Top menu

Zgłoś swój lokal gastronomiczny

19.03.2020

Prowadzisz restaurację, kawiarnię, bar na terenie naszego województwa? Napiszemy o Tobie, jeśli sprzedajesz jedzenie na wynos. W specjalnym serwisie www.lubuskie.pl/koronawirus/ w zakładce Warto wiedzieć/lista lokali gastronomicznych będą zamieszczane informacje o lokalach w Lubuskiem prowadzących sprzedaż jedzenia na wynos lub z dowozem do domu.

Nabór na członków Komisji Konkursowej

16.03.2020

Informacje ogólne:

  1. W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Lubuskiego otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych , Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej złożone oferty.

Informacja na temat działalności poradni wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w ramach projektu Otwórz się na pomoc, współfinansowanego z EFS w ramach RPO Lubuskie 2020

16.03.2020

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa, w trosce o zdrowie zarówno beneficjentów projektu i specjalistów merytorycznych, jak i  wszystkich mieszkańców województwa lubuskiego informujemy, iż poradnie wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zlokalizowane na terenie Świebodzina, Słubic, Strzelec Krajeńskich, Zielonej Góry, Bytomia Odrzańskiego oraz Żagania zostają tymczasowo zamknięte

Apel o ograniczenie wizyt w ROPS

16.03.2020

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa i w trosce o zdrowie mieszkańców oraz pracowników apelujemy o ograniczenie osobistego załatwiania spraw w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze. W miarę możliwości prosimy o kontakt w formie tradycyjnej korespondencji, mailowo lub telefonicznie. Wykaz numerów i e-mail do poszczególnych wydziałów można znaleźć w zakładce kontakty

Samouczek obsługi systemu CAS

09.03.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze udostępnia „Samouczek obsługi systemu CAS – przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej przez gminy i powiaty”.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok

05.03.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.) jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzenia sprawozdania z realizacji Gminnych Programów Przeciwdziałania Narkomanii.

UWAGA spotkanie informacyjne poświęcone Inkubatorowi Innowacji Społecznych „Generator Dostępności” zaplanowane na 11.03.2020 r. zostaje odwołane. Wkrótce poinformujemy o nowym terminie.

05.03.2020

W jego trakcie będzie się można dowiedzieć m.in.:

  • jakie inicjatywy mogą być finansowane;
  • jak wygląda zgłoszenie i proces przygotowania innowacji;
  • kto może się zgłosić;
  • jakie są kryteria oceny. 

Nabór uczestników do projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słubickim (V)”

03.03.2020

Powiat Słubicki/Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, iż rozpoczął się nabór uczestników do projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słubickim (V)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy- projekty pozakonkursowe Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Informacja o projekcie umieszczona jest także na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach: www.pupslubice.pl (zakładka Fundusze Europejskie- PO WER 2014-2020).

Maj
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia