, co pozwoli nie tylko rozwinąć kulinarne umiejętności ale także motorykę małą i koordynację. Podczas nakrywania do stołu uczestnicy poznają podstawowe zasady savoir vivre. Przygotowano również drobne upominki od św. Mikołaja.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 27 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego pozytywnie rozpatrzył ofertę Stowarzyszenia i dofinansował powyższe zadanie kwotą 5.524 zł.

OFERTA FUNDACJI „WYGRAĆ Z CZASEM”

27.11.2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 listopada br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) przez Fundację „Wygrać z czasem” z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Nowa 2A, 65-339 Zielona Góra, na zadanie pn.: „Stop izolacji społecznej – wsparcie psychologiczne w pokonywaniu barier związanych z niepełnosprawnością” - o dotację w wysokości 5.000 zł (przy koszcie całkowitym zadania 6.500 zł).

Zadanie będzie zorganizowanie dla 10 osób niepełnosprawnych (w tym dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnościami psychicznymi i somatycznymi. Dla każdego uczestnika przewidziano 4 spotkania z psychologiem klinicznym, bądź psychoterapeutą (w zależności od preferencji uczestnika).Każde spotkanie trwać będzie 60 min Wsparcie psychologiczne będzie korzystnie wpływać na normalizowanie i wzmacnianie samooceny, dzięki temu poprawi się jakość życia beneficjentów jak i ich samoocena co znacząco wpłynie na ich integrację ze środowiskiem.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 27 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego pozytywnie rozpatrzył ofertę Fundacji i dofinansował powyższe zadanie kwotą 5.000 zł.

Kwiecień
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Multimedia