Top menu

Szkolenie pn. „Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych” 28 – 30.11. 2018 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze był organizatorem trzydniowego szkolenia metodą seminaryjno-warsztatową pn. „Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych”, które odbyło się 28 - 30 listopada br. w Hotelu Amadeus w Zielonej Górze.

W szkoleniu wzięło udział 20 uczestników - przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej oraz wymiaru sprawiedliwości.

Realizatorem szkolenia była Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze. Szkolenie przeprowadził Pan  Jerzy Rzymek - prawnik, policjant, pomysłodawca stworzenia punktów interwencji kryzysowej funkcjonujących przy jednostkach policji i zwalczających przestępczość narkotykową oraz pomieszczeń określanych mianem „Niebieskich Pokoi”, które dzisiaj funkcjonują w większości jednostek na terenie całego kraju; współpomysłodawca stworzenia struktur do zwalczania patologii, demoralizacji i przestępczości nieletnich. Doświadczony wykładowca, konsultant i praktyk.

Szkolenie było finansowane ze środków budżetu państwa w ramach realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Grudzień
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Multimedia