Top menu

LUBUSKI WŁĄCZNIK. Lider Biznesu Społecznego

Indywidualne doradztwo coachingowe dla lubuskich organizacji pozarządowych

09.02.2015

Fundacja CSR Profit, realizująca projekt „Wsparcie dla współpracy partnerskiej – wiedza, narzędzia, praktyka”, zaprasza liderów organizacji pozarządowych na bezpłatny coaching z zakresu analizy potencjału organizacji oraz budowania silnych partnerstw z biznesem.

Porozumienie pomiędzy ośrodkami adopcyjnymi województwa lubuskiego w sprawie prowadzenia procedur adopcyjnych w 2015 r.

21.01.2015

Uprzejmie informujemy, że dniu 19 stycznia br. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze zostało podpisane kolejne na 2015 rok porozumienie w sprawie prowadzenia procedur adopcyjnych przez ośrodki adopcyjne funkcjonujące na terenie województwa lubuskiego. 

Program profilaktyczny dla rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie w województwie lubuskim

08.01.2015

W ramach realizacji projektu „Podejmowanie działań profilaktycznych w gminie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” dofinansowanego ze środków MPiPS w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zorganizował w dniach 13 i 14 listopada 2014 r. dwudniowe warsztaty dla 16 osobowej grupy roboczej wyłonionej spośród przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych. 

Kampania informacyjna o niebezpieczeństwach związanych z uzależnieniem od hazardu

08.01.2015

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że od 4 grudnia 2014 r. na zlecenie Ministra Finansów, Służba Celna prowadzi ogólnokrajową kampanię informacyjną o szkodliwości hazardu. Kampanię zainicjowała konferencja prasowa pt. „Nie daj się uzależnić od hazardu” z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, szefa Służby Celnej nadinsp. Jacka Kapicy oraz Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka.

Lipiec
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Multimedia