Top menu

AKTUALNOŚCI

VI Konferencja pt. „Wielowymiarowy obraz adopcji w drodze do rodzicielstwa”

04.11.2019

W dniu 12 listopada w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp. odbędzie się, zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze., VI Konferencja pt. „Wielowymiarowy obraz adopcji w drodze do rodzicielstwa”.  Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęła Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta  Anna Polak.

Projekt „Partnerstwo dla rodziny”

29.10.2019

W dniu 5 sierpnia 2019 roku została podpisana umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Partnerstwo dla rodziny” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany przez partnera wiodącego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu wspólnie z 3 partnerami:

  • Województwem Lubuskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze
  • Województwem Pomorskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Gdańsku
  • Województwem Zachodniopomorskim/ Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Szczecinie

OFERTA ZIELONOGÓRSKIEGO TOWARZYSTWA HIPOTERAPEUTYCZNEGO

28.10.2019

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 października br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) przez Zielonogórskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne z siedzibą w Zielonej Górze  na zadanie pn.: „Integracyjne Mikołajki” - o dotację w wysokości 4.000 zł.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

28.10.2019

Stanowisko: Podinspektor

Charakter stanowiska: Stanowisko do spraw przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Wydziale Polityki Społecznej - zastępstwo

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r. poz.1282) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na stanowisko: Podinspektor

Charakter stanowiska: Stanowisko do spraw przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Wydziale Polityki Społecznej – zastępstwo w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze został wybrany Pan Sławomir Sobański zam. w Zielonej Górze.

Zapytanie ofertowe

28.10.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Gorze zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: Przeprowadzenie spotkań coachingu indywidualnego i grupowego dla pracowników socjalnych z gmin miejsko-wiejskich województwa lubuskiego biorących udział w projekcie „Kooperacja - efektywna i skuteczna”.

Uzdrowisko Cieplice sp. z o.o. - nowy partner udzielający zniżki posiadaczom Lubuskiej Karty Seniora

23.10.2019

Z radością informujemy, że Uzdrowisko Cieplice sp. z o.o. - GRUPA PGU została nowym Partnerem udzielającym zniżki Seniorom posiadającym Lubuską Kartę Seniora. Oferowana zniżka wynosi 3% na wszystkie pobyty lecznicze i zdrowotne w Uzdrowisku. Zapraszamy na stronę internetową www.uzdrowisko-cieplice.pl

Nabór wniosków o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji zawodowej lub społecznej

21.10.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że do 30 listopada 2019 roku można składać wnioski o dofinansowanie robót budowlanych.

Zapraszamy na warsztaty pt. „Centra Usług Społecznych w województwie lubuskim – korzyści i ryzyka”

17.10.2019

Szanowni Państwo!

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze (ROPS), Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, serdecznie zaprasza na warsztaty pt. „Centra Usług Społecznych w województwie lubuskim – korzyści i ryzyka”.

OFERTA ZRZESZENIA SPORTOWO REHABILITACYJNEGO „START"

14.10.2019

Uprzejmie informujemy, że w dniu 07 października br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) przez Zrzeszenie Sportowo-Rehabilitacyjne „Start” na zadanie pn.: „Podsumowanie sukcesów sportowych zawodników niepełnosprawnych za rok 2019” - o dotację w wysokości 7.000 zł.

OFERTA FUNDACJI WZAJEMNEJ POMOCY ARKA

14.10.2019

Uprzejmie informujemy, że w dniu 08 października br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) przez Fundację Wzajemnej Pomocy Arka na zadanie pn.: „Przez Aktywność do sprawności.” - o dotację w wysokości 7.000 zł.

Luty
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Multimedia