Top menu

AKTUALNOŚCI

ODBYŁO SIĘ SZKOLENIE NA TEMAT PRAWNYCH ASPEKTÓW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

13.12.2019

9-11 grudnia br. odbyło się szkolenie prowadzone metodą warsztatowo – ćwiczeniową pn. „Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy”. Szkolenie zrealizowało Centrum Usług Psychologicznych, Pedagogicznych i Logopedycznych EGO w Żarach, a odbyło się w Ośrodku Łubu Dubu w Dankowie.

Wojewódzka Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych

11.12.2019

Zarządzeniem Marszałka Województwa Lubuskiego Nr 148/2019 powołana została Wojewódzka Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych , będącą jego organem opiniodawczo-doradczym.

Rada powołana została na podstawie 44a. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.).
Artykuł 44c cytowanej ustawy określa tryb powołania, liczbę członków oraz skład Rady.

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: Świadczenie usług telekomunikacyjnych i internetowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia roku 2020.

10.12.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: Świadczenie usług telekomunikacyjnych i internetowych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia roku 2020.

WOJEWÓDZKA KONFERENCJA PN.: PROFILAKTYKA I WCZESNA INTERWENCJA WOBEC ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH

19.11.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że 13 grudnia 2019 roku o godzinie 10.00 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze w Sali im. Janusza Koniusza, odbędzie się konferencja z zakresu przeciwdziałania narkomanii pn.: „Profilaktyka i wczesna interwencja wobec zachowań ryzykownych”.

ZAPROSZENIE DO OSZACOWANIA KOSZTÓW ZAKUPU MATERIAŁÓW BIUROWYCH NA POTRZEBY REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE – WYDZIAŁU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

04.12.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zwraca się z prośbą o przesłanie szacunkowej wartości zamówienia na materiały biurowe.

Uwaga! Szkolenie dla III sektora!

04.12.2019

Departament Infrastruktury Społecznej UMWL serdecznie zaprasza przedstawicieli podmiotów III sektora na szkolenie dotyczące wdrożenia generatora pisania wniosków w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Samorząd Województwa Lubuskiego, które pozwolą na wyeliminowanie często pojawiających się błędów rachunkowych i formalnych.

Szkolenia odbędą się:

- Zielona Góra, 10 grudnia 2019 r.; Sala Kolumnowa UMWL w godz. 14.00 - 15.30

- Gorzów Wlkp., 11 grudnia 2019 r.; Wojewódzka i Miejska  Biblioteka w Gorzowie, ul. Sikorskiego w sali nr 102 w godz. 10.00 - 11.30

Uroczysta gala Lubuskiego Włącznika przed nami

28.11.2019

Czwarta edycja konkursu Lubuski Włącznik. Lider Biznesu Społecznego jest już na finiszu. Konkurs ten wspiera i promuje podmioty ekonomii społecznej. Za nami posiedzenie kapituły konkursowej.

W tym roku wyłoniono laureatów w 4 kategoriach:

  • Podmiot ekonomii społecznej
  • Centrum Integracji Społecznej
  • Debiut
  • Urząd przyjazny podmiotom ekonomii społecznej

Podmioty nagrodzone poznamy już w ten piątek, 29 listopada, na uroczystej gali , która odbędzie się w WiMBP im. Norwida w Zielonej Górze.

W uroczystości weźmie udział Wicemarszałek Województwa Lubuskiego Pan Łukasz Porycki.

Cykl bezpłatnych szkoleń dla osób zaangażowanych w systemie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

28.11.2019

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach projektu „Partnerstwo dla rodziny”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, będzie organizował cykl bezpłatnych szkoleń dla osób zaangażowanych w systemie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Szkolenia w formule 1,2 i 3 dniowej mają na celu podniesienie kompetencji i profesjonalizacji działań osób i instytucji w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o przekazanie wiadomości osobom zaangażowanym w realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Państwa jednostce i wypełnienie ankiety internetowej w celu zdiagnozowania potrzeb szkoleniowych i przygotowanie oferty szkoleń zgodnie z Państwa potrzebami i oczekiwaniami.

Link do ankiety: Wypełnij w Formularzach Google

Ankiety prosimy wypełnić w terminie do 15 grudnia 2019 roku.

Usługa organizacji spotkania Mikołajkowego dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Ośrodka Adopcyjnego w Zielonej Górze

27.11.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze w związku z organizacją Mikołajek dla rodzin adopcyjnych w dniu 13 grudnia 2019 r. zaprasza do wyceny usługi  przeprowadzenia spotkania mikołajkowego:

Styczeń
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Multimedia