Top menu

Dzieciństwo nie boli – wspólna lubuska sprawa

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na „Wykonanie usługi cateringowej”

08.12.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 5 grudnia 2016 r. dotyczącego „Wykonania usługi cateringowej” dla 150 osób podczas „Mikołajek” dla dzieci w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego informuje, że wybrana została Firma DMW. s.c., Al. Niepodległości 11, 65-048 Zielona Góra.

Szkolenia i warsztaty nt. Funduszy Europejskich dla organizacji pozarządowych

08.12.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że 13 grudnia 2016 w godz. 10.00 - 16.30 w Gorzowie Wielkopolskim odbędzie się bezpłatne szkolenie pt. „Włącz się do gry! Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych ”. a 14 grudnia 2016 w godz. 9.00 - 16.00 odbędą się bezpłatne warsztaty tematyczne w zakresie:

- Tworzenia projektów edukacyjnych (gr. I)

- Tworzenia projektów partnerskich (gr. II)

Konkurs w ramach "Działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej"

08.12.2016

Informujemy, że w dniu 29 listopada  2016 roku Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na 2017 rok.

Doświadczenia Ośrodka Adopcyjnego w Zielonej Górze w pracy z dziećmi z FASD i ich rodzicami

08.12.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, w że w dniu 2 grudnia 2016 r. odbyła się konferencja p.t. "Poszukiwanie modelu diagnozy i pomoc dzieciom z FASD" zorganizowana na Uniwersytecie Zielonogórskim przez Biuro Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zielonej Górze.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na zakup i dostarczenie sprzętu elektronicznego

07.12.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego z dnia 30.11.2016 r. na zakup i dostarczenie sprzętu elektronicznego informuje, że w wyniku postępowania, wybrana została oferta złożona przez firmę ATUT KOMPUTER Maciej Laskowski, al. Armii Krajowej 10a/2, 50-541 Wrocław.

Nabór kandydatów na wolne stanowisko ds. informatyki

06.12.2016

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Wykonanie usługi cateringowej

05.12.2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: wykonanie usługi cateringowej dla 150 osób w dniu 13 grudnia w trakcie „Mikołajek” dla dzieci w Sali kolumnowej Sejmiku Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w godz. 11.00 – 14.00.

Oszacowanie kosztów usługi obejmującej: przygotowanie materiałów szkoleniowych

05.12.2016

Regionalny Ośrodek Polityki społecznej, Ośrodek Adopcyjny w Zielonej Górze uprzejmie prosi o oszacowanie kosztów usługi obejmującej: przygotowanie materiałów szkoleniowych dla kandydatów do przysposobienia dziecka z zakresu: 
- podstawy wiedzy o zdrowiu dziecka, profilaktyce prozdrowotnej, objawach sygnalizujących choroby i postępowaniu w takich przypadkach;
- podstawy pielęgnacji rozwoju psychomotorycznego niemowląt;
- wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego
oraz przedstawienie ich na szkoleniu w dniu 20.12.2016 r. w godz. 11.00-12.30 w siedzibie ROPS  Aleja Niepodległości 36 w Zielonej Górze, dla grupy liczącej 12 osób. 

Grudzień
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 

Multimedia