Top menu

AKTUALNOŚCI

Polska Akcja Humanitarna

21.03.2017

Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie dożywiania w okresie wakacji letnich 2017 w ramach programu Pajacyk . Od 15 marca do 30 kwietnia można składać wnioski o dofinansowanie dożywiania w ciągu letnich wakacji 2017.

Konferencja na Uniwersytecie Zielonogórskiem

16.03.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w dniu 1 kwietnia 2017 r. o godz. 9.00 w Auli C Uniwersytetu Zielonogórskiego przy al. Wojska Polskiego 69 w Zielonej Górze odbędzie się konferencja pt.: „Innowacyjność w opiece i wychowaniu w świetlicy szkolnej. Dobre praktyki” .

Wyniki dotyczące wyboru wykonawcy w zakresie zorganizowania 2 kompleksowych usług szkoleniowych

14.03.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w wyniku postępowania dotyczącego składania propozycji na realizację 2 kompleksowych usług szkoleniowych metodą seminaryjno – warsztatową pn.: „Superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy” oraz „Przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych”, wybrana została Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze, al. Niepodległości 16/9, 65-048 Zielona Góra . Fundacja zaproponowała najkorzystniejszą cenę za realizację zamówienia.

Podział środków finansowych na realizację zadań publicznych zlecanych podmiotom III sektora

14.03.2017

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 10 stycznia 2017 roku podjął uchwałę nr 161/2131/17 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2017 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania narkomanii oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zapraszenie do składania formularzy cenowych na zorganizowanie i przeprowadzenie wizyt studyjnych do podmiotów ekonomii społecznej

10.03.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do przesyłania formularzy cenowych na zorganizowanie i przeprowadzenie wizyt studyjnych do podmiotów ekonomii społecznej dla uczestników projektu „Efekt synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

08.03.2017

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz.902 z późn.zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko: Inspektor w Wydziale Koordynacji Ekonomii Społecznej, charakter stanowiska: Specjalista ds. ekonomii społecznej w zakresie widoczności podmiotów ekonomii społecznej  w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze  została wybrana Pani Justyna Antkowiak.

I OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PFRON

08.03.2017

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, współfinansowanych ze środków PFRON. Konkurs dotyczy realizacji zadań wymienionych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1945).

Kampania "Bezpieczny i aktywny senior"

06.03.2017

W ramach realizacji polityki senioralnej trwa zapoczątkowana w grudniu 2016r. przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kampania informacyjna „Bezpieczny i Aktywny Senior”. Celem głównym kampanii jest podwyższenie świadomości polskiego społeczeństwa na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem i aktywnością osób starszych.

Porozumienie w sprawie prowadzenia procedur adopcyjnych przez ośrodki adopcyjne na terenie woj. lubuskiego

06.03.2017

Uprzejmie informujemy, że podpisane zostało porozumienie w sprawie prowadzenia procedur adopcyjnych przez ośrodki adopcyjne funkcjonujące na terenie województwa lubuskiego. W szczególności porozumienie dotyczy działania terytorialnego ośrodków adopcyjnych i zasad współpracy na terenie województwa, na okres pięciu lat, tj. do 31 grudnia 2021 roku.

Zaproszenie do udziału w nowej edycji "Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - kurs podstawowy"

06.03.2017

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" zaprasza do wzięcia udziału w nowej edycji  

"Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - kurs podstawowy".

Wrzesień
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Multimedia