Top menu

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze

24.01.2017

Dyrektor  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze.
1. Stanowisko: Inspektor w Wydziale Koordynacji Ekonomii Społecznej
Charakter stanowiska: Specjalista  ds. ekonomii społecznej  w zakresie widoczności podmiotów ekonomii społecznej
Stanowisko finansowane z projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 - Równowaga Społeczna, Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.6.2 Koordynacja ekonomii społecznej – ROPS.
2. Wymiar czasu pracy: pełny etat,

Dofinansowanie Ośrodka Adopcyjnego w Żarach

31.01.2017

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 31 stycznia 2017 r. przyznał dotację na prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa lubuskiego.W otwartym konkursie ofert na prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa lubuskiego wpłynęła jedna oferta złożona przez Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny „Żar” z siedzibą w Żarach.Zarząd Województwa Lubuskiego przyznał dofinansowanie ww. organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego pt. „Prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa lubuskiego” - w wysokości 10.000 zł na 2017 rok. Umowa zostanie zawarta na okres 5-ciu lat. 

ANKIETA DLA GMIN DO WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU NA RZECZ OSÓB STARSZYCH

08.02.2017

W związku z realizacją Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych zamieszczamy ankietę dla gmin województwa lubuskiego. Ankieta jest do pobrania TUTAJ

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. Informatyki w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze

31.01.2017

Działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902 )  informuję, że w wyniku przeprowadzonego otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko ds. informatyki ½ etatu w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze został zatrudniony Pan Marek Żurek

Nabór na stanowisko psychologa w Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Górze

31.01.2017

1.  Stanowisko: psycholog w Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Górze

2.  Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu

3.  Rodzaj umowy: umowa o pracę

Zaproszenie do składania ofert na sprzątanie pomieszczeń Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp. od. 10.02.2017 do 30.06.2017

31.01.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na wykonanie prac polegających na sprzątaniu pomieszczeń biurowych w siedzibie Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp.  przy ul. Kosynierów Gdyńskich 50f.
Zakres prac obejmuje utrzymanie czystości powierzchni biurowych w siedzibie Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp. o łącznej powierzchni 250 m².

Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze – wręczono świadectwa ukończenia szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej

27.01.2017

Uprzejmie informujemy, że 25 stycznia 2017 roku zakończyło się kolejne szkolenie podstawowe dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Powstaje Wojewódzki Program na rzecz Osób Starszych

24.01.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że na posiedzeniu w dniu 24 stycznia br. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do prac nad opracowaniem Wojewódzkiego Programu na rzecz na rzecz Osób Starszych oraz przyjęcia harmonogramu prac.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko informatyka w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze

16.01.2017

Dyrektor  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze.
1. Stanowisko: stanowisko ds. informatyki
2. Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu,

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na zakup i dostarczenie tonerów dla ROPS w roku 2017.

16.01.2017

Regionalny  Ośrodek   Polityki  Społecznej  w Zielonej Górze  zaprasza  do składania ofert   na zakup  i dostarczenie  tonerów dla ROPS  w roku 2017. 

Lipiec
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Multimedia