Top menu

AKTUALNOŚCI

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze

17.09.2019

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: Świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w okresie od dnia 01 października 2019r. do 31 grudnia roku 2019r.

16.09.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: Świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w okresie od  dnia 01 października 2019r. do 31 grudnia  roku 2019r.

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

13.09.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów przeprowadzenia coachingu indywidualnego
 i grupowego dla pracowników socjalnych z gmin miejsko-wiejskich województwa lubuskiego biorących udział w projekcie pn.: „Kooperacja – efektywna i skuteczna”,  nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji.

Kolejne szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie za nami

12.09.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował trzydniowe szkolenie metodą warsztatowo - ćwiczeniową dla 20 uczestników: przedstawicieli OPS-ów, sądów, psychologów, członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych. Szkolenie odbyło się w terminie 9-11 września 2019 r. w Hotelu Bukowy Dworek, Geovita w Gronowie.

INAUGURACJA IV EDYCJI KONKURSU „LUBUSKI WŁĄCZNIK. LIDER BIZNESU SPOŁECZNEGO”

12.09.2019

11 września 2019 r., ruszyła IV edycja konkursu  „Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego”.

Organizatorem ww. przedsięwzięcia jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze (ROPS) w partnerstwie z TVP 3 Gorzów Wlkp., oraz Radiem Zachód, a także  Regionalnym Komitetem Rozwoju Ekonomii Społecznej (RKRES).

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług doradczych

11.09.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na realizację usługi pn. „Świadczenia usług doradczych - Ekspert ds. pracy z rodziną w obszarze pomocy społecznej” w ramach projektu „Kooperacja -  efektywna i skuteczna” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.

Zaproszenie do składania ofert

11.09.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na realizację usługi pn. „Świadczenie usług psychoterapii osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ramach poradni wsparcia w Świebodzinie”, w ramach projektu „Otwórz się na pomoc”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 – Równowaga społeczna, Działanie 7.5 – Usługi społeczne.
Ogłoszenie wraz z znacznikami dostępne jest  TUTAJ

Nabór na stanowisko ds. rozliczeń finansowo-księgowych

11.09.2019

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Zaproszenie do skladania ofert

06.09.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu jednodniowej, krajowej wizyty studyjnej do podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, w woj. wielkopolskim dla 20 uczestników projektu „EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”.

Ogłoszenie wraz z załącznikami znajduje się na stronie TUTAJ

Zapraszamy do wstępnego oszacowania kosztów projektu i wykonania materiałów promocyjnych

06.09.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów projektu i wykonania materiałów promocyjnych na potrzeby dwóch konferencji z warsztatami w ramach projektu  pn.: „Uzależnienia behawioralne we współczesnym świecie” – zadanie konkursowe nr 10 pt.: Organizacja cyklu regionalnych konferencji na temat zagrożeń związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi uwzględniających metody profilaktyki i sposoby rozwiązywania problemów w tym zakresie odpowiadające zadaniu nr 5.2.5 Narodowego Programu Zdrowia w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi w dziale VI pkt. 5 Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym.

Grudzień
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Multimedia