Top menu

Menu

 

Licznik odwiedzin: 4195338

Biuletyn Nr 3/2013 Obserwatorium Integracji Społecznej

Zachęcamy do zapoznania się z Biuletynem nr 3/2013 Obserwatorium Integracji Społecznej w Zielonej Górze. Publikacja została wydana w ramach Projektu systemowego 1.16  „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”,  Działanie 1.2  „ Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej”. Priorytet I  „ Zatrudnienie i integracja społeczna”  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

Jednym z głównych tematów bieżącego numeru jest podsumowanie Kampanii „Lubuska Aktywność Obywatelska" , która zrealizowana została w ramach obchodów Europejskiego Roku Obywateli 2013. Najważniejszym punktem Kampanii były uroczyste obchody 10-lecia uchwalenia ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze.   

Zachęcamy Państwa także do zapoznania się z pozostałymi artykułami zawartymi w niniejszym numerze naszego pisma m.in.: Dobre praktyki – przedstawienie laureatów konkursu  „Obudzić aktywność – dobre praktyki w ramach współpracy jednostek pomocy społecznej z NGO”, „Ja Obywatel” - konkurs Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Pomoc warta zachodu – Targi aktywnych form pomocy . Szczególnie polecamy wypowiedź Pani Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Polak , podsumowującą pierwszy rok działalności Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze.  

Mamy nadzieję, że Biuletyn będzie cennym źródłem informacji i inspiracji.

Sierpień
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Multimedia