Top menu

M-CAR - nowy partner udzielający zniżki posiadaczom Lubuskiej Karty Seniora.

01.06.2020

Uprzejmie informujemy, że M-CAR Usługi Sprzątające Mariusz Wierzbicki w Międzyrzeczu jest nowym Partnerem udzielającym zniżki Seniorom posiadającym Lubuską Kartę Seniora. Partner oferuje od 1 % do 50% ulgi na wszystkie usługi wykonywane przez firmę, w tym sprzątanie, z wyłączeniem sprzątania klatek schodowych, koszenie trawy wokół budynków, pranie tapicerki (narożniki itp.). Miejscowości świadczenia usług: Międzyrzecz, Skwierzyna, Zbąszynek, Babimost, Dąbrówka Wielkopolska. 

Serdecznie zapraszamy do korzystania z oferty!

https://www.facebook.com/mcaruslugisprzatajace

Zaproszenie do przesłania wstępnej kalkulacji kosztów na zakup środków ochrony indywidualnej i sprzętu w związku z COVID-19

25.05.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na zakup środków ochrony indywidualnej i sprzętu w związku z COVID-19 na potrzeby instytucji pomocowych z terenu województwa lubuskiego .  

Informacja o wznowieniu działalności placówek dziennego pobytu

21.05.2020

Na prośbę Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiamy informację nt. możliwego otwarcia placówek dziennego pobytu, dziennych domów i klubów seniora, dziennych domów pomocy, środowiskowych domów samopomocy i klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, warsztatów terapii zajęciowej i podmiotów zatrudnienia socjalnego

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU

21.05.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do złożenia wniosku w otwartym naborze projektów grantowych na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-19.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

19.05.2020

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach  otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 r. w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegającego na dofinansowaniu inwestycji na rzecz osób z autyzmem i Zespołem Aspergera współfinansowanych z budżetu Województwa Lubuskiego

DOFINANSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ROKU 2020

18.05.2020

Zarząd Województwa Lubuskiego na posiedzeniu w dniu 12 maja 2020 roku dokonał podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych. W roku bieżącym dofinansowano roboty budowlane w 14 obiektach.

Oferta Caritasu Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej z siedzibą w Zielonej Górze

08.05.2020

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej z siedzibą w Zielonej Górze złożył do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ofertę na zadanie pn.: „Pomoc rzeczowa i żywnościowa dla rodzin dotkniętych ubóstwem w czasie trwania pandemii COVID-19”, realizowane w okresie od 18.05.2020 r. do 31.07.2020 r.

Wrzesień
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Multimedia