Top menu

OFERTA „LUBUSKIEGO STOWARZYSZENIA WSPARCIA OPIEKUNÓW I OSÓB DOTKNIĘTYCH CHOROBĄ ALZHEIMERA”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 kwietnia br. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
 w Zielonej Górze złożona została uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)

przez Lubuskie Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera na zadanie pn.: „Działania profilaktyczne związane z przeciwdziałaniem pandemii COVID - 19” - o dotację w wysokości 10.000 zł.

Zgłoszone zadanie spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a, ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie publiczne polega na zakupie dwóch maszyn do szycia  wraz zapasem materiałów niezbędnych do uszycia maseczek, które następnie zostaną przekazane podopiecznym stowarzyszenia i ich bezpośrednim opiekunom oraz pracownikom Dziennego Domu „Senior – WIGOR”. Następnie zakupione zostaną bezdotykowe dozowniki płynu dezynfekującego wraz zapasem środków dezynfekujących do siedziby Lubuskiego Stowarzyszenia Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera w Zielonej Górze i Gorzowskiego Stowarzyszenia Wsparcia Opiekunów i Osób
 z Chorobą Alzheimera, ponieważ w tych miejscach spotyka się duża liczba seniorów i osób z nimi związanych w związku z tym istnieje tam duże ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa. Kolejnym krokiem jest przygotowanie i przekazanie 75 seniorom tzw. „Paczek Zdrowia”, które będą zawierały artykuły spożywcze służące wzmacnianiu odporności organizmu (m.in. owoce, przetwory, produkty zawierające niezbędne składniki odżywcze), ponieważ prawidłowe i zbilansowane odżywianie w dużym stopniu wpływa na zwiększenie odporności, dostarczone zostaną również środki ochrony osobistej w postaci płynów dezynfekujących, rękawic ochronnych i uszytych przez stowarzyszenie maseczek. Seniorzy i ich opiekunowie otrzymają też materiały informacyjne na temat profilaktyki COVID – 19.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 22 kwietnia 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego pozytywnie rozpatrzył ofertę zarekomendował zadanie  do dofinansowania kwotą 10.000 zł.

Październik
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Multimedia