Top menu

Menu

 

Licznik odwiedzin: 4073220

Ocena zasobów pomocy społecznej III edycja 2013/2014

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Obserwatorium Integracji Społecznej wzorem lat ubiegłych informuje, że od 28 lutego 2014 r. dostępna jest skorygowana wersja formularza Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w elektronicznym systemie Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS).

Korekta formularza została przygotowana na podstawie konsultacji z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej. 

Formularz oceny powinien być przekazany do ROPS bez względu na fakt przyjęcia OZPS i rekomendacji przez radę gminy, radę powiatu lub radę miasta na prawach powiatu do dnia, określonego w przepisie art. 16 a ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).  

Z uwagi na fakt, że skorygowany Formularz OZPS – III Edycja/2013 będzie zawierał w poszczególnych tablicach nowe pozycje, to zgodnie z przyjętymi zasadami wypełniania komórek w tablicach analitycznych, dane za okresy poprzednie (tj. lata poprzednie) należy uzupełnić we własnym zakresie. Wprowadzanie danych we własnym zakresie nie jest obligatoryjne, przy czym z uwagi na ich proces archiwizacji wskazanym jest maksymalne uzupełnianie komórek (wierszy i kolumn), co pozwoli w kolejnych okresach dokonywać stosownych porównań analitycznych.  

W przypadku problemów technicznych  w obsłudze narzędzia elektronicznego OZPS prosimy o kontakt z firmą Sygnity S.A.: www.hd.sygnity.pl , hd.cas@sygnity.pl .

W sprawach merytorycznych prosimy zwracać się do pracowników Obserwatorium Integracji Społecznej tel. 68 323 18 84.

Zmodyfikowane objaśnienia są umieszczone w systemie CAS, na stronach internetowych MPiPS oraz poniżej.

Maj
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Multimedia