Top menu

LUBUSKI WŁĄCZNIK. Lider Biznesu Społecznego

STOSOWANIE ZAMÓWIEŃ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNYCH - SPOTKANIA INFORMACYJNE

29.05.2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza na spotkania informacyjne na temat stosowania zamówień społecznie odpowiedzialnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Spotkania poprowadzi adwokat Magdalena Falkowska, specjalista do spraw zamówień publicznych i funduszy europejskich, wykładowca podyplomowych studiów zamówień publicznych na wielu renomowanych uczelniach m.in. Uniwersytecie Warszawskim czy SGGW.

Ogólnopolska konferencję naukowa pt. Razem czy osobno – kompetencje w pomocy społecznej i opiece zdrowotnej – stan i kierunki rozwoju

28.05.2018

Rada Sektorowa ds. Kompetencji przy Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka, Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach we współpracy z Uczelnią Łazarskiego przygotowuje ogólnopolską konferencję naukową pt. Razem czy osobno – kompetencje w pomocy społecznej i opiece zdrowotnej – stan i kierunki rozwoju . W załączeniu Karta zgłoszeniowa oraz newsletter uczelni w którym zamieszczamy zestaw informacji dla kadr pomocy społecznej.

Ogłoszenie naboru kandydatów na wolne stanowisko

24.05.2018

1.  Stanowisko: psycholog w Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Górze

2.  Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu, na zastępstwo

3.  Rodzaj umowy: umowa o pracę

4.  Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

SPECJALIZACJA I STOPNIA W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY

23.05.2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu poinformował, iż w związku z planowaną realizacją projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna pn. „Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji – I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny” przez ROPS w Opolu, przeprowadza wstępne rozeznanie dotyczące zainteresowania oferowaną w ramach projektu formą kształcenia. 

Samorząd Województwa Lubuskiego wspiera Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp.

18.05.2018

W dniu 18 maja br. Romuald Gawlik Wicemarszałek Województwa Lubuskiego wraz z Jakubem Piosikiem Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze przekazali w formie darowizny Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. urządzenia typu „DrugWipe 6S” do badania głównych grup narkotyków w ślinie. Darowiznę przyjął Piotr Fabijański Zastępca Komendanta Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne „Wykonanie kompleksowej usługi edukacyjnej w formie wizyt studyjnych do podmiotów ekonomii społecznej (PES)”

17.05.2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społeczne w Zielonej Górze informuje, o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie kompleksowej usługi edukacyjnej w formie wizyt studyjnych do podmiotów ekonomii społecznej (PES)”

Pełna treść ogłoszenia w raz z załącznikami znajduje się na stronie: www.bip.rops.lubuskie.pl

Spotkanie informacyjne dla osób fizycznych na założenie działalności gospodarczej

18.05.2018

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp., działający w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania wsparcia na założenie działalności gospodarczej, które odbędzie się 22 maja 2018 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w Gorzowie Wlkp.

Październik
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Multimedia