Top menu

Oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego „ARES” w Nowej Soli

Uczniowski Klub Sportowy „ARES” w Nowej Soli, złożył do Departamentu Infrastruktury Społecznej ofertę z własnej inicjatywy, w trybie uproszczonym na zadanie pn. „Szkolenia instruktorskie i prowadzenie zajęć na ściance wspinaczkowej w ramach oferty edukacji rekreacyjno - sportowej dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego i mieszkańców Nowej Soli”, które odbędzie się w okresie od 02 lipca do 30 września 2012 roku w Nowej Soli.

Zadanie zgłoszone przez Uczniowski Klub Sportowy „ARES” w Nowej Soli spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a ust. 1, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Wspinaczka skałkowa jest niezwykle atrakcyjną formą rekreacji ruchowej. Nowoczesna, wszechstronnie rozwijająca młodych ludzi, nie tylko w sferze fizycznej. Od roku szkolnego 2012/2013 Liceum Ogólnokształcące wprowadza nową podstawę programową z wychowania fizycznego, która wymaga przedstawienia uczniom szerokiej oferty zajęć. Ścianka wspinaczkowa znakomicie wpisuje się w nowe wymagania. Klub zamierza przygotować młodzież poprzez cykl zajęć tematycznych oraz poszerzyć grono instruktorów, tak aby ścianka funkcjonowała w trakcie lekcji wychowania fizycznego oraz w godzinach popołudniowych dla mieszkańców Nowej Soli.

Zarząd Województwa Lubuskiego na posiedzeniu w dniu 29 maja br. dofinansował zadanie kwotą w wysokości 3 000,00 zł. Dotacja została przeznaczona na koszty szkolenia instruktorów i prowadzenie zajęć.

Zarząd Województwa Lubuskiego, pozytywnie rozpatrzył ofertę, biorąc pod uwagę, że Uczniowski Klub Sportowy „ARES” jest stowarzyszeniem, którego celem jest m.in. planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów.

Kwiecień
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Multimedia