Top menu

AKTUALNOŚCI

Zaproszenie do oszacowanie wartości zamówienia w ramach projektu „Azymut-Samodzielność” - „Świadczenie usług doradcy gminnego”- NOWY TERMIN

05.04.2019

 Na zgłoszenia oczekujemy do dnia 08.04.2019r. do godz. 15.00

 Formularz cenowy prosimy wysłać na adres email: sekretariat@rops.lubuskie.pl  lub i.szwarc@rops.lubuskie.pl  

 . 

Zaproszenie do oszacowanie wartości zamówienia w ramach projektu „Azymut-Samodzielność” - „Świadczenie usług doradcy gminnego”

27.03.2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w związku z realizowanym projektem „Azymut-Samodzielność”, finansowanym ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w   ramach   II  Osi   priorytetowej:  Efektywne  polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym zaprasza do oszacowania wartości usługi pn. Świadczenie usług doradcy gminnego.

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Kierownik Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych

26.03.2019

1.  Wymiar czasu pracy: pełny etat

2.  Rodzaj umowy: umowa o pracę

3.  Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

a) warunki niezbędne określone w ustawie o pracownikach samorządowych tj.:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego,

2) posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) posiadanie wykształcenia wyższego,

5) brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na stanowisko w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp.

26.03.2019

1.  Stanowisko: psycholog w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp.

2.  Wymiar czasu pracy: 1 etat

3.  Rodzaj umowy: umowa o pracę

4. Miejsce świadczenia pracy:

  Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp., ul. Kosynierów Gdyńskich 50f, 66-400 Gorzów Wlkp.

5.  Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

a) warunki niezbędne określone w ustawie o pracownikach samorządowych tj.:

1)  posiadanie obywatelstwa polskiego,

2)  posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

3)  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4)  posiadanie wykształcenia wyższego,

5)  brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)  posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Kwiecień
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Multimedia