Top menu

AKTUALNOŚCI

PIKNIKOWA NIEDZIELA W DRZONKOWIE

05.06.2017

W dniu 04 czerwca 2017 roku na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie odbył się Lubuski Piknik Zdrowia . Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze został współorganizatorem wydarzenia.

Konkurs plastyczny pod hasłem „Szczęśliwa Rodzina” rozstrzygnięty!

29.05.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że konkurs plastyczny pod hasłem „Szczęśliwa Rodzina” został rozstrzygnięty.

Zapraszamy na wizytę studyjną do Byczyny

19.05.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej w dniach 20-21 czerwca 2017r. zaprasza na dwudniową wizytę studyjną do Byczyny. Uczestnicy wizyty będą mieli okazję odwiedzić liczne spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia, fundacje, centra integracji społecznej jak również poznać system wsparcia ekonomii społecznej w Mieście Częstochowa.

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych”

19.05.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w okresie od 01 czerwca do 31 grudnia roku 2017”.

„Superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy”

18.05.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze był organizatorem trzydniowego szkolenia metodą seminaryjno – warsztatową dla 20 uczestników – członków zespołów interdyscyplinarnych z terenu województwa lubuskiego pn. „Superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy”. Zajęcia odbyły się w terminie 15-17 maja br. w Hotelu Amadeus przy ul. Jedności 87A w Zielonej Górze.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

18.05.2017

Stanowisko: Inspektor w Wydziale Koordynacji Ekonomii Społecznej
Charakter stanowiska: Specjalista ds. ekonomii społecznej w zakresie widoczności podmiotów ekonomii społecznej

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz.902 z późn.zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko: Inspektor w Wydziale Koordynacji Ekonomii Społecznej, charakter stanowiska: Specjalista ds. ekonomii społecznej w zakresie widoczności podmiotów ekonomii społecznej  w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze nie została wybrana żadna osoba.

Konkurs plastyczny pod hasłem „Szczęśliwa Rodzina”

15.05.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w ramach promocji idei adopcji ogłoszony został konkurs plastyczny pod hasłem „Szczęśliwa Rodzina”.

Uwaga! Zmiana miejsca szkolenia „Superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy”

11.05.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, iż z przyczyn niezależnych od organizatora nastąpiła zmiana miejsca szkolenia dla członków zespołów interdyscyplinarnych pn. "Superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy", które odbędzie w dniach 15-17 maja 2017r. Szkolenie odbędzie się w Hotelu Amadeus przy ul. Jedności 87A w Zielonej Górze. Harmonogram zajęć pozostaje bez zmian.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

09.05.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społeczne w Zielonej Górze informuje, o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art. 138 o ustawy Prawo zamówień publicznych.
Przedmiot zamówienia polega na: zorganizowaniu i przeprowadzeniu jednodniowej krajowej wizyty studyjnej do podmiotów ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim. Pełna treść ogłoszenia w raz z załącznikami znajduje się www.bip.rops.lubuskie.pl

Wyniki I otwartego konkursu ofert - środki PFRON

09.05.2017

Zarząd Województwa Lubuskiego rozstrzygnął I otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Środki przeznaczone na realizację zadań pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Listopad
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Multimedia