Top menu

Menu

 

Licznik odwiedzin: 4202905

Biuletyn Nr 1/2013 Obserwatorium Integracji Społecznej

Zachęcamy do zapoznania się z Biuletynem nr 1/2013 Obserwatorium Integracji Społecznej w Zielonej Górze. Publikacja została wydana w ramach Projektu systemowego 1.16  „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”,  Działanie 1.2  „ Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej”. Priorytet I  „ Zatrudnienie i integracja społeczna”  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

Tematem przewodnim bieżącego Biuletynu są opracowania pod hasłem – Specyfika zawodu oraz warunków pracy pracowników socjalnych w jednostkach pomocy społecznej na terenie województwa lubuskiego . Celem projektu było uzyskanie wiedzy pozwalającej na określenie skali i zakresu problemów, jakie występują w zawodzie pracownika socjalnego oraz Diagnoza systemu pieczy zastępczej w powiatach województwa lubuskiego za okres od 1.01.2012 roku do 30.09.2012 roku. Główne zamierzenie badania opierało się na zebraniu informacji na temat funkcjonowania systemu opieki nad dzieckiem w powiecie.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wynikami badań, wnioskami i rekomendacjami dla lepszego zrozumienia i zdiagnozowania problemów zawartych we wskazanych publikacjach.

Sierpień
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Multimedia