Top menu

Zapraszamy na debatę „OKRĄGŁY STÓŁ SENIORÓW”

27 września 2019 roku w sali im. Janusza Koniusza Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. K. Cypriana Norwida w Zielonej Górze o godz. 11.00 rozpocznie się debata pn. „Okrągły Stół Seniorów”.

Celem debaty jest omówienie sytuacji seniorów w województwie lubuskim, analiza potencjału, potrzeb i zagrożeń oraz wysłuchanie eksperckich refleksji na temat profesjonalizacji działań na rzecz najstarszych Lubuszan. Wnioski wynikające z debaty będą dla samorządu województwa cenną wskazówką do wyznaczania nowych priorytetów w polityce senioralnej regionu i kształtowania jej w taki sposób, by służyła całej społeczności.

Zapraszamy do zgłaszania się do udziału w debacie

Szczegółowe informacje: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze tel. 68 323 18 88

Październik
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Multimedia