Top menu

AKTUALNOŚCI

V EDYCJA KONKURSU „LUBUSKI WŁĄCZNIK. LIDER BIZNESU SPOŁECZNEGO”

09.09.2020

8 września 2020 r., ruszyła V edycja konkursu  „LUBUSKI WŁĄCZNIK. Lider Biznesu Społecznego”.

Organizatorem ww. przedsięwzięcia jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze (ROPS) w partnerstwie z Regionalnym Komitetem Rozwoju Ekonomii Społecznej (RKRES),  a także regionalnymi mediami.

Założeniem konkursu jest wzmocnienie pozycji lubuskich podmiotów ekonomii społecznej (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, spółek non profit, centrów integracji społecznej), a także wyróżnienie jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego oraz ich jednostek organizacyjnych, które w aktywny sposób wspierają III sektor oraz przedsiębiorstwa społeczne.

NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO DNIA 30.09.2020 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia dotyczącego zadania pn.

08.09.2020

Wykonanie usługi hotelarsko-restauracyjnej wraz z zapewnieniem sali warsztatowej tj. zapewnienie noclegu, wyżywienia oraz odpowiedniej sali warsztatowej dla grupy 33 osób podczas dwóch dwudniowych  spotkań

KIND aparaty słuchowe - nowy partner udzielający zniżki posiadaczom Lubuskiej Karty Seniora.

08.09.2020

Uprzejmie informujemy, że KIND aparaty słuchowe z siedzibą w Poznaniu jest nowym Partnerem udzielającym zniżki Seniorom posiadającym Lubuską Kartę Seniora. Partner oferuje 10% ulgi na akcesoria z oferty z wyłączeniem środków pomocniczych refundowanych przez NFZ oraz bezpłatne badanie słuchu.

Informacja o wprowadzonych zmianach w ogłoszeniu

04.09.2020

Zamawiający Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje o zmianach w ogłoszeniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa edukacyjna w zakresie organizacji i przeprowadzenia dwudniowej, krajowej wizyty studyjnej do podmiotów ekonomii społecznej w tym gospodarstw opiekuńczych w woj. kujawsko-pomorskim dla 20 uczestników projektu „EFEKT SYNERGII” – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej. 

Zapraszamy do udziału w drugim szkoleniu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

28.08.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór uczestników na szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn.: „Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych”:

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziałania narkomanii

01.09.2020

1 lipca 2020 roku ogłoszony został otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziałania narkomanii.

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 1 września 2020 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert i dokonał podziału środków finansowych w kwocie 75.000 zł na realizację zadań publicznych zlecanych podmiotom III sektora w obszarze przeciwdziałania narkomanii.

Wykaz przyznanych dotacji zawarty jest w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej informacji.

Szkolenia dla osób zaangażowanych w systemie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

20.08.2020

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze wznawia cykl bezpłatnych szkoleń projektu „Partnerstwo dla rodziny”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osób zaangażowanych w systemie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Szkolenia w formule 2 i 3 dniowej mają na celu podniesienie kompetencji i profesjonalizacji działań osób i instytucji w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej.

Szkolenia dla osób zaangażowanych w systemie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

20.08.2020

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze wznawia cykl bezpłatnych szkoleń projektu „Partnerstwo dla rodziny”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osób zaangażowanych w systemie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Szkolenia w formule 2 i 3 dniowej mają na celu podniesienie kompetencji i profesjonalizacji działań osób i instytucji w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej.

Pierwsze szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie za nami

31.08.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował trzydniowe szkolenie metodą interaktywno – warsztatową pn.: „Profilaktyka przemocy, zasady prowadzenia oddziaływań poprzedzających wystąpienie zjawiska przemocy” dla 19 uczestników: przedstawicieli instytucji, którzy zajmują się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Szkolenie odbyło się w terminie 26-28 sierpnia 2020 r. w Hotelu Texicana w Kalsku.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę hotelarsko-restauracyjną

28.08.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społeczne w Zielonej Górze informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych „Wykonanie usługi hotelarsko-restauracyjnej wraz z zapewnieniem sali warsztatowej tj. zapewnienie: noclegu, wyżywienia oraz odpowiedniej sali warsztatowej dla grupy 33 osób podczas dwóch dwudniowych spotkań.

Styczeń
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia