Top menu

Informacja o wyniku naboru na stanowisko psychologa wymiar czasu pracy 1/1 etat w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp.

26.03.2019

Działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz U. z 2018r. poz. 1260) informuję, że w wyniku przeprowadzonego otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko psychologa, wymiar czasu pracy 1/1  etat w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, nie została zatrudniona żadna osoba.

Uzasadnienie:

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko psychologa, wymiar czasu pracy 1/1  etat w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze nie wpłynęła żadna oferta pracy.

Spotkania informacyjne dla osób młodych zainteresowanych wzięciem udziału w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

26.03.2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zaprasza osoby młode na spotkania informacyjne, które odbędą się w Zielonej Górze - 10 kwietnia oraz w Gorzowie Wielkopolskim - 11 kwietnia br.

Uczestnicy spotkania zapoznają się z projektami realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wsparcie w projektach dopasowane jest do każdego uczestnika indywidualnie. Udział w nich pozwoli na diagnozę potrzeb i możliwości młodego człowieka i opracowanie dalszego planu działania. Formy pomocy to między innymi  szkolenia pozwalające na zdobycie kwalifikacji, staże u pracodawcy, wsparcie mentora i pośrednika pracy. Osoby z niepełnosprawnościami mają zapewnione wszelkie udogodnienia. Podczas szkoleń i staży uczestnicy otrzymują stypendium. Udział w projektach jest bezpłatny.

Nowy formularz OZPS oraz szkolenie z jego wykorzystania

19.03.2019

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Pomocy i Integracji Społecznej w partnerstwie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych realizuje projekt PO WER pn. "Narzędzie agregowania i monitorowania danych w obszarze włączenia społecznego".

W ramach projektu powstał nowy formularz oceny zasobów pomocy społecznej, dokument pod tytułem "OZPS 2018" jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa: 

https://www.gov.pl/web/rodzina/narzedzie-agregowania-i-monitorowania-danych-w-obszarze-wlaczenia-spolecznego  

Jednym z zadań projektu jest przeszkolenie użytkowników z poziomu gmin i powiatu za sposobu wypełniania i korzystania z nowego narzędzia. Bezpłatne, dwudniowe szkolenia odbędą się w warszawie w II kwartale 2019 r. 

Zaproszenie do oszacowania wstępnej kalkulacji kosztów 4 kompleksowych usług szkoleniowych

15.03.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na wykonanie 4 kompleksowych usług szkoleniowych metodą warsztatowo – ćwiczeniową pn.:

A) „Profilaktyka przemocy, zasady prowadzenia oddziaływań uprzedzających wystąpienie zjawiska przemocy”,

B) „Etapy pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie i stosującymi przemoc w rodzinie”,

C) „Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych”,

D) „Superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Kwiecień
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Multimedia