Top menu

2012

Uroczystość podsumowania współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w 2011r.

16.12.2011

14 grudnia br. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego odbyła się  uroczystość podsumowania współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w 2011 r. Podczas uroczystości  Wicemarszałek Maciej Szykuła wręczył nagrody 37. trenerom, których zawodnicy w mijającym roku  osiągnęli najwyższe rezultaty.

Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego

28.12.2011

Jednym ze sposobów wpływania na wzbogacenie bazy sportowej województwa, obok realizacji programów unijnych jest program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego. Dzięki środkom finansowym pochodzącym z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej możliwe jest podejmowanie przedsięwzięć związanych z modernizacjami, remontami i inwestycjami sportowymi.

Ośrodki Adopcyjne województwa lubuskiego

02.01.2012

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2012 roku w strukturze Departamentu Infrastruktury Społecznej rozpoczęły funkcjonowanie 2 Ośrodki Adopcyjne w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd województwa. 

Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego

28.12.2011

Jednym ze sposobów wpływania na wzbogacenie bazy sportowej województwa, obok realizacji programów unijnych jest program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Lubuskiego. Dzięki środkom finansowym pochodzącym z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej możliwe jest podejmowanie przedsięwzięć związanych z modernizacjami, remontami i inwestycjami sportowymi.

To już 18. Przystanek Woodstock, ale pierwszy w którym uczestniczył Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej!

13.08.2012

Festiwal odbył  się w dniach 2 - 4 sierpnia br. w Kostrzynie n/Odrą. W oficjalnym otwarciu uczestniczyli po raz pierwszy w historii imprezy - prezydenci Polski i Niemiec: Bronisław Komorowski i Joachim Gauck. Na scenie pojawił się również Jurek Owsiak i Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak. Województwo Lubuskie jest oficjalnym partnerem Przystanku Woodstock.

XIV LUBUSKI TYDZIEŃ SENIORA

13.08.2012

Uprzejmie informujemy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej  Górze organizuje w dniach 8-13 października 2012 roku XIV Lubuski Tydzień Seniora pod hasłem:
    Nie wiek zarządza nami – to my zarządzamy wiekiem"
Tegoroczny Tydzień wpisuje się w Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2012"

16.08.2012

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży w Warszawie ogłosiła kolejną edycję  Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu "Równać Szanse 2012" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej

22.03.2012

Rok 2012 to Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. To świetny czas, by zwrócić uwagę na wkład, jaki do społeczeństwa wnoszą osoby starsze. Jest to również okazja, by zachęcić ludzi do podejmowania konkretnych działań z myślą o tworzeniu warunków sprzyjających aktywności osób starszych i wzmacnianiu solidarności międzypokoleniowej.

Zapraszamy na seminarium naukowe

23.08.2012

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Departament Infrastruktury Społecznej wspólnie z Uniwersytetem Zielonogórskim i Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.  zapraszają do udziału w seminarium naukowym pt. „Młodzież lubuska 2012”, które odbędzie się w dniu 27.08.2012r. (poniedziałek) w budynku Rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Licealna 9 w Zielonej Górze, w godzinach 9.00 – 15.00.

Studium Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Społecznościach Lokalnych - STRATEGIA

23.03.2012

Uprzejmie informujemy, że od dwóch lat Fundacja ETOH z siedzibą w Warszawie prowadzi Studium Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Społecznościach Lokalnych – Strategia.

Kwiecień
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Multimedia