Top menu

UNIEWAŻNIENIE ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

Informacja o Zamawiającym.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze

Aleja Niepodległości nr 36, 65-042 Zielona Góra

NIP: 973-05-90-332

REGON: 081048430

Przedmiotem zaproszenia była usługa pn. „Świadczenie usług telekomunikacyjnych  na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w okresie od  01 stycznia do 31 grudnia  roku 2019 r.”

W związku z tym, że wpłynęła 1 oferta, której cena  przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zaproszenia do składania ofert pn. ”Świadczenie usług telekomunikacyjnych  na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w okresie od  01 stycznia do 31 grudnia  roku 2019 r.”, Zamawiający unieważnia przedmiotowe zaproszenie do składania ofert.

Czerwiec
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Multimedia