Top menu

AKTUALNOŚCI

Targi Ekonomii Społecznej

19.08.2021

Już w ten piątek - 20 sierpnia 2021 roku, serdecznie zapraszamy do Gorzowa Wlkp. na Targi Ekonomii Społecznej. Start o godz. 12:00 na Starym Rynku.

W programie mnóstwo atrakcji zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

20 wystawców oferujących różnorodne usługi, od animacji dla dzieci po pokazy taneczne, rękodzieło, sprzedaż biżuterii oraz wiele wiele innych. Nie może Was zabraknąć.

Wszystkie atrakcje zapewnią nam: Fundacja Roślinnej Integracji, Fundacja Odkrywamy, Restauracja Victoria, Spółdzielnia Socjalna Pasjomatki, Spółdzielnia Socjalna Smaki znad Warty i Noteci, Fundacja Eko Jesz, Fundacja "Wiatr w Skrzydła", Koło Gospodyń Wiejskich z Różanek, Stowarzyszenie Rozdajemy Skrzydła, Stowarzyszenie Międzynarodowe Centrum i Kultury RAZEM, Stowarzyszenie Społeczności Wiejskiego gminy Bytom Odrzański, Stowarzyszenie Artystyczne "Artshow, Stowarzyszenie Tradycja, Natura, Zdrowie, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi NOVA, Związek Organizacji Pomocowych, Stowarzyszenie Płast, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

Zapraszamy na dwudniową wizytę studyjną

06.08.2021

Już w drugiej połowie września 2021r zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych oraz  JST  na wizytę studyjną do centrów usług społecznych w województwie wielkopolskim oraz podmiotów ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim.  Zapewniamy transport, nocleg, ubezpieczenie oraz wyżywienie. Wszystkie usługi są nieodpłatne, w całości finansowane z projektu.  Wyjazd przewidziany jest dla 20 osób.

  W pierwszym dniu wizyty odwiedzimy m.in: CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH (CUS) w Rawiczu, MIEJSKO- GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Jarocinie oraz CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W KRAMSKU. W drugim dniu natomiast zaplanowane są wizyty w FUNDACJI OPIEKI I TROSKI we Wrocławiu, CAFE RÓWNIK, SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ DOBRA KARMA we Wrocławiu.

Dokładny termin oraz program wskażemy 16 sierpnia.

Chcąc zgłosić się na wyjazd należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online, który znajduje się na naszej stronie: http://es.lubuskie.pl/pl/Zglos-sie

Nabór kandydatów na wolne stanowisko

02.08.2021

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko:

Informacja o zakończeniu naboru na szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

30.07.2021

Informujemy o zakończeniu rekrutacji na szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. ,,Etapy pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie i stosującymi przemoc w rodzinie”, które odbędzie się 25 – 27 sierpnia br. w Hotelu ,,Baranowski" w Słubicach z powodu wyczerpania limitu miejsc. O zakwalifikowaniu decydowała kolejność zgłoszeń.

Każdy z zakwalifikowanych uczestników został poinformowany indywidualnie. Na liście rezerwowej ww. szkolenia zapisanych zostało 6 osób, które niezwłocznie zostaną poinformowane o możliwości wzięcia udziału w szkoleniu – w przypadku zwolnienia miejsc.

Jednocześnie już dziś zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, które odbędą się w dniach: 15 – 17 września, 22 – 24 września. Szczegóły wkrótce na naszej stronie.

Zapraszamy!

XVI posiedzenie Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów

29.07.2021

Pierwsze w tym roku posiedzenie Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów odbyło się 28 lipca 2021 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Poruszono wiele kwestii, w tym m.in. bonu turystycznego dla seniorów, organizację XXII Lubuskiego Tygodnia Seniora, główne założenia i cele strategiczne „Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2021 – 2030” oraz procedurę naboru członków na II kadencję Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów. Rada z zadowoleniem przyjęła informację o zaproszeniu do Zielonej Góry delegacji Forum Seniorów Samorządu Województwa Opolskiego we wrześniu br. w celu wymiany doświadczeń.

Wyniki otwartego konkursu ofert ze środków budżetu Województwa Lubuskiego polegającego na dofinansowaniu inwestycji na rzecz osób z autyzmem i Zespołem Aspergera

22.07.2021

22.07.2021 r. Zarząd Województwa Lubuskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert przekazując ze środków budżetu Województwa Lubuskiego kwotę 300.000,00 zł na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 r. na terenie województwa lubuskiego w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegające na dofinansowaniu inwestycji na rzecz osób z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

20.07.2021

Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór uczestników na 3-dniowe szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. ,, Etapy pracy z osobami doznającymi przemocy i stosującymi przemoc w rodzinie" :

  • Diagnoza sytuacji i stopnia zagrożenia;
  • Diagnoza przyczyn występowania ze strony sprawcy zachowań przemocowych;
  • Diagnoza potrzeb członków rodziny z problem przemocy – w tym osób doznających przemocy, dzieci i osób stosujących przemoc;
  • Metody interwencji;
  • Udzielanie wsparcia i pomoc psychoterapeutyczna, prawna, socjalna, pedagogiczna,
     z zachowaniem zasad podmiotowości i dobrowolności w korzystaniu ze środków oddziaływania;
  • Monitorowanie sytuacji rodzin z problemem przemocy.

Szkolenie odbędzie się w dniach 25 – 27 sierpnia 2021 roku w RESTAURACJA HOTEL BARANOWSKI Tadeusz Baranowski, ul. Transportowa 4c 69-100 Słubice. Maksymalna liczba uczestników  szkolenia – 20 osób. Harmonogram szkolenia znajdą Państwo w załączniku.

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości (policji, żandarmerii wojskowej, straży miejskiej, prokuratorów, sędziów, kuratorów sądowych, służby więziennej itd.), ochrony zdrowia (lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych itd.), gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty (nauczycieli przedszkolnych, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych itd.)  instytucji, kościołów i związków wyznaniowych oraz organizacji  pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz na rzecz jej ochrony z terenu województwa lubuskiego.

Zapraszamy do zgłaszania uczestnictwa w szkoleniu do 20 sierpnia br . za pomocą formularza online, który znajduje się TUTAJ

Szkolenie jest bezpłatne, finansowane ze środków budżetu państwa w ramach realizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Delegujący pokrywa koszty podróży.

Szczegółowych informacji udzielają: Anna Sygutowska Kierownik Wydziału Polityki Społecznej
 oraz Magdalena Bugaj Inspektor Wydziału Polityki Społecznej pod nr tel. 68 3231888.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku dużego zainteresowania (przekroczonej ilości wolnych miejsc) zastrzegamy sobie prawo do zakwalifikowania na szkolenie maksymalnie dwóch osób z jednego zakładu pracy.

Zaproszenie do oszacowania

12.07.2021

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na wykonanie usługi szkoleniowej dotyczącej zorganizowania i przeprowadzenia 3 szkoleń stacjonarnych.

Znajdź pracę razem z Fundacją ,,Aktywizacja"

09.07.2021

Fundacja Aktywizacja z Oddziałem w Poznaniu zaprasza do rekrutacji – można skorzystać z kompleksowej pomocy i zindywidualizowanego wsparcia w poszukiwaniach na rynku pracy!

Zapraszamy na stronę www.aktywizacja.org.pl

Szczegółowych informacji udziela – rekruter Marcin Zejdlewicz marcin.zejdlewicz@aktywizacja.org.pl , tel. 515-983-140

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

09.07.2021

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

Listopad
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Multimedia