Top menu

LUBUSKI WŁĄCZNIK. Lider Biznesu Społecznego

Międzynarodowy Dzień Rodzin z Lubuską Kartą Dużej Rodziny

15.05.2015

Międzynarodowy Dzień Rodzin został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 września 1993 r. i od tamtej pory obchodzony jest corocznie 15 maja. Celem tego święta jest promocja rodziny będącej podstawową wspólnotą, w której kształtują się i rozwijają pierwsze relacje społeczne i która przygotowuje dzieci do życia i funkcjonowania w społeczeństwie. 

Wykłady dla osób zainteresowanych adopcją

13.05.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że na terenie powiatów rozpoczynają się  wykłady dla osób zainteresowanych adopcją.

Kolejne spotkanie kandydatów zakwalifikowanych do przysposobienia dziecka

28.04.2015

W dniu 23.04.2015 r. w Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Górze odbyło się kolejne spotkanie kandydatów zakwalifikowanych do przysposobienia dziecka.
Spotkanie, prowadzone przez psychologów Ośrodka, miało charakter grupy wsparcia dla osób oczekujących na przysposobienie dziecka.  Wzięło w nim udział 7 par zakwalifikowanych do adopcji pierwszego dziecka. 

Zmiana terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015

27.04.2015

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uprzejmie informuje, iż termin ogłoszenia rozstrzygnięcia Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej  pieczy zastępczej na rok 2015, został przesunięty do dnia 8 maja 2015 r.
Przesunięcie terminu ogłoszenia wyników konkursu jest spowodowane koniecznością przeprowadzenia dodatkowych analiz, wynikających z dużej liczby złożonych ofert.

Działania w ramach kampanii informacyjnej o niebezpieczeństwach hazardu

22.04.2015

Na zlecenie Ministra Finansów Służba Celna rozpoczęła ogólnokrajową kampanię informacyjną skierowaną dla osób wynajmujących lokale z przeznaczeniem na nielegalną działalność hazardową. 
W ramach prowadzonej akcji Służba Celna przypomina, że odpowiedzialność karna i administracyjna za niezgodne z prawem organizowanie gier na automatach grozi nie tylko właścicielom takich urządzeń, ale także osobom wynajmującym części pubów, stacji paliw, sklepów czy kafejek internetowych, w których prowadzona jest taka działalność.

Konferencja "Dialog + Współpraca = Zmiana"

22.04.2015

W dniu 17 kwietnia w Hotelu Ruben w Zielonej Górze odbyła się konferencja pn.: "Dialog + Współpraca = Zmiana".
Konferencja rozpoczęła się przywitaniem gości przez Magdalenę Tokarską - Prezesa Fundacji na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach oraz Jakuba Piosika - Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze. W sali hotelowej zgromadziło się ok 80 osób - przedstawicieli sektora publicznego i pozarządowego. To więcej niż się spodziewaliśmy.

KONKURS LADY D. im. Krystyny Bochenek

14.04.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje, iż Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Krystyny Sibińskiej we współpracy z Oddziałem Lubuskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizuje konkurs, którego celem jest uhonorowanie niepełnosprawnych kobiet z terenu województwa lubuskiego, wnoszących istotny wkład w różne dziedziny życia społecznego oraz promowanie ich postaw.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
http://www.krystynasibinska.pl/aktualnosci/811-1-4-2015

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 rok

31.03.2015

Na podstawie art. 16a ust. 4 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 163), samorządy terytorialne są zobowiązane do przeprowadzenia Oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej .
W realizacji tego zadania uczestniczą ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, które koordynują to zadanie przez zebranie i opracowanie informacji z obszaru polityki społecznej ze swojego regionu.  Przygotowana Ocena zasobów w formie dokumentu jest przedstawiona, zgodnie z w.w ustawą, do 30 kwietnia 2015 r. radzie miasta/gminy/powiatu.

Wrzesień
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Multimedia