Top menu

Zaproszenie do składania propozycji cenowych dotyczących zorganizowania 2 kompleksowych usług szkoleniowych

01.06.2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza serdecznie do składania propozycji cenowych dotyczących zorganizowania  2 kompleksowych usług szkoleniowych metodą seminaryjno – warsztatową pn.:

a) „Przemoc wobec dziecka”,

b) „Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych”,

zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do projektu umowy.

Konferencja: Opieka długoterminowa nad osobami starszymi / Long Term Care for Elderly Conference

30.05.2018

W dniu 18 czerwca 2018 r. w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja „Opieka długoterminowa nad osobami starszymi”.

Konferencja organizowana jest przez Bank Światowy wraz z Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Konkurs VP/2018/013 w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI) - Projekt pilotażowy dotyczący usług osobistych i domowych "Promocja domowych spółdzielni pracy i bonów usługowych"

30.05.2018

30 czerwca 2018 roku upływa termin składania ofert do konkursu w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI). 

Cele tego projektu pilotażowego o nr VP/2018/013 są następujące:
• Projekt pilotażowy ma zapewnić doradztwo, pomoc techniczną i szereg dostosowanych działań doradczych i zalecenia dla państw członkowskich zainteresowanych rozwojem w sektorze usług osobistych, opiekuńczych i domowych  (Personal and Household Services - PHS).
Ma na celu również wspierać wymianę dobrych praktyk między kluczowymi zainteresowanymi stronami: krajowa czy lokalna administracja publiczna oraz organizacje pracowników domowych, opiekunów i opiekunów pracodawcy.
• Jeśli chodzi o dialog społeczny i godne warunki pracy, projekt ma na celu ułatwienie profesjonalizacji tych miejsc pracy, rozpowszechnianie informacji na temat prawa i obowiązków pracowników i pracodawców oraz tworzenie i rozwój skutecznego dialogu społecznego.

PIKNIKOWA NIEDZIELA W DRZONKOWIE

29.05.2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, zaprasza w dniu 17 czerwca 2018 roku w godz. 11.00 – 16.00 do Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzonkowie na Lubuski Piknik Zdrowia.
Podczas imprezy planowane będą różnorodne atrakcje:

STOSOWANIE ZAMÓWIEŃ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNYCH - SPOTKANIA INFORMACYJNE

29.05.2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza na spotkania informacyjne na temat stosowania zamówień społecznie odpowiedzialnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Spotkania poprowadzi adwokat Magdalena Falkowska, specjalista do spraw zamówień publicznych i funduszy europejskich, wykładowca podyplomowych studiów zamówień publicznych na wielu renomowanych uczelniach m.in. Uniwersytecie Warszawskim czy SGGW.

Ogólnopolska konferencję naukowa pt. Razem czy osobno – kompetencje w pomocy społecznej i opiece zdrowotnej – stan i kierunki rozwoju

28.05.2018

Rada Sektorowa ds. Kompetencji przy Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka, Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach we współpracy z Uczelnią Łazarskiego przygotowuje ogólnopolską konferencję naukową pt. Razem czy osobno – kompetencje w pomocy społecznej i opiece zdrowotnej – stan i kierunki rozwoju . W załączeniu Karta zgłoszeniowa oraz newsletter uczelni w którym zamieszczamy zestaw informacji dla kadr pomocy społecznej.

Ogłoszenie naboru kandydatów na wolne stanowisko

24.05.2018

1.  Stanowisko: psycholog w Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Górze

2.  Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu, na zastępstwo

3.  Rodzaj umowy: umowa o pracę

4.  Zestawienie wymagań stawianych kandydatom:

Listopad
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Multimedia