Top menu

Nabór kandydatów na stanowisko pedagoga – organizatora pracy poradni wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

28.11.2018

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pedagoga – organizatora pracy poradni wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

1. Wymiar czasu pracy : pełny etat

2.  Liczba etatów:  2 (1 etat – poradnia w Słubicach, 1 etat – poradnia w Świebodzinie)

3.  Rodzaj umowy:  umowa o pracę

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

28.11.2018

Stanowisko: Pedagog – organizator pracy poradni wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w projekcie „ Otwórz się na pomoc” (czas trwania projektu do  31.03.2020r.).  Projekt finansowany ze środków EFS  w ramach RPO Lubuskie 2020.

Liczba etatów : 3 (1 etat – poradnia w Słubicach, 1 etat – poradnia w Drezdenku, 1 etat – poradnia w Świebodzinie.

OFERTA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ „PANI SOWA”

27.11.2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 listopada br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) przez Spółdzielnię Socjalną „Pani Sowa” z siedzibą w Krośnie Odrzańskim, przy ul. Piastów 10e, 66-600 Krosno Odrzańskie, na zadanie pn.: „Klub mądrej sowy” - o dotację w wysokości 10.000 zł (przy koszcie całkowitym zadania 10.860 zł).

Zadanie zakłada zorganizowanie dla osób z niepełnosprawnością:

1.  Zajęć w sekcji wizażu i kosmetyki (nauka wykonywania makijażu, stylizacje).

2.  Zajęć w sekcji redakcyjno – reklamowej. W ramach tych zajęć osoby z niepełnosprawnością będą przygotowywały i redagowały gazetkę na temat ekonomii społecznej. Będą również organizowane zajęcia o charakterze społeczno – edukacyjnym na temat działań spółdzielni socjalnej oraz redagowanie informacji o placówkach pomocowych i formach wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Dodatkowo pracownicy spółdzielni przeprowadzą uliczny happening, który będzie miał na celu promocję zadania (osoby z niepełnosprawnością wraz z osobami z projektu wyjdą do lokalnej społeczności podczas Bożonarodzeniowego kiermaszu, rozdadzą promocyjne gadżety, balony i torebki z upieczonymi przez siebie piernikami).

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 27 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego pozytywnie rozpatrzył ofertę Spółdzielni Socjalnej i dofinansował powyższe zadanie kwotą 10.000 zł.

OFERTA ODRZAŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ

27.11.2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 listopada br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) przez Odrzańską Spółdzielnię Socjalną z siedzibą w Krośnie Odrzańskim, przy ul. Piastów 10e, 66-600 Krosno Odrzańskie, na zadanie pn.: „Treningi zawodowe – pierwszym krokiem do zatrudnienia” - o dotację w wysokości 10.000 zł (przy koszcie całkowitym zadania 12.000 zł).

Zadanie będzie obejmowało realizację treningów zawodowych dla osób z niepełnosprawnością. Uczestnicy zadania (20 osób) w warunkach pracy wspieranej przez Pracownika Odrzańskiej Spółdzielni Socjalnej będą przechodzili praktyczny trening umiejętności wykonywania czynności porządkowych oraz gastronomicznych. Treningi będą obejmowały 6 spotkań po 5 godzin każdy. Każdy uczestnik otrzyma odzież ochronną. Wszystkie działania mają na celu przybliżyć beneficjentom charakter pracy oraz zasady BHP w niej panujące. Zadanie ma na celu zwiększenie umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy przez osoby niepełnosprawne.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 27 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego pozytywnie rozpatrzył ofertę Spółdzielni Socjalnej i dofinansował powyższe zadanie kwotą 10.000 zł.

OFERTA FUNDACJI „WYGRAĆ Z CZASEM”

27.11.2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 listopada br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) przez Fundację „Wygrać z czasem” z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Nowa 2A, 65-339 Zielona Góra, na zadanie pn.: „Stop izolacji społecznej – wsparcie psychologiczne w pokonywaniu barier związanych z niepełnosprawnością” - o dotację w wysokości 5.000 zł (przy koszcie całkowitym zadania 6.500 zł).

Zadanie będzie zorganizowanie dla 10 osób niepełnosprawnych (w tym dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnościami psychicznymi i somatycznymi. Dla każdego uczestnika przewidziano 4 spotkania z psychologiem klinicznym, bądź psychoterapeutą (w zależności od preferencji uczestnika).Każde spotkanie trwać będzie 60 min Wsparcie psychologiczne będzie korzystnie wpływać na normalizowanie i wzmacnianie samooceny, dzięki temu poprawi się jakość życia beneficjentów jak i ich samoocena co znacząco wpłynie na ich integrację ze środowiskiem.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 27 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego pozytywnie rozpatrzył ofertę Fundacji i dofinansował powyższe zadanie kwotą 5.000 zł.

OFERTA STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „TĘCZA”

27.11.2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 listopada br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm..) przez Katolickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tęcza” Diecezji Zielonogórsko- Gorzowskiej z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Obywatelskiej 1, 65-736 Zielona Góra, na zadanie pn.: „Lokalna integracja w świątecznym klimacie” - o dotację w wysokości 5.524 zł (przy koszcie całkowitym zadania 8.584 zł).

Zadanie zakłada przeprowadzenie Spotkania Integracyjnego. Celem spotkania jest zdobycie wiedzy na temat regionu w którym mieszkamy, z uwzględnieniem tradycji świątecznych. Uczestnicy zadania wyjadą do karczmy Taberskiej w której będą śpiewać kolędy, poznawać tradycję, oraz nauczą się przygotowywać ciasto na pierniki oraz same wypieki, co pozwoli nie tylko rozwinąć kulinarne umiejętności ale także motorykę małą i koordynację. Podczas nakrywania do stołu uczestnicy poznają podstawowe zasady savoir vivre. Przygotowano również drobne upominki od św. Mikołaja.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 27 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego pozytywnie rozpatrzył ofertę Stowarzyszenia i dofinansował powyższe zadanie kwotą 5.524 zł.

Maj
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia