Top menu

AKTUALNOŚCI

Nabór wniosków o dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych

03.11.2021

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, informuje że do 30 listopada 2021 roku , można składać wnioski o dofinansowanie robót budowlanych.

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

26.10.2021

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 r. na terenie województwa lubuskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

II OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PFRON

26.10.2021

Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, współfinansowanych  ze środków PFRON. Konkurs dotyczy realizacji zadań wymienionych w rozporządzeniu Ministra Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1945).

Informacja o wyniku naboru

26.10.2021

Działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.) informuję, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko pedagoga w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze została wybrana Pani Joanna Zając.

W piątek 22 października br. zakończyło się szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

25.10.2021

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, wychodząc naprzeciw dużemu zainteresowaniu szkoleniami z zakresu przeciwdziałania przemocy, zorganizował trzydniowe szkolenie metodą interaktywno – warsztatową pn.: „Przemoc wobec dziecka”, w którym wzięło udział 20 uczestników: przedstawicieli instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w naszym województwie. Szkolenie odbyło się w terminie 20 - 22 października 2021 r. w Hotelu Texicana, 66-100 Sulechów, Kalsk 1E.

Realizatorem usługi szkoleniowej była Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze. Szkolenie prowadził  Artur Doliński – doktor nauk humanistycznych, pracownik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, od ponad 20 lat prowadzący Gabinet Wsparcia Wychowawczego, pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi znajdującymi się w kryzysie. W badaniach naukowych podejmuje problem zachowań ludzi w różnych kontekstach sytuacji społecznych, korekcji zachowań ryzykownych w relacjach międzyludzkich oraz psychologii zarządzania relacyjnego. Autor ponad 40 książek i artykułów z zakresu pracy z ludźmi. Prelegent w wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach i seminariach naukowych.

Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie współfinansowane było ze środków budżetu państwa w ramach realizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywną obecność oraz Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej za rzetelną realizację usługi.  

Babska interwencja w obronie ludzkich praw kobiet

22.10.2021

Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA wystartowało z projektem pt. "Babska interwencja w obronie ludzkich praw kobiet." To projekt realizowany w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Jeśli doświadczasz opresji, przemocy, dyskryminacji, jeśli nie uzyskałaś/eś pomocy państwa, kiedy łamano Twoje ludzkie prawa – ten projekt adresowany jest do Ciebie.
W ramach projektu oferujemy pomoc naszych specjalistów, oferujemy porady prawne, psychologiczne, dyżury psychoterapeutki oraz doradczyń, które pokierują Cię do specjalistów, umówią na spotkanie, przygotują plan wyjścia z kryzysu. Jesteśmy także zdalnie, możesz skorzystać z pomocy również anonimowo! Możesz dzwonić, możesz mailować, możesz przyjść.

Zapraszamy do Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet BABA, Zielona Góra, Stary Rynek 17, wejście od ul. Lisowskiego 11A,

Telefon: 68 454 92 32.

Wczoraj odbyła się konferencja dotycząca uzależnień behawioralnych wśród dzieci i młodzieży

21.10.2021

Z przyjemnością zorganizowaliśmy wczoraj w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze konferencję pn. „Uzależnienia behawioralne wśród dzieci i młodzieży. Konteksty zdrowotne i społeczno-kulturowe ". Spotkanie rozpoczął Jakub Piosik Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, akcentując najważniejsze zagadnienia i cel konferencji, powitał wszystkich zaproszonych gości. Następnie głos zabrała Pani Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy Wojewódzki Ekspert ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii – moderator spotkania i określiła program konferencji, prezentując ekspertów, którzy przygotowali wykłady. Jako pierwszy prezentację pn. ,,Jak nie wylać dziecka z kąpielą? O potrzebie edukacji medialnej kierowanej do młodych ludzi w erze cyfrowej – między paradygmatem szans i zagrożeń” przedstawił Pan Piotr Plichta – dr hab. nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Kolejnym wykładowcą był Pan Robert Rejniak – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, pedagog, niezależny ekspert Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii z prezentacją pn. ,, Nauka przed ekranem – nowe wyzwania dla profilaktyki i terapii uzależnień od komputera i nowych technologii adresowanych do dzieci i młodzieży”. Ostatnie wystąpienie pn. ,,Dzieci i młodzież w cyberprzestrzeni” wygłosił Pan Piotr Żyto – specjalista terapii uzależnień, pracownik Lubuskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii, pedagog, specjalista w zakresie pracy z młodzieżą.

Wydłużamy termin zgłoszeń do udziału w konferencji pn. „Uzależnienia behawioralne wśród dzieci i młodzieży. Konteksty zdrowotne i społeczno-kulturowe"

15.10.2021

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze serdecznie zaprasza do udziału w konferencji z zakresu przeciwdziałania narkomanii pn. „Uzależnienia behawioralne wśród dzieci i młodzieży. Konteksty zdrowotne i społeczno-kulturowe " w dniu 20 października 2021 roku w godzinach 10.00 – 14.00 w Lubuskim Centrum Winiarstwa w Zaborze przy ul. Winiarskiej 1. Konferencja skierowana jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i pracowników oświaty. Moderatorem konferencji będzie Pani dr hab. Dorota Rybczyńska-Abdel Kawy: Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii. Prelegenci - specjaliści i praktycy w dziedzinie uzależnień, wygłoszą wykłady o tematyce uzależnień behawioralnych: dr hab. Piotr Plichta, Robert Rejniak, Piotr Żyto.

Zapraszamy do udziału. Termin zgłoszeń: 18.10.2021 r . Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie i odesłanie formularza rekrutacyjnego dostępnego TUTAJ .

ZAPROSZENIE DO OSZACOWANIA KOSZTÓW WYKONANIA USŁUGI PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH I PRZEPROWADZENIA WYKŁADU DLA KANDYDATÓW DO PRZYSPOSOBIENIA DZIECKA

13.10.2021

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze prosi o oszacowanie kosztów usługi obejmującej: przygotowanie materiałów szkoleniowych dla kandydatów do przysposobienia dziecka z zakresu:

Inauguracja XXII Lubuskiego Tygodnia Seniora za nami!

13.10.2021

Ponad 120 osób, w tym seniorzy, parlamentarzyści, radni Sejmiku Województwa Lubuskiego, przedstawiciele wielu organizacji pozarządowych, pensjonariusze domów pomocy społecznej i klubów seniora, a także włodarze gmin i powiatów, uczestniczyło w inauguracji XXII Lubuskiego Tygodnia Seniora. Część oficjalną rozpoczął Pan Stanisław Tomczyszyn – Wicemarszałek Województwa Lubuskiego witając gorąco wszystkich uczestników inauguracji. Wręczono akty powołania członkom Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów II Kadencji. Wykład inauguracyjny wygłosił Pan Andrzej Nowacki wtajemniczając zebranych w tajniki przydatności różnych ziół i przypraw w codziennej diecie seniorów. A potem się działo, oj działo. Na scenie pojawiła się ELENI z zespołem. Jej piosenki, muzyka wprawiły w zachwyt uczestników uroczystości. Tańce na parkiecie w rytmie Zorby, wspólne śpiewy i zabawy porwały nawet najstarszych seniorów. Chwilami zaduma nad słowami piosenek ELENI, a chwilami radość i szczęście z uczestnictwa w tej artystycznej uczcie. Chciałoby się jeszcze słuchać i słuchać…

                          Do zobaczenia w przyszłym roku!

Listopad
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Multimedia