Top menu

XIII posiedzenie Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów

20.12.2019

Ostatnie w tym roku posiedzenie Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów odbyło się 18 grudnia 2019 roku w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim

Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie badań lekarskich dla pracowników w roku 2020

20.12.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na wykonywanie badań lekarskich dla pracowników w roku 2020. Oferta cenowa świadczeń medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami i kandydatami do pracy powinna obejmować badania wstępne, okresowe i kontrolne. Świadczone usługi odbywać się będą na terenie Zielonej Góry oraz Gorzowa Wlkp.

Kryterium wyboru oferty – 100% cena.

Termin realizacji zamówienia od  01.01.2020r. do 31.12.2020r.

  Oferta musi być złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 w oparciu o wykaz badań będący załącznikiem nr 2 siedzibie Zamawiającego lub przesłane pocztą na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

w Zielonej Górze

Al. Niepodległości nr 36

65-042 Zielona Góra

Z dopiskiem na kopercie:

Oferta na wykonywanie badań lekarskich dla pracowników ROPS w 2020 r.

Termin nadsyłania/ złożenia ofert – do dnia 27 grudnia 2019 r. do godziny 15.00.

Oferty nadesłane/ złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 68 323 18 83.

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2- Wykaz badań.

Za nami konferencja z zakresu przeciwdziałania narkomanii

16.12.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że 13 grudnia 2019 roku w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze w Sali im. Janusza Koniusza, odbyła się konferencja z zakresu przeciwdziałania narkomanii pn.: „Profilaktyka i wczesna interwencja wobec zachowań ryzykownych”.

MIKOŁAJKI 2019

13.12.2019

12 grudnia br. na widowni Lubuskiego Teatru zasiedli wyjątkowi goście, których powitał dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze Pan Jakub Piosik, życząc najmłodszym niezapomnianych wrażeń.

ODBYŁO SIĘ SZKOLENIE NA TEMAT PRAWNYCH ASPEKTÓW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

13.12.2019

9-11 grudnia br. odbyło się szkolenie prowadzone metodą warsztatowo – ćwiczeniową pn. „Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy”. Szkolenie zrealizowało Centrum Usług Psychologicznych, Pedagogicznych i Logopedycznych EGO w Żarach, a odbyło się w Ośrodku Łubu Dubu w Dankowie.

Wojewódzka Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych

11.12.2019

Zarządzeniem Marszałka Województwa Lubuskiego Nr 148/2019 powołana została Wojewódzka Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych , będącą jego organem opiniodawczo-doradczym.

Rada powołana została na podstawie 44a. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.).
Artykuł 44c cytowanej ustawy określa tryb powołania, liczbę członków oraz skład Rady.

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: Świadczenie usług telekomunikacyjnych i internetowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia roku 2020.

10.12.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: Świadczenie usług telekomunikacyjnych i internetowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia roku 2020.

Luty
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Multimedia