Top menu

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

19.02.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społeczne w Zielonej Górze informuje, o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest „Usługa hotelarska i restauracyjna wraz z zapewnieniem sali szkoleniowej na potrzeby dwudniowych spotkań realizowanych w ramach projektu partnerskiego, pt. Kooperacja – efektywna i skuteczna   w ramach Osi Priorytetowej II  Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie: http://bip.rops.lubuskie.pl/ 

Konferencje „Perspektywy dla rozwoju Internetu Rzeczy – Samorząd Przyszłości”

19.02.2020

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do udziału w konferencjach „Perspektywy dla rozwoju Internetu Rzeczy – Samorząd Przyszłości”, które odbędą się w 10 województwach w okresie luty-kwiecień 2020 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są m.in. na stronie Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej KLIKNIJ TUTAJ

Pizzeria „Da Grasso” - nowy partner udzielający zniżki posiadaczom Lubuskiej Karty Dużej Rodziny oraz Lubuskiej Karty Seniora

14.02.2020

Z radością informujemy, że Pizzeria „Da Grasso” została nowym Partnerem udzielającym zniżki Rodzinom posiadającym Lubską Kartę Dużej Rodziny oraz Seniorom posiadającym Lubuską Kartę Seniora. Partner oferuje 15 % ulgi na całe menu (z wyłączeniem zamówień z dowozem) w oddziałach przy ul. Podgórnej 45 i przy Al. Niepodległości 8a w Zielonej Górze.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z oferty!

Informacja o udzieleniu zamówienia dotyczącego zadania pn.:

14.02.2020

"Przygotowanie i przeprowadzenie trzech dwudniowych szkoleń dla osób zaangażowanych w realizację zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” w ramach Projektu pn. „Partnerstwo dla rodziny” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Rozpoczynamy nabór do IV edycji Akademii Liderów Lokalnych

14.02.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej,  14.02.2020r. rozpoczyna nabór na bezpłatne warsztaty Akademii Liderów Lokalnych

Zgłoszenia przyjmowane będą w dniach od 14.02.2020r. do 20.03. 2020r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - wykonanie usługi hotelarsko-restauracyjnej wraz z zapewnieniem sali warsztatowej

13.02.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społeczne w Zielonej Górze informuje, o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych.

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zielonogórskim (V)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

12.02.2020

Na prośbę Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze przekazuje informację o realizowanym projekcie „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie zielonogórskim (V)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój2014-2020. 

Październik
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Multimedia