Top menu

Wyniki II Otwartego Konkursu Ofert – środki PFRON

13.11.2018

13.11.2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego rozstrzygnął II otwarty konkurs ofert.
 Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1945) przeznaczono kwotę – 451 790,48 zł. Kwota wysokości – 114.920,52 zł, która nie została rozdysponowana w ramach otwartego konkursu ofert przeznaczona zostaje na zlecanie realizacji zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw. „mały grant”), w oparciu o art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

Konferencja pn. „Co nas wypala ?”

08.11.2018

W dniu 7 listopada 2018 r. w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyła się konferencja z zakresu przeciwdziałania narkomanii w województwie lubuskim pn. „Co nas wypala ?”. Organizatorem konferencji był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze wraz z Ekspertem Wojewódzkim ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii. Konferencję otworzyła Pani Elżbieta Anna Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego. Gości przywitał również Pan Jakub Piosik - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Rolę moderatora pełniła dr hab. Dorota Rybczyńska Abdel – Kawy prof. DSW, Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii.

Nabór kandydatów na stanowisko pedagoga – organizatora pracy poradni wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

08.11.2018

Dyrektor

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

pedagoga – organizatora pracy poradni wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

1. Wymiar czasu pracy : pełny etat

2.  Liczba etatów: 3 (1 etat – poradnia w Słubicach, 1 etat – poradnia w Drezdenku, 1 etat – poradnia w Świebodzinie)

3. Rodzaj umowy: umowa o pracę

4. Miejsce pracy: Słubice, Drezdenko, Świebodzin

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

06.11.2018

Stanowisko: Osoba ds. rozliczeń finansowo – księgowych

Panmajster i Eko-market nowymi partnerami Lubuskiej Karty Dużej Rodziny

30.10.2018

„OGRODOSFERA” – dotychczasowy partner w programie Lubuskiej Karty Dużej Rodziny rozszerzył swoja ofertę poprzez udzielenie 5% zniżki na cały asortyment z wyjątkiem produktów objętych promocją (zniżka nie obejmuje kosztów transportu) w swoich dwóch kolejnych sklepach internetowych: Panmajster www.panmajster.pl i Eko-market www.eco-market.pl .

 

Spotkania Powiatowych Grup Refleksyjnych

29.10.2018

W ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, w dniach 13-14 października  2018 r. odbyły się kolejne spotkania Powiatowych Grup Refleksyjnych powiatu słubickiego i strzelecko-drezdeneckiego oraz 20-21 października 2018 r. powiatu nowosolskiego. 

Luty
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Multimedia