Top menu

AKTUALNOŚCI

XIII posiedzenie Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów

20.12.2019

Ostatnie w tym roku posiedzenie Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów odbyło się 18 grudnia 2019 roku w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim

Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie badań lekarskich dla pracowników w roku 2020

20.12.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na wykonywanie badań lekarskich dla pracowników w roku 2020. Oferta cenowa świadczeń medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami i kandydatami do pracy powinna obejmować badania wstępne, okresowe i kontrolne. Świadczone usługi odbywać się będą na terenie Zielonej Góry oraz Gorzowa Wlkp.

Kryterium wyboru oferty – 100% cena.

Termin realizacji zamówienia od  01.01.2020r. do 31.12.2020r.

  Oferta musi być złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 w oparciu o wykaz badań będący załącznikiem nr 2 siedzibie Zamawiającego lub przesłane pocztą na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

w Zielonej Górze

Al. Niepodległości nr 36

65-042 Zielona Góra

Z dopiskiem na kopercie:

Oferta na wykonywanie badań lekarskich dla pracowników ROPS w 2020 r.

Termin nadsyłania/ złożenia ofert – do dnia 27 grudnia 2019 r. do godziny 15.00.

Oferty nadesłane/ złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 68 323 18 83.

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2- Wykaz badań.

Za nami konferencja z zakresu przeciwdziałania narkomanii

16.12.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że 13 grudnia 2019 roku w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze w Sali im. Janusza Koniusza, odbyła się konferencja z zakresu przeciwdziałania narkomanii pn.: „Profilaktyka i wczesna interwencja wobec zachowań ryzykownych”.

MIKOŁAJKI 2019

13.12.2019

12 grudnia br. na widowni Lubuskiego Teatru zasiedli wyjątkowi goście, których powitał dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze Pan Jakub Piosik, życząc najmłodszym niezapomnianych wrażeń.

ODBYŁO SIĘ SZKOLENIE NA TEMAT PRAWNYCH ASPEKTÓW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

13.12.2019

9-11 grudnia br. odbyło się szkolenie prowadzone metodą warsztatowo – ćwiczeniową pn. „Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy”. Szkolenie zrealizowało Centrum Usług Psychologicznych, Pedagogicznych i Logopedycznych EGO w Żarach, a odbyło się w Ośrodku Łubu Dubu w Dankowie.

Wojewódzka Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych

11.12.2019

Zarządzeniem Marszałka Województwa Lubuskiego Nr 148/2019 powołana została Wojewódzka Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych , będącą jego organem opiniodawczo-doradczym.

Rada powołana została na podstawie 44a. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.).
Artykuł 44c cytowanej ustawy określa tryb powołania, liczbę członków oraz skład Rady.

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: Świadczenie usług telekomunikacyjnych i internetowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia roku 2020.

10.12.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: Świadczenie usług telekomunikacyjnych i internetowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia roku 2020.

Uwaga! Szkolenie dla III sektora!

04.12.2019

Departament Infrastruktury Społecznej UMWL serdecznie zaprasza przedstawicieli podmiotów III sektora na szkolenie dotyczące wdrożenia generatora pisania wniosków w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Samorząd Województwa Lubuskiego, które pozwolą na wyeliminowanie często pojawiających się błędów rachunkowych i formalnych.

Szkolenia odbędą się:

- Zielona Góra, 10 grudnia 2019 r.; Sala Kolumnowa UMWL w godz. 14.00 - 15.30

- Gorzów Wlkp., 11 grudnia 2019 r.; Wojewódzka i Miejska  Biblioteka w Gorzowie, ul. Sikorskiego w sali nr 102 w godz. 10.00 - 11.30

Kwiecień
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Multimedia