Top menu

AKTUALNOŚCI

Zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia

27.10.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na zakup, dostarczenie, wniesienie oraz montaż  mebli  biurowych  dla Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp. oraz Ośrodka Adopcyjnego w Zielonej Górze.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

26.10.2020

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach II otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia

23.10.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania kalkulacji kosztów zakupu fachowej literatury dotyczącej problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie tj.:

Konkurs Wojewody Lubuskiego - "Społecznik Roku" w pomocy społecznej województwa lubuskiego

23.10.2020

Informujemy, że  Wojewoda Lubuski ogłosił XIX edycję Konkursu - "Społecznik Roku" w pomocy społecznej województwa lubuskiego. Wnioski (z dopiskiem "Społecznik Roku"), przyjmuje Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 w terminie do 06 listopada 2020 roku. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w linku zamieszczonym poniżej.

https://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/aktualnosci_polityka_spoleczna/Ruszyla_XIX_edycja_Konkursu_SPOLECZNIK_ROKU_w_pomocy_spolecznej_wojewodztwa_lubuskiego/idn:21595.html

Zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia

21.10.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na zakup, dostarczenie oraz wniesienie sprzętu w związku  z COVID-19 na potrzeby instytucji pomocowych z terenu województwa lubuskiego .  

II OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PFRON

20.10.2020

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, współfinansowanych ze środków PFRON. Konkurs dotyczy realizacji zadań wymienionych
 w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1945 z późn. zm.).

Lista podmiotów, które otrzymały grant w ramach projektu EGIDA

15.10.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, iż nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach projektu EGIDA, współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO Lubuskie 2020, został zamknięty. W załączeniu publikujemy ostateczny wykaz Grantobiorców.  

Zaproszenie do konsultacji projektu

15.10.2020

Termin konsultacji: do dnia 24 października 2020 r.

Informacja o rozpoczęciu konsultacji oraz projekt Programu do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, kliknij TUTAJ.

BEZPŁATNE DORADZTWO SPECJALISTYCZNE DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA PROJEKTU STRATEGOR

14.10.2020

Zachęcamy przedstawicieli lubuskich miast i gmin do skorzystania z bezpłatnych usług, które oferuje Projekt STRATEGOR. Uczestnicy szkolenia Projektu STRATEGOR (przedstawiciele miast i gmin) mają zagwarantowane bezpłatne doradztwo specjalistyczne, na każdym poziomie realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych (opracowanie, monitoring, ewaluacja).

Projekt realizuje Fundacja Polskiej Akademii Nauk, przy wsparciu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej . Z bezpłatnych usług projektowych mogą skorzystać wszystkie lubuskie samorządy, a z doradztwa specjalistycznego – samorządy gminne.

Aby skorzystać z usług doradczych, szczególnie specjalistycznych, należy przystąpić do szkolenia (stacjonarnego lub on – line). Szczegóły na ten temat dostępne są tutaj:  https://www.projektstrategor.pl/ 

Tego typu usługi będą korzystne szczególnie dla tych lubuskich gmin, których strategie podlegały szczegółowej analizie eksperckiej . Spośród 600 wybranych w kraju gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych, znalazło się 20 gmin i miast z województwa lubuskiego . Na tej podstawie powstały raporty eksperckie, które posłużyły do wypracowania jednolitych metod i technik postępowania, służących aktualizacji bieżących i opracowaniu kolejnych strategii rozwiązywania problemów społecznych (SRPS).  

Z usług szkoleniowych skorzystało dotychczas 55% lubuskich samorządów, w tym 52% gmin. Warto skorzystać już dzisiaj, udział w projekcie oraz wszystkie działania wspierające (w tym doradztwo, materiały i wiele innych) są dla uczestników projektu BEZPŁATNE.

W razie pytań lub wątpliwości, należy się kontaktować z Regionalnym Biurem Doradczym Fundacji Polskiej Akademii Nauk w Gorzowie Wlkp. mailowo:

m.krasowskamarczyk@fundacja-pan.lublin.pl

lubuskie@fundacja-pan.lublin.pl

 lub pod nr telefonu:

doradca specjalistyczny - 609 128 788

doradca regionalny - 503 431 487

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA OPRACOWANIE DIAGNOZY PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

14.10.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 05.10.2020 r., na zadanie pn.: „Opracowanie diagnozy problemów społecznych w województwie lubuskim”,  informuje, że została wybrana oferta – OMR Grupy Badawczej Sławomir Kozieł.

Styczeń
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia