Top menu

Zaproszenie do składania ofert

05.10.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze , Wydział Polityki Społecznej oraz Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: opracowanie diagnozy problemów społecznych w województwie lubuskim.

Projekt PO WER pn. „Włącznik Innowacji Społecznych”.

30.09.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie ma przyjemność zaprosić na bezpłatne warsztaty w ramach projektu PO WER pn. „Włącznik Innowacji Społecznych”.

Trwa III etap cyklu szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

24.09.2020

23.09.2020 r. rozpoczął się trzeci etap szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Spotkanie zorganizowane zostało pn.: „Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych”  dla 20 uczestników: przedstawicieli instytucji, którzy zajmują się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia

21.09.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesłania wstępnej kalkulacji kosztów usługi polegającej na przeprowadzeniu diagnozy stanu polityki społecznej w województwie lubuskim.

Drugie szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie za nami

14.09.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował trzydniowe szkolenie metodą interaktywno – warsztatową pn.: „Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych”  dla 20 uczestników: przedstawicieli instytucji, którzy zajmują się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

V EDYCJA KONKURSU „LUBUSKI WŁĄCZNIK. LIDER BIZNESU SPOŁECZNEGO”

09.09.2020

8 września 2020 r., ruszyła V edycja konkursu  „LUBUSKI WŁĄCZNIK. Lider Biznesu Społecznego”.

Organizatorem ww. przedsięwzięcia jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze (ROPS) w partnerstwie z Regionalnym Komitetem Rozwoju Ekonomii Społecznej (RKRES),  a także regionalnymi mediami.

Założeniem konkursu jest wzmocnienie pozycji lubuskich podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, spółek non profit, centrów integracji społecznej), a także wyróżnienie jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego oraz ich jednostek organizacyjnych, które w aktywny sposób wspierają III sektor oraz przedsiębiorstwa społeczne.

NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO DNIA 30.09.2020 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia dotyczącego zadania pn.

08.09.2020

Wykonanie usługi hotelarsko-restauracyjnej wraz z zapewnieniem sali warsztatowej tj. zapewnienie noclegu, wyżywienia oraz odpowiedniej sali warsztatowej dla grupy 33 osób podczas dwóch dwudniowych  spotkań

KIND aparaty słuchowe - nowy partner udzielający zniżki posiadaczom Lubuskiej Karty Seniora.

08.09.2020

Uprzejmie informujemy, że KIND aparaty słuchowe z siedzibą w Poznaniu jest nowym Partnerem udzielającym zniżki Seniorom posiadającym Lubuską Kartę Seniora. Partner oferuje 10% ulgi na akcesoria z oferty z wyłączeniem środków pomocniczych refundowanych przez NFZ oraz bezpłatne badanie słuchu.

Październik
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Multimedia