Top menu

AKTUALNOŚCI

Nabór kandydatów na wolne stanowisko

13.10.2020

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Zaproszenie do udziału w szkoleniach w obszarze problematyki bezdomności

13.10.2020

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta i Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności realizują wspólnie, na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt szkoleniowy "AKADEMIA STREETWORKINGU”.

 

UWAGA!!!

12.10.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że po stwierdzeniu zakażenia  COVID -19 w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp. – decyzją Inspektora Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. pracownicy OA zostali skierowani na kwarantannę. W związku z powyższym Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp. będzie nieczynny do dnia 19.10.2020 r. włącznie. W sprawach pilnych proszę o kontakt pod nr telefonów: 500 794 524 lub 68 323 18 80.

Apel o ograniczenie wizyt w ROPS

12.10.2020

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa i w trosce o zdrowie mieszkańców oraz pracowników apelujemy o ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze. W miarę możliwości prosimy o kontakt w formie tradycyjnej korespondencji, mailowo lub telefonicznie. Wykaz numerów i e-mail do poszczególnych wydziałów można znaleźć w zakładce kontakty.

Prosimy Państwa o zrozumienie dla zaistniałej sytuacji. Wszystkie podejmowane działania mają charakter prewencyjny, aby zminimalizować możliwości wystąpienia i rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie województwa lubuskiego. O wszelkich zmianach będziemy informowali za pośrednictwem strony internetowej www.rops.lubuskie.pl

W szczególnych przypadkach, gdy zajdzie konieczność osobistej wizyty, każda osoba wchodząca do ROPS zobowiązana jest odnotować ten fakt wpisem w rejestrze znajdującym się w holu budynku przy sekretariacie. 

 Zachęcamy do kontaktu drogą telefoniczną bądź mailową.

Inicjatywa Stowarzyszenia POSTIS z Lublina

08.10.2020

Stowarzyszenie POSTIS przy współpracy z Centralnym Zarządem Służby Więziennej realizuje projekt „NOWA DROGA – wsparcie osób młodych opuszczających zakłady karne lub areszty śledcze”, współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Służba Więzienna wskazała ok. 300 osób w Polsce, które w okresie jesienno-zimowym będą opuszczać więzienia
i potrzebować pomocy. Wytypowani byli więźniowie zostaną objęci kompleksowym wsparciem interwencyjnym w postaci ochrony osobistej zdrowia i życia, w tym wynajem stancji na okres 2 miesięcy, zakupem żywności i środków higieny osobistej oraz wsparciem psychologa i wolontariusza.

WAŻNE!

Z uwagi na bardzo trudną sytuację epidemiczną w Polsce i możliwość wsparcia w projekcie również byłych więźniów, którzy opuścili jednostki penitencjarne w czasie ostatnich 2 lat, część środków finansowych może być dedykowana dla młodych, bezdomnych byłych więźniów w województwie lubuskim – łącznie dla 30 osób. Wsparcie prowadzone będzie do 28 lutego 2021 roku.

Ośrodki pomocy społecznej z województwa lubuskiego mogą zgłosić mailowo na adres: biuro@postis.pl w terminie  do 28 października 2020 roku liczbę bezdomnych byłych więźniów, którzy wymagają przedmiotowego wsparcia. Osobą do kontaktu w sprawie jest Pani Agata Mela, nr tel. 81 524 39 66.

Zaproszenie do składania ofert

05.10.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze , Wydział Polityki Społecznej oraz Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: opracowanie diagnozy problemów społecznych w województwie lubuskim.

Projekt PO WER pn. „Włącznik Innowacji Społecznych”.

30.09.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie ma przyjemność zaprosić na bezpłatne warsztaty w ramach projektu PO WER pn. „Włącznik Innowacji Społecznych”.

Trwa III etap cyklu szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

24.09.2020

23.09.2020 r. rozpoczął się trzeci etap szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Spotkanie zorganizowane zostało pn.: „Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych”  dla 20 uczestników: przedstawicieli instytucji, którzy zajmują się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia

21.09.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesłania wstępnej kalkulacji kosztów usługi polegającej na przeprowadzeniu diagnozy stanu polityki społecznej w województwie lubuskim.

Drugie szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie za nami

14.09.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował trzydniowe szkolenie metodą interaktywno – warsztatową pn.: „Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych”  dla 20 uczestników: przedstawicieli instytucji, którzy zajmują się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Styczeń
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia