Top menu

2016

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko psychologa w Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Górze

17.01.2017

Dyrektor  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze. 
1.  Stanowisko: psycholog w Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Górze
2.  Wymiar czasu pracy: 3/4 etatu
3.  Rodzaj umowy: umowa o pracę

NABÓR KANDYDATÓW DO KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W KONKURSIE OFERT NA PROWADZENIE OŚRODKA ADOPCYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

04.01.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa lubuskiego.

Termin składania zgłoszeń upływa 10 stycznia 2017 roku.

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: Świadczenie usług telekomunikacyjnych i internetowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w okresie od 01 stycznia do 31 maja roku 2017.

22.12.2016

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: Świadczenie usług telekomunikacyjnych i internetowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w okresie od  01 stycznia do 31 maja  roku 2017.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zakup i dostarczenie sprzętu elektronicznego

20.12.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 14.10.2016 r. na zakup i dostarczenie sprzętu elektronicznego informuje, że w wyniku postępowania, wybrana została oferta złożona przez firmę ATUT KOMPUTER Maciej Laskowski, Al. Armii Krajowej 10a/2, 50-541 Wrocław.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na „Wykonywanie zadań z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze w roku 2017.”

20.12.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na „Wykonywanie zadań z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze w roku 2017.”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na wykonywanie badań lekarskich dla pracowników w roku 2017.

20.12.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na wykonywanie badań lekarskich dla pracowników w roku 2017.

Zaproszenie do składania ofert na „Świadczenie usług pocztowych dla ROPS w Zielonej Górze oraz Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wielkopolskim w okresie od stycznia do kwietnia 2017r

20.12.2016

Zaproszenie do składania ofert na „Świadczenie usług pocztowych dla ROPS w Zielonej Górze oraz Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wielkopolskim w okresie od stycznia do kwietnia 2017r

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Górze

16.12.2016

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na stanowisko psychologa w Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Górze.
1. Stanowisko: psycholog w Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Górze
2. Wymiar czasu pracy: 3/4 etatu
3. Rodzaj umowy: umowa o pracę 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na zakup i dostarczenie sprzętu elektronicznego.

14.12.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na zakup i dostarczenie sprzętu elektronicznego.

Styczeń
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Multimedia