Top menu

Nowy formularz OZPS oraz szkolenie z jego wykorzystania

19.03.2019

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pomocy i Integracji Społecznej w partnerstwie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych realizuje projekt PO WER pn. "Narzędzie agregowania i monitorowania danych w obszarze włączenia społecznego".

W ramach projektu powstał nowy formularz oceny zasobów pomocy społecznej, dokument pod tytułem "OZPS 2018" jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa: 

https://www.gov.pl/web/rodzina/narzedzie-agregowania-i-monitorowania-danych-w-obszarze-wlaczenia-spolecznego  

Jednym z zadań projektu jest przeszkolenie użytkowników z poziomu gmin i powiatu za sposobu wypełniania i korzystania z nowego narzędzia. Bezpłatne, dwudniowe szkolenia odbędą się w warszawie w II kwartale 2019 r. 

Zaproszenie do oszacowania wstępnej kalkulacji kosztów 4 kompleksowych usług szkoleniowych

15.03.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na wykonanie 4 kompleksowych usług szkoleniowych metodą warsztatowo – ćwiczeniową pn.:

A) „Profilaktyka przemocy, zasady prowadzenia oddziaływań uprzedzających wystąpienie zjawiska przemocy”,

B) „Etapy pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie i stosującymi przemoc w rodzinie”,

C) „Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych”,

D) „Superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Konsultacje Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp. w poradniach wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w Strzelcach Krajeńskich i Słubicach

14.03.2019

Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp. serdecznie zaprasza na konsultacje, które odbędą się w Poradniach wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w Strzelcach Krajeńskich i Słubicach.

Studio Soleea- nowy partner w programie Lubuskiej Karty Dużej Rodziny

13.03.2019

Z radością informujemy, że do Programu Lubuskiej Karty Dużej Rodziny dołączyło Studio Soleea oferująca posiadaczom Karty 20% ulgi na karnety i 10% zniżki na pojedyncze wejście. Termin obowiązywania ulgi: do 18 sierpnia 2019 r.

Studio Soleea to miejsce, w którym nie tylko można zgubić zbędne kilogramy, poprawić kondycję skóry, ciała, ale również można się zrelaksować i odpocząć. Studio posiada innowacyjne urządzenia do odchudzania.

Dane kontaktowe:

Ul. Agrestowa 77 I piętro
 Zielona Góra

Tel. 662 028 655

Adres internetowy nowego partnera to https://soleea.pl/

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

11.03.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w 2019 roku zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,  przeciwdziałania narkomanii oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Termin składania zgłoszeń upływa 15 marca 2019 roku.

Model standardu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera

07.03.2019

Zgodnie z założeniami projektu pn. Azymut – Samodzielność opracowany został „Model standardu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera”.

Czerwiec
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Multimedia