Top menu

AKTUALNOŚCI

Oferta Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej EDEN z Kożuchowa

22.04.2020

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna EDEN z Kożuchowa złożyła do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ofertę na zadanie pn.: „Wsparcie w okresie pandemii Covid-19 osobom wykluczonym społecznie i seniorów”, realizowane w okresie od 11.05.2020 r. do 08.08.2020 r.

OFERTA „LUBUSKIEGO STOWARZYSZENIA WSPARCIA OPIEKUNÓW I OSÓB DOTKNIĘTYCH CHOROBĄ ALZHEIMERA”

22.04.2020

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 kwietnia br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
 w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)

Oferta Chrześcijańskiej Fundacji Rozwoju Osobistego RONDO z Zielonej Góry

22.04.2020

Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego RONDO z Zielonej Góry złożyła do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ofertę na zadanie pn.: „Bezpieczni z Rondem”, realizowane okresie od 11.05.2020 r. do 05.08.2020 r.

Informacja o projekcie Stowarzyszenia Młodych Lubuszan w Sulęcinie

16.04.2020

Stowarzyszenia Młodych Lubuszan w Sulęcinie jako Lider projektu wraz ze Stowarzyszeniem Wspólnota Bona Fide w Poznaniu (Partner) rozpoczęło realizację projektu „Kompetentni i efektywni – szkolenia dla kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z województw dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego”.

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na wsparcie w 2020 roku

15.04.2020

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania narkomanii oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.) informujemy, że realizacja zadań założonych w ramach otwartych konkursów ofert stała się niemożliwa z uwagi na siłę wyższą, której nie można było przewidzieć. Okolicznością uniemożlwiającą wykonanie zadań jest epidemia w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 14 kwietnia br. zakończył postępowanie konkursowe i nie przyznał żadnej organizacji pozarządowej środków na realizację zadań w ramach wyżej wymienionych konkursów.

Środki z konkursów zostaną przeznaczone na działania na rzecz wsparcia i pomocy mieszkańcom Województwa Lubuskiego w okresie epidemii koronawirusa.

W czterech językach o profilaktyce koronawirusa i aktualnych zaleceniach

10.04.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu w ramach projektu Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej (w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa) , przygotował materiały z najważniejszymi informacjami dotyczącymi profilaktyki koronawirusa i możliwych form pomocy.

W PIĄTEK URZĄD CZYNNY KRÓCEJ!

10.04.2020

Szanowni Państwo, 10 kwietnia (piątek) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze będzie otwarty do godz. 13:00.

Umowa na maseczki i przyłbice

07.04.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej  informuje, że 06 kwietnia 2020 roku podpisał umowę ze Spółdzielnią Socjalną „NASZE ZAODRZE” z Nietkowic na dostarczenie środków ochrony osobistej służących zapobieganiu chorobie zakaźnej COVID – 19. Środki : maseczki sterylne, przyłbice, fartuchy oraz kombinezony ochronne zostaną przekazane podmiotom ekonomii społecznej świadczącym usługi szczególnie na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych.

Maseczki zostaną uszyte przez pracowników Spółdzielni Socjalnej NASZE ZAODRZE, natomiast przyłbice przygotuje Spółdzielnia Socjalna „Centrum Aktywizacji Zawodowej” z Zielonej Góry.

Od 14 kwietnia Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej przy wsparciu Ośrodków Ekonomii Społecznej rozpocznie dystrybucję przygotowanych materiałów.

P.H. INTER – HANDEL Iwona Kozioł - nowy partner udzielający zniżki posiadaczom Lubuskiej Karty Dużej Rodziny

07.04.2020

Z radością informujemy, że P.H. INTER – HANDEL Iwona Kozioł  jest nowym Partnerem udzielającym zniżki Rodzinom posiadającym Lubską Kartę Dużej Rodziny. Partner oferuje 5 % ulgi na cały asortyment dostępny na stronach: www.dollo.pl i www.eldomagd.pl

Serdecznie zapraszamy do korzystania z oferty!

Sierpień
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Multimedia