Top menu

Oferta Spółdzielni Socjalnej „WORKTEAM” z siedzibą w Sycowicach

23.04.2020

Spółdzielnia Socjalna „WORKTEAM” z siedzibą w Sycowicach złożyło do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ofertę na zadanie pn.: „Sąsiad  Sąsiadowi Pomoże”, realizowane w okresie od 11.05.2020 r. do 31.07.2020 r.

OFERTA „ZRZESZENIA SPORTOWO – REHABILITACYJNEGO „START”

23.04.2020

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 kwietnia br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
 w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)

Oferta Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej EDEN z Kożuchowa

22.04.2020

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna EDEN z Kożuchowa złożyła do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ofertę na zadanie pn.: „Wsparcie w okresie pandemii Covid-19 osobom wykluczonym społecznie i seniorów”, realizowane w okresie od 11.05.2020 r. do 08.08.2020 r.

Oferta Chrześcijańskiej Fundacji Rozwoju Osobistego RONDO z Zielonej Góry

22.04.2020

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego RONDO z Zielonej Góry złożyła do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ofertę na zadanie pn.: „Bezpieczni z Rondem”, realizowane okresie od 11.05.2020 r. do 05.08.2020 r.

OFERTA „LUBUSKIEGO STOWARZYSZENIA WSPARCIA OPIEKUNÓW I OSÓB DOTKNIĘTYCH CHOROBĄ ALZHEIMERA”

22.04.2020

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 kwietnia br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
 w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)

Informacja o projekcie Stowarzyszenia Młodych Lubuszan w Sulęcinie

16.04.2020

Stowarzyszenia Młodych Lubuszan w Sulęcinie jako Lider projektu wraz ze Stowarzyszeniem Wspólnota Bona Fide w Poznaniu (Partner) rozpoczęło realizację projektu „Kompetentni i efektywni – szkolenia dla kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z województw dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego”.

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na wsparcie w 2020 roku

15.04.2020

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania narkomanii oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.) informujemy, że realizacja zadań założonych w ramach otwartych konkursów ofert stała się niemożliwa z uwagi na siłę wyższą, której nie można było przewidzieć. Okolicznością uniemożlwiającą wykonanie zadań jest epidemia w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 14 kwietnia br. zakończył postępowanie konkursowe i nie przyznał żadnej organizacji pozarządowej środków na realizację zadań w ramach wyżej wymienionych konkursów.

Środki z konkursów zostaną przeznaczone na działania na rzecz wsparcia i pomocy mieszkańcom Województwa Lubuskiego w okresie epidemii koronawirusa.

Maj
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia