Top menu

Menu

 

Licznik odwiedzin: 4073317

Diagnoza pieczy zastępczej w powiatach województwa lubuskiego

Obserwatorium Integracji Społecznej, w ramach projektu systemowego "Koordynacja na Rzecz Aktywnej Integracji" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , prowadząc działalność w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze wykonało projekt badawczy pn. "Diagnoza systemu pieczy zastępczej w powiatach województwa lubuskiego za okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2012 r."

Zamierzeniem badania było zebranie informacji na temat funkcjonowania systemu opieki nad dzieckiem w powiecie. W skład problematyki podejmowanej w pytaniach ankietowych wchodziły następujące sfery badawcze: mechanizmy funkcjonowania pieczy zastępczej, zakres funkcjonowania systemu, sposoby i sfera realizacji zadań systemowych, poziom współpracy z organizacjami pozarządowymi i współpraca służb społecznych, znaczenie instytucji państwowych w realizacji zadań systemowych oraz prognozy. Wyniki badania posłużyły do opracowania Wojewódzkiego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2013-2016.

Zachęcamy do zapoznania się z niniejszą publikacją.

Maj
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Multimedia