Top menu

2012

"WOLONTARIAT ŁĄCZY POKOLENIA"

14.10.2011

W dniu 17 października 2011r. o godzinie 12.20 w Zespole Szkół Akademickich „Lotnik” w Zielonej Górze przy ul. Szosa Kisielińska 18 (w świetlicy szkolnej) odbyła się inauguracja akcji „Wolontariat łączy pokolenia”.

Mieszkańcy Województwa Lubuskiego - zapraszamy do udziału w badaniach

18.10.2011

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, kierując się troską o właściwe działania społeczne adresowane do mieszkańców, wspólnie z Uniwersytetem Zielonogórskim rozpoczął realizację projektu Życie Lubuszan. Współczesność i perspektywy w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej. Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w dziedzinie kultury fizycznej

16.03.2012

Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2012 został ogłoszony w dniu 05 stycznia br. Celem konkursu było wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym do realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w dziedzinie kultury fizycznej określonych w Programie współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2012 i zmierzających w szczególności do upowszechniania sportu i aktywnego stylu życia.

PFRON przyjmuje wnioski na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami II”- w obszarze A - przedłużenie terminu składania wniosków

01.08.2012

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, informuje o przedłużeniu terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II”- w obszarze A – wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny.

KONKURS FOTOGRAFICZNY „Bezpieczeństwo w obiektywie Seniora”

23.11.2011

Departament Infrastruktury Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym organizowanym przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. pn. „Bezpieczeństwo w obiektywie Seniora” w ramach II edycji Programu działań profilaktycznych pn. Aktywny i Bezpieczny Senior”.

Konferencja "Wolontariat łączy pokolenia"

23.11.2011

Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, wspólnie z organizacją pozarządową – Gorzowskim Stowarzyszeniem Studentów „GieSS” serdecznie zaprasza na Konferencję podsumowującą Europejski Rok Wolontariatu w województwie lubuskim.

NAGRODY KULTURALNE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO oraz NAGRODY ZA WSPIERANIE ŻYCIA KULTURALNEGO REGIONU „ZŁOTY DUKAT LUBUSKI” W ROKU 2011

24.11.2011

W dniu  12 października 2011 r.  Kapituła Nagród po przeanalizowaniu 15 zgłoszonych wniosków o przyznanie nagród, w tym - 11 wniosków o NAGRODY KULTURALNE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO oraz 4 wnioski o nagrody za wspieranie i promowanie życia kulturalnego regionu ZŁOTY DUKAT LUBUSKI, postanowiła wnioskować do Zarządu Województwa o przyznanie w 2011 roku: 3 indywidualnych NAGRÓD KULTURALNYCH MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO – w wysokości 10.000 zł każda, (jednocześnie zdecydowała o nie przyznawaniu  w 2011 roku nagrody zespołowej) oraz 3 nagród za wspieranie i promowanie życia kulturalnego regionu ZŁOTY DUKAT LUBUSKI.

I Lubuski Tydzień Osób Niepełnosprawnych

24.11.2011

W dniach od 28 listopada do 4 grudnia  na terenie Województwa Lubuskiego odbywać się będzie I Lubuski Tydzień Osób Niepełnosprawnych. W programie przewidziano wiele imprez organizowanych dla osób niepełnosprawnych mieszkających w województwie lubuskim.

Nabór wniosków dla gmin na dożywianie dzieci w II półroczu 2012

06.08.2012

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że – zgodnie z „Programem wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego” - rozpoczął się nabór wniosków dotyczących wsparcia finansowego dla gmin na realizację zadania związanego z dożywianiem dzieci  w II półroczu 2012 roku.

Kwiecień
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Multimedia