Top menu

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

23.01.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społeczne w Zielonej Górze informuje, o wszczęciu postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych.

Projekt pn. "Pracownik 30+warty zachodu!" realizowany przez Centrum Innowacyjnego Biznesu Tomasz Osak

26.02.2020

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskich Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, Centrum Innowacyjnego Biznesu Tomasz Osak przekazuje informacje o projekcie realizowanym w terenie województwa Lubuskiego. 

Zaproszenie do oszacowania kosztów usługi szkoleniowej dotyczącej zorganizowania i przeprowadzenia trzech jednodniowych szkoleń

10.01.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na wykonanie usługi szkoleniowej dotyczącej zorganizowania i przeprowadzenia trzech jednodniowych szkoleń.

Informacja o udzieleniu zamówienia

28.02.2020

Informacja o udzieleniu zamówienia dotyczącego zadania pn.:  „Przygotowanie i przeprowadzenie trzech trzydniowych szkoleń dla osób zaangażowanych w realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” w ramach Projektu pn. „Partnerstwo dla rodziny” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Informacja na temat działalności poradni wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w ramach projektu Otwórz się na pomoc, współfinansowanego z EFS w ramach RPO Lubuskie 2020

16.03.2020

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa, w trosce o zdrowie zarówno beneficjentów projektu i specjalistów merytorycznych, jak i  wszystkich mieszkańców województwa lubuskiego informujemy, iż poradnie wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zlokalizowane na terenie Świebodzina, Słubic, Strzelec Krajeńskich, Zielonej Góry, Bytomia Odrzańskiego oraz Żagania zostają tymczasowo zamknięte

„WIATR W ŻAGLE" - 28 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

09.01.2020

PROGRAM

Termin: 12 stycznia 2020, w godz. 11.00-17.00 

Miejsce: Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie,

ul. Drzonków-Olimpijska 20, 66-004 Zielona Góra - hala sportowa

Organizator: Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie

Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze

Stowarzyszenie Dobry Start w Drzonkowie

Prowadzący: Agnieszka Hałas i  Łukasz Łukaszewski

Zespół muzyczny: AQUARIUS, PARADOX, Lubuski Zespół Pieśni i Tańca im. Ludwika Figasa

Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

20.01.2020

W dniu 20 stycznia 2020 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, odbyło się inauguracyjne posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych z udziałem Pana Łukasza Poryckiego Wicemarszałka Województwa Lubuskiego.

Pizzeria „Da Grasso” - nowy partner udzielający zniżki posiadaczom Lubuskiej Karty Dużej Rodziny oraz Lubuskiej Karty Seniora

14.02.2020

Z radością informujemy, że Pizzeria „Da Grasso” została nowym Partnerem udzielającym zniżki Rodzinom posiadającym Lubską Kartę Dużej Rodziny oraz Seniorom posiadającym Lubuską Kartę Seniora. Partner oferuje 15 % ulgi na całe menu (z wyłączeniem zamówień z dowozem) w oddziałach przy ul. Podgórnej 45 i przy Al. Niepodległości 8a w Zielonej Górze.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z oferty!

Kwiecień
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Multimedia