Top menu

AKTUALNOŚCI

OFERTA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ „PANI SOWA”

27.11.2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 listopada br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) przez Spółdzielnię Socjalną „Pani Sowa” z siedzibą w Krośnie Odrzańskim, przy ul. Piastów 10e, 66-600 Krosno Odrzańskie, na zadanie pn.: „Klub mądrej sowy” - o dotację w wysokości 10.000 zł (przy koszcie całkowitym zadania 10.860 zł).

Zadanie zakłada zorganizowanie dla osób z niepełnosprawnością:

1.  Zajęć w sekcji wizażu i kosmetyki (nauka wykonywania makijażu, stylizacje).

2.  Zajęć w sekcji redakcyjno – reklamowej. W ramach tych zajęć osoby z niepełnosprawnością będą przygotowywały i redagowały gazetkę na temat ekonomii społecznej. Będą również organizowane zajęcia o charakterze społeczno – edukacyjnym na temat działań spółdzielni socjalnej oraz redagowanie informacji o placówkach pomocowych i formach wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Dodatkowo pracownicy spółdzielni przeprowadzą uliczny happening, który będzie miał na celu promocję zadania (osoby z niepełnosprawnością wraz z osobami z projektu wyjdą do lokalnej społeczności podczas Bożonarodzeniowego kiermaszu, rozdadzą promocyjne gadżety, balony i torebki z upieczonymi przez siebie piernikami).

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 27 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego pozytywnie rozpatrzył ofertę Spółdzielni Socjalnej i dofinansował powyższe zadanie kwotą 10.000 zł.

V KONFERENCJA pt. „Wielowymiarowy obraz adopcji w drodze do rodzicielstwa”

22.11.2018

W dniu 27 listopada od 09.00 do 15.00 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej organizuje V konferencję pt.  „Wielowymiarowy obraz adopcji w drodze do rodzicielstwa” pod Honorowym Patronatem Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak dla ok. 150 osób.

Konferencję patronatem medialnym objęły TVP3 Gorzów Wlkp., Gazeta Lubuska oraz Radio Zachód.

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na stanowisko pedagoga

20.11.2018

Działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1260 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko pedagoga na zastępstwo, wymiar czasu pracy 1/1  etatu
 w Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Górze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze, została wybrana Pani Joanna Rudzińska zam. Zielona Góra.

Luty
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

Multimedia