Top menu

AKTUALNOŚCI

Nabór na stanowisko ds. rozliczeń finansowo-księgowych

11.09.2019

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Zaproszenie do skladania ofert

06.09.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu jednodniowej, krajowej wizyty studyjnej do podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, w woj. wielkopolskim dla 20 uczestników projektu „EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”.

Ogłoszenie wraz z załącznikami znajduje się na stronie TUTAJ

Zapraszamy do wstępnego oszacowania kosztów projektu i wykonania materiałów promocyjnych

06.09.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów projektu i wykonania materiałów promocyjnych na potrzeby dwóch konferencji z warsztatami w ramach projektu  pn.: „Uzależnienia behawioralne we współczesnym świecie” – zadanie konkursowe nr 10 pt.: Organizacja cyklu regionalnych konferencji na temat zagrożeń związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi uwzględniających metody profilaktyki i sposoby rozwiązywania problemów w tym zakresie odpowiadające zadaniu nr 5.2.5 Narodowego Programu Zdrowia w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi w dziale VI pkt. 5 Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym.

ZAPROSZENIE DO OSZACOWANIA KOSZTÓW PRACY EKSPERTA Z OBSZARU DS. PRACY Z RODZINĄ W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ

04.09.2019

W związku z realizacją projektu pn. Kooperacja efektywna i skuteczna,nr: POWR.02.05.00-00-0207/17-00, finansowanego w ramach konkursu POWER nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, typ operacji: „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji”.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do oszacowania  kosztów świadczenia usług eksperckich w projekcie.

Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie w dn. 9 -11 września 2019 r.

04.09.2019

Lista uczestników szkolenia metodą warsztatowo – ćwiczeniową pn.: „Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych” 9 - 11 września 2019 r. Hotel Bukowy Dworek Geovita, Gronów 23, 66-200 Łagów

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

06.08.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór uczestników na szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn.: „Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych”:

  • Koordynacja podejmowanych interdyscyplinarnie działań;
  • Uprawnienia, kompetencje, zadania poszczególnych służb;
  • Praca zespołów interdyscyplinarnych;
  • Powoływanie i metodyka pracy grupy roboczej;
  • Czynniki wpływające na podniesienie skuteczności pomocy dla osób doznających przemocy;
  • Metody interwencji w przypadku przemocy w rodzinie stosowanej wobec osób starszych i niepełnosprawnych, problemy i trudności związane z prowadzeniem ww. interwencji.

Zaproszenie do oszacowania

27.08.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na wynajem dwóch sal konferencyjnych oraz zapewnienie serwisu kawowego i obiadu dla 220 osób (110 osób w Gorzowie Wlkp. i 110 osób w Zielonej Górze) na potrzeby konferencji z warsztatami w ramach projektu  pt.: „Uzależnienia behawioralne we współczesnym świecie”

Zaproszenie do składania ofert

26.08.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na wykonanie kompleksowej usługi szkoleniowej metodą warsztatowo – ćwiczeniową dla 40 uczestników realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (dwa trzydniowe szkolenia, każdy blok tematyczny w wymiarze 24 godziny, po 20 uczestników), z terenu województwa lubuskiego, pn.:

Rozstrzygnięcie I otwartego konkursu ofert

22.08.2019

Rozstrzygnięcie I otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych  w roku 2019  na terenie województwa lubuskiego w obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych prowadzenie mieszkań wspomaganych dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym autyzmem i zespołem Aspergera w Gminie Gubin i Mieście Gorzów Wielkopolski w ramach projektu  pn. Azymut – Samodzielność

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne.

13.08.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społeczne w Zielonej Górze informuje, o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie określonym w art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych.

Październik
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Multimedia