Top menu

Za nami konferencje z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym

19.11.2019

Województwo Lubuskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze był organizatorem dwóch konferencji dla 200 osób, z podziałem na dwie części województwa.

ZAPROSZENIE DO OSZACOWANIA KOSZTÓW WYKONANIA USŁUGI PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH DLA KANDYDATÓW DO PRZYSPOSOBIENIA DZIECKA

07.11.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze prosi o oszacowanie kosztów usługi obejmującej: przygotowanie materiałów szkoleniowych dla kandydatów do przysposobienia dziecka z zakresu:

Pracownia ortopedyczna ORTO - PROT Jan Kołodyński - nowy partner udzielający zniżki posiadaczom Lubuskiej Karty Seniora

06.11.2019

Z radością informujemy, że pracownia ortopedyczna ORTO - PROT Jan Kołodyński została nowym Partnerem udzielającym zniżki Seniorom posiadającym Lubuską Kartę Seniora. Oferowana zniżka wynosi 10% na cały (nierefundowany)asortyment. Zapraszamy na stronę internetową www.ortoprot.pl

VI Konferencja pt. „Wielowymiarowy obraz adopcji w drodze do rodzicielstwa”

04.11.2019

W dniu 12 listopada w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp. odbędzie się, zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze., VI Konferencja pt. „Wielowymiarowy obraz adopcji w drodze do rodzicielstwa”.  Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęła Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta  Anna Polak.

Projekt „Partnerstwo dla rodziny”

29.10.2019

W dniu 5 sierpnia 2019 roku została podpisana umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Partnerstwo dla rodziny” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany przez partnera wiodącego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu wspólnie z 3 partnerami:

  • Województwem Lubuskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze
  • Województwem Pomorskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Gdańsku
  • Województwem Zachodniopomorskim/ Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Szczecinie

OFERTA ZIELONOGÓRSKIEGO TOWARZYSTWA HIPOTERAPEUTYCZNEGO

28.10.2019

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 października br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) przez Zielonogórskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne z siedzibą w Zielonej Górze  na zadanie pn.: „Integracyjne Mikołajki” - o dotację w wysokości 4.000 zł.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

28.10.2019

Stanowisko: Podinspektor

Charakter stanowiska: Stanowisko do spraw przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Wydziale Polityki Społecznej - zastępstwo

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r. poz.1282) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko: Podinspektor

Charakter stanowiska: Stanowisko do spraw przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Wydziale Polityki Społecznej – zastępstwo w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze został wybrany Pan Sławomir Sobański zam. w Zielonej Górze.

Grudzień
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Multimedia