Top menu

ZAPROSZENIE DO OSZACOWANIA KOSZTÓW WYKONANIA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH NA POTRZEBY REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE – WYDZIAŁU DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zwraca się z prośbą o przesłanie szacunkowej wartości zamówienia na materiały promocyjne.

Proszę o podanie ceny netto i brutto zgodnie z załącznikiem wskazanego materiału promocyjnego z uwzględnieniem wszelkich kosztów przygotowania i dostawy.

Oszacowaną wartość zamówienia należy przesłać drogą elektroniczną na adres m.mierzejewska@rops.lubuskie.pl  w terminie do dnia 26.11.2019 r.,  godzina 13:00.

Złożenie szacowanej wartości zamówienia nie jest wiążące i nie jest podstawą do zawarcia umowy.

Czerwiec
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Multimedia