Top menu

AKTUALNOŚCI

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

21.05.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór uczestników na trzydniowe szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn.: „Etapy pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie i stosującymi przemoc w rodzinie”:

 • Diagnoza sytuacji i stopnia zagrożenia;
 • Diagnoza przyczyn występowania ze strony sprawcy zachowań przemocowych;
 • Diagnoza potrzeb członków rodziny z problemem przemocy – w tym osób doznających przemocy, dzieci i osób stosujących przemoc;
 • Metody interwencji;
 • Udzielanie wsparcia i pomoc psychoterapeutyczna, prawna, socjalna, pedagogiczna z zachowaniem zasad podmiotowości i dobrowolności w korzystaniu ze środków oddziaływania;
 • Monitorowanie sytuacji rodzin z problemem przemocy.

„PIKNIKOWA NIEDZIELA W DRZONKOWIE”

21.05.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, zaprasza w dniu 16 czerwca 2019 roku w godz. 11.00 – 16.00 do Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie na:

X Lubuski Piknik Zdrowia i IX Lubuski Piknik Osób Niepełnosprawnych

Ruszył nabór na Radnych Lubuskiego Sejmiku Seniorów II kadencji

20.05.2019

Pierwsza kadencja, powołanego w 2017 roku z inicjatywy Marszałka Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak, Lubuskiego Sejmiku Seniorów dobiegła końca.

W drugiej kadencji Lubuskiego Sejmiku Seniorów przy stole obrad ponownie zasiądzie 30 Radnych Seniorów, wybranych przez Lubuską Społeczną Radę Seniorów, spośród kandydatur wytypowanych przez stowarzyszenia i instytucje działające na rzecz osób starszych w województwie lubuskim.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy przesłać na adres sejmik@lubuskie.pl lub faxem na nr 68 45 65 461. Nabór trwa do 31 maja 2019 r.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

08.05.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór uczestników na szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn.: „Profilaktyka przemocy, zasady prowadzenia oddziaływań uprzedzających wystąpienie zjawiska przemocy”:

 • Zasady, formy, metody i narzędzia do prowadzenia lokalnej diagnozy skali zjawiska przemocy w rodzinie;
 • Zasady, metody i formy pracy profilaktycznej i edukacyjnej w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 • Metodyka pracy z rodzinami zagrożonymi przemocą w rodzinie;
 • Wprowadzenie działań związanych z profilaktyką uzależnień;
 • Prawa rodziny gwarantowane przez Konstytucję RP oraz inne ustawy.

Global Income s.c. - nowy partner w programie Lubuskiej Karty Dużej Rodziny

13.05.2019

Z radością informujemy, że do Programu Lubuskiej Karty Dużej Rodziny dołączyła firma Global Income s.c., która oferuje posiadaczom Karty 5% ulgi na cały asortyment dostępny w następujących sklepach internetowych prowadzonych przez Partnera:

Dmuchane.pl -  https://www.dmuchane.pl/

Sofotel -  https://sofotel.pl/

Berdsen -  https://www.berdsen.pl/

Trampolinyogrodowe.pl -  https://www.trampolinyogrodowe.pl/

JanShop -  https://janshop.pl/

Neo-Sport - https://neo-sport.pl/

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze

13.05.2019

Dyrektor

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

w Zielonej Górze

o g ł a s z a

nabór kandydatów

na wolne stanowisko urzędnicze
 w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze:

 

1. Stanowisko: podinspektor

2. Charakter stanowiska: stanowisko do spraw promocji polityki społecznej,

3. Wymiar czasu pracy: 1 etat,

Już w lipcu zapraszamy do skorzystania z Lubuskiej Karty Seniora!

10.05.2019

Dla Zarządu Województwa Lubuskiego priorytetem są działania zmierzające do poprawy życia seniorów w naszym regionie - dlatego też przystąpiliśmy do wprowadzenia w naszym województwie Lubuskiej Karty Seniora.

Karta będzie wydawana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, który aktualnie pracuje nad utworzeniem katalogu uprawnień i ulg, które będą udzielane Seniorom. Zachęcamy jednostki samorządu terytorialnego i prywatnych przedsiębiorców do udziału w tym przedsięwzięciu i zgłaszanie swoich propozycji rabatów i ulg (na email – sekretariat@rops.lubuskie.pl ).

Sklep internetowy Meblobranie.pl - nowy partner w programie Lubuskiej Karty Dużej Rodziny

08.05.2019

Z radością informujemy, że do Programu Lubuskiej Karty Dużej Rodziny dołączył sklep internetowy Meblobranie.pl oferujący posiadaczom Karty 5% ulgi na cały asortyment dostępny na stronie www.meblobranie.pl

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko ds. modelu mieszkalnictwa wspomaganego. Projekt „Azymut – Samodzielność”

08.05.2019

Działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018r. poz.1260 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko ds. modelu mieszkalnictwa wspomaganego w projekcie „Azymut – Samodzielność”, wymiar czasu pracy 1/1  etatu została wybrana Pani Kamila Górna zam. Sulechów.

Dziesiąte posiedzenie Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów

07.05.2019

29 kwietnia br. odbyło się dziesiąte posiedzenie Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów.

Głównym tematem posiedzenia było przedstawienie przez Panią Renatę Mach z-cę Dyrektora ROPS projektu regulaminu przyznawania i użytkowania Lubuskiej Karty Seniora. Dla Zarządu Województwa Lubuskiego priorytetem są działania zmierzające do poprawy życia seniorów w naszym regionie - dlatego też przystąpiliśmy do wprowadzenia w naszym województwie Lubuskiej Karty Seniora.

Sierpień
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Multimedia