Top menu

LUBUSKI WŁĄCZNIK. Lider Biznesu Społecznego

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

15.11.2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na realizację usługi hotelarskiej i restauracyjnej wraz z salą szkoleniową na potrzeby spotkań, realizowanych w ramach projektu partnerskiego pn. „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, w podziale na części:

Mikołajki dla dzieci 2018

14.11.2018

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że 3 grudnia br. w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w godz. 11:00 do 14:00 planuje zorganizować Mikołajki dla dzieci uczęszczających do placówek wsparcia dziennego z naszego województwa.

Wyniki II Otwartego Konkursu Ofert – środki PFRON

13.11.2018

13.11.2018 r. Zarząd Województwa Lubuskiego rozstrzygnął II otwarty konkurs ofert.
 Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1945) przeznaczono kwotę – 451 790,48 zł. Kwota wysokości – 114.920,52 zł, która nie została rozdysponowana w ramach otwartego konkursu ofert przeznaczona zostaje na zlecanie realizacji zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw. „mały grant”), w oparciu o art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).

Konferencja pn. „Co nas wypala ?”

08.11.2018

W dniu 7 listopada 2018 r. w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyła się konferencja z zakresu przeciwdziałania narkomanii w województwie lubuskim pn. „Co nas wypala ?”. Organizatorem konferencji był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze wraz z Ekspertem Wojewódzkim ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii. Konferencję otworzyła Pani Elżbieta Anna Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego. Gości przywitał również Pan Jakub Piosik - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Rolę moderatora pełniła dr hab. Dorota Rybczyńska Abdel – Kawy prof. DSW, Ekspert Wojewódzki ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii.

Listopad
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Multimedia