Top menu

Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie badań lekarskich dla pracowników w roku 2021

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza do składania ofert na wykonywanie badań lekarskich dla pracowników w roku 2021. Oferta cenowa świadczeń medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami i kandydatami do pracy powinna obejmować badania wstępne, okresowe i kontrolne. Świadczone usługi odbywać się będą na terenie Zielonej Góry oraz Gorzowa Wlkp.

Kryterium wyboru oferty – 100% cena.

Termin realizacji zamówienia od  01.01.2021r. do 31.12.2021r.

  Oferta musi być złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 w oparciu o wykaz badań będący załącznikiem nr 2 siedzibie Zamawiającego lub przesłane pocztą na adres:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

w Zielonej Górze

Al. Niepodległości nr 36

65-042 Zielona Góra

Z dopiskiem na kopercie:

Oferta na wykonywanie badań lekarskich dla pracowników ROPS w 2021 r.

Termin nadsyłania/ złożenia ofert – do dnia 29 grudnia 2020 r. do godziny 15.00.

Oferty nadesłane/ złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 68 323 18 83.

Styczeń
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Multimedia