Top menu

AKTUALNOŚCI

Zaproszenie do oszacowania wartości zamówienia

17.12.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na zakup, dostarczenie oraz wniesienie środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu w związku z COVID-19  na potrzeby instytucji pomocowych z terenu województwa lubuskiego. 

Zaproszenie do złożenia oferty

17.12.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Ośrodek Adopcyjny zaprasza do składania ofert na zakup artykułów biurowych, których lista zamieszczona jest na załączniku nr. 1.

Ofertę prosimy nadsyłać na załączonym druku (zał. nr 7) w terminie do 17.12.2020 do godz. 10.30 na adres mailowy l.krzyskow@rops.lubuskie.pl .

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Ośrodka Adopcyjnego Panem Łukaszem Krzyśków tel. 68 323 19 29.

WAŻNE: Komunikat do gmin i powiatów

11.12.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze planuje zlecić przedsiębiorstwom społecznym i podmiotom ekonomii społecznej realizację usług na rzecz mieszkańców województw lubuskiego potrzebujących wsparcia w związku z stanem epidemii COVID-19.

Zwracamy się w związku z tym z prośbą o wskazanie potrzeb osób i rodzin na terenie Państwa gmin/powiatów. Dla szczególnie potrzebujących możemy dostarczyć posiłki, paczki żywnościowe, zapewnić usługi opiekuńcze lub inną pomoc w zależności od potrzeb.

Prosimy o kontakt pod nr tel. 68 323 19 27 lub 68 323 19 26 albo na adresy mailowe:

a.krzaczkowska@rops.lubuskie.pl , d.kolkowska@rops.lubuskie.pl

Paczki świąteczne od Mikołaja wędrują do dzieci

01.12.2020

W roku 2020 organizowane przez nas mikołajki wyglądają inaczej. Niestety, ze względu na sytuację epidemiczną, zrezygnowaliśmy z uroczystości, które towarzyszyły nam cyklicznie w okolicach grudnia. W tym wyjątkowym czasie nie wycofaliśmy się jednak z obdarowywania! Potrzebujące dzieci dostaną paczki świąteczne, które już na nie czekają. Do 20 listopada swoje zgłoszenia nadesłało 9 placówek wsparcia dziennego, które zechciały włączyć się do naszej świątecznej akcji. Przedstawiciele tych instytucji już od dzisiaj z siedziby ROPS-u mogą odbierać słodkie podarunki i przekazywać je podopiecznym. Niech zbliżające się Święta będą czasem skłaniającym do refleksji o dzieleniu się dobrem.

Zaproszenie do składania ofert na zakup materiałów biurowych

07.12.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na zakup materiałów biurowych.

Oferowane materiały biurowe muszą być dostarczone na koszt Wykonawcy i wniesione do wskazanego pomieszczenia w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości nr 36.

Termin realizacji zamówienia i dostawy – grudzień 2020 r.

Termin i sposób płatności – 14 dni, przelew.

Kryterium wyboru oferty – 100% cena.

Oferta winna być złożona na załączniku nr 1 w oparciu o szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na materiały biurowe - stanowiący załącznik nr 2, wyłącznie drogą elektroniczną na adres: sekretariat@rops.lubuskie.pl.

Termin nadsyłania ofert – do dnia 11 grudnia 2020 r., do godziny 15:30. Oferty nadesłane po terminie nie będą poddane ocenie.

Dodatkowe informacje można uzyskać po numerem tel. 68 32 31 925.

Załącznik nr 1 – Formularz oferty dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości nr 36.

Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis zamówienia na zakup materiałów biurowych dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości nr 36.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE:

26.11.2020

 przeprowadzenie zdalnego  szkolenia na temat zastosowania modelu franczyzy w PES,  ze szczególnym uwzględnieniem franczyzy usług społecznych.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE – WYDZIAŁU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

26.11.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na wykonanie materiałów promocyjnych w oparciu o wykaz stanowiący zał. Nr 1.

Rozstrzygnięcie II konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków PFRON

24.11.2020

24.11.2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego rozstrzygnął II otwarty konkurs ofert przekazując ze środków PFRON kwotę 230.076,34 zł

Informacja z otwarcia ofert

23.11.2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze przekazuje szczegółową informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego na zakup, dostarczenie, wniesienie oraz montaż mebli dla Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie Wlkp. oraz Ośrodka Adopcyjnego w Zielonej Górze, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej -  powyższa informacja znajduje się TUTAJ 

Dzień Pracownika Socjalnego - 21 listopada 2020 roku

20.11.2020

Wszystkim pracownikom pomocy i integracji społecznej oraz wolontariuszom składamy serdeczne życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Życzymy Państwu przede wszystkim  zdrowia, cierpliwości i nadziei w tych trudnych czasach. Nadziei, że codzienna praca, zaangażowanie i trud  przyniosą zadowolenie Państwu i tym, którym pomagacie. Wyzwania przed którymi stoicie wymagają szczególnych zachowań i predyspozycji, dlatego niech nie zabraknie Państwu zapału i sił w wypełnianiu obowiązków.

 Życzymy wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i wytrwałości w codziennej pracy.

                                                   Dyrekcja i Pracownicy

                                      Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

                                                   w Zielonej Górze

Styczeń
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia