Top menu

2015

Nabór na stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze w roku 2016

23.12.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór na stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze w roku 2016

Oferta na wykonywanie badań lekarskich dla pracowników ROPS w roku 2016

23.12.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na wykonywanie badań lekarskich dla pracowników w roku 2016.

Świadczenie usług pocztowych dla ROPS w Zielonej Górze oraz Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wielkopolskim w 2016 r.

22.12.2015

Zaproszenie do składania ofert na „Świadczenie usług pocztowych dla ROPS w Zielonej Górze oraz Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wielkopolskim w 2016 r.

Świadczenie usług telekomunikacyjnych i internetowych na potrzeby ROPS w Zielonej Górze w roku 2016

22.12.2015

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: Świadczenie usług telekomunikacyjnych i internetowych na potrzeby ROPS w Zielonej Górze w roku 2016.

Zakup i dostrczenie oprogramowania dla ROPS

21.12.2015

Regionalny  Ośrodek   Polityki  Społecznej  w Zielonej Górze  zaprasza  do składania ofert  na zakup  i dostarczenie oprogramowania dla ROPS  w roku 2015. 

Oferta na zakup sprzętu elektronicznego dla ROPS w roku 2015.

15.12.2015

Regionalny  Ośrodek   Polityki  Społecznej  w Zielonej Górze  zaprasza  do składania ofert  na zakup  i dostarczenie sprzętu elektronicznego dla ROPS  w roku 2015. 

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych, ROPS w Zielonej Górze

01.12.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Wydziału do Spraw Osób Niepełnosprawnych.Oferowane materiały promocyjne muszą być dostarczone na koszt Wykonawcy do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Al. Niepodległości 36, wg załącznika nr 2.
Termin realizacji zamówienia – do 18.12.2015 r.

Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostarczenie tonerów

30.11.2015

Regionalny  Ośrodek   Polityki  Społecznej  w Zielonej Górze  zaprasza  do składania ofert   na zakup i dostarczenie  tonerów dla ROPS  w roku 2015.  Oferowane tonery muszą być dostarczone na koszt Wykonawcy  do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze al. Niepodległości nr 36.

Kryterium  wyboru oferty – 100 % cena

Lista osób zakwalifikowanych do szkolenia „Przemoc wobec dziecka” 25-27 listopada 2015 r., Motel 118, Zielona Góra

24.11.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w dniach 25-27  listopada  br.  organizuje trzydniowe szkolenie metodą seminaryjno–warsztatową dla członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych z województwa lubuskiego pn. „Przemoc w rodzinie wobec dziecka” .
Zajęcia odbędą się w Hotelu 118, przy Al. Zjednoczenia 118 w Zielonej Górze.
Poniżej prezentujemy listę osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu.

Styczeń
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Multimedia