Top menu

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok

05.03.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.) jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzenia sprawozdania z realizacji Gminnych Programów Przeciwdziałania Narkomanii.

Wyniki II otwartego konkursu ofert

20.01.2020

Wyniki II otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w latach 2020 - 2021 na terenie województwa lubuskiego w obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych – prowadzenie  mieszkań wspomaganych dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym autyzmem i zespołem Aspergera w Gminie Gubin i Mieście Gorzów Wielkopolski w ramach projektu pn. Azymut – Samodzielność.

Mieszkanie w Gorzowie Wielkopolskim otwarte, ruszamy z turnusami!

20.12.2019

Świadomość wzrastającego zapotrzebowania na rozwój infrastruktury dedykowanej potrzebom osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera, umożliwiającej w maksymalny sposób rozwój kompetencji i umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia stała się podstawą dla zaangażowania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w projekt pn. „Azymut – Samodzielność”.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - wykonanie usługi hotelarsko-restauracyjnej wraz z zapewnieniem sali warsztatowej

13.02.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społeczne w Zielonej Górze informuje, o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych.

UWAGA spotkanie informacyjne poświęcone Inkubatorowi Innowacji Społecznych „Generator Dostępności” zaplanowane na 11.03.2020 r. zostaje odwołane. Wkrótce poinformujemy o nowym terminie.

05.03.2020

W jego trakcie będzie się można dowiedzieć m.in.:

  • jakie inicjatywy mogą być finansowane;
  • jak wygląda zgłoszenie i proces przygotowania innowacji;
  • kto może się zgłosić;
  • jakie są kryteria oceny. 

XIII posiedzenie Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów

20.12.2019

Ostatnie w tym roku posiedzenie Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów odbyło się 18 grudnia 2019 roku w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór na stanowisko pedagoga

20.01.2020

1. Stanowisko: pedagog w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp.

2. Wymiar czasu pracy: 1 etat

3. Rodzaj umowy: umowa o pracę na zastępstwo

4. Miejsce świadczenia pracy:

Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 50f, 66-400 Gorzów Wlkp.

Kwiecień
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Multimedia