Top menu

Zaproszenie na spotkanie „Nowe wyzwania dla Przedsiębiorstw Społecznych”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze (ROPS), Wydział Koordynacji Ekonomii Społecznej, serdecznie zaprasza na spotkania pt. „Nowe wyzwania dla Przedsiębiorstw Społecznych”.

Spotkania odbędą się na północy i południu województwa, 23.05. 2018 r.  w Zielonej Górze w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida (al. Wojska Polskiego 9) oraz 24.05.2018 r. w Gorzowie Wlkp. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta (ul. Sikorskiego 107),  w godz. od 9.30 do 14.30.

W ramach warsztatów omówione zostaną takie zagadnienia jak:

zmiany w ustawie o spółdzielniach socjalnych;

prezentacja programu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego „ Fundusz Pożyczkowy dla Podmiotów Ekonomii Społecznej”;

współpracy Przedsiębiorstw Społecznych z samorządem terytorialnym;

działania w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej oraz działania w sferze pożytku publicznego;

Udział w spotkaniach jest bezpłatny i współfinansowany ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach, bardzo proszę o wypełnienie formularza zgłoszeniowego poprzez naszą stronę internetową http://es.lubuskie.pl/pl/Zglos-sie

 

Bardzo proszę o zaznaczenie, czy będą Państwo uczestniczyć w warsztatach w części południowej czy północnej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 21.05.2018 r. Osobą do kontaktów w powyższej sprawie jest Aleksandra Ciszewska, e-mail: a.ciszewska@rops.lubuskie.pl , tel. (68) 3231926.

Listopad
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Multimedia