Top menu

Usługi w zakresie diagnozy psychologicznej.

26.08.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie prosi o podanie oszacowania usługi w zakresie diagnozy psychologicznej 4 dzieci kwalifikowanych do przysposobienia .

Nabór kandydatów na stanowisko psychologa w Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Górze

25.08.2016

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na: 

1. Stanowisko: psycholog w Ośrodku Adopcyjnym w Zielonej Górze.
2. Wymiar czasu pracy: ½ etatu.
3. Rodzaj umowy: umowa na czas określony na zastępstwo.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zakup i dostarczenie sprzętu elektronicznego

24.08.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 17.07.2016 r. na zakup i dostarczenie sprzętu elektronicznego informuje, że w wyniku postępowania, została wybrana oferta złożona przez INFOS Systemy Komputerowe Jacek Kiełbratowski, ul. Jagiellońska 8,  80-371 Gdańsk.

Oferta realizacji zadania publicznego przez Fundację „CONTRA CRIMEN” z Gorzowa Wlkp. w trybie pozakonkursowym

24.08.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że w dniu 18 sierpnia br. złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego przez Fundację „CONTRA CRIMEN” z Gorzowa Wlkp. na zadanie pn. „Młodzież wolna od uzależnień” - o dotację w wysokości 10.000 zł. (przy koszcie całkowitym zadania: 14.800 zł).

Nabór kandydatów na stanowisko psychologa w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp.

22.08.2016

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:
1. psycholog w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp.
2. Wymiar czasu pracy: ½ etatu.
3. Rodzaj umowy: umowa na czas nieokreślony.

Rozpoczynamy nabór do Akademii Liderów Lokalnych

22.08.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, 18 sierpnia rozpoczyna nabór na bezpłatne warsztaty Akademii Liderów Lokalnych. Zgłoszenia przyjmowane będą w dniach od 22 sierpnia 2016 r. do 12 września 2016 r.

Zapewnienie sali szkoleniowej dla 20 osób wraz z poczęstunkiem na terenie miasta Gorzów Wlkp.

19.08.2016

Zapytanie ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

ZAPYTANIE OFERTOWE

19.08.2016

Zapytanie ofertowe zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 10.000 euro.

..
Sierpień
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Multimedia