Top menu

STOSOWANIE ZAMÓWIEŃ SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNYCH - SPOTKANIA INFORMACYJNE

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zaprasza na spotkania informacyjne na temat stosowania zamówień społecznie odpowiedzialnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Spotkania poprowadzi adwokat Magdalena Falkowska, specjalista do spraw zamówień publicznych i funduszy europejskich, wykładowca podyplomowych studiów zamówień publicznych na wielu renomowanych uczelniach m.in. Uniwersytecie Warszawskim czy SGGW.

Terminy i miejsca:

6 czerwca 2018 r., godz. 10–14, Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Żarach, Al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary

7 czerwca 2018 r.,   godz. 10–14, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "Elektryk" w Nowej Soli, ul. Witosa 27,  budynek B, sala konferencyjna (nr 40), 67-100 Nowa Sól

8 czerwca 2018 r., godz. 10–14, Sala Sesyjna Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10 B, 66-600 Krosno Odrzańskie

Szczególnie zachęcamy do udziału osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Program spotkań będzie obejmował m.in.:

–  podstawy prawne stosowania klauzul społecznych oraz aspektów społecznych w zamówienia publicznych,

–  przykłady dobrych praktyk, w szczególności stosowanie aspektów społecznych w zamówieniach o wartości do 30 tys. oraz czterech głównych klauzul: zastrzeżonej, usługowej, pracowniczej i zatrudnieniowej,

–  korzyści płynące ze stosowania zamówień społecznie odpowiedzialnych przez jednostki samorządu terytorialnego,

–  obligatoryjność/dowolność stosowania aspektów społecznych,

–  sankcje wobec wykonawców z tytułu nieprawidłowej realizacji klauzul społecznych.

Zgłoszenia prosimy kierować poprzez formularz elektroniczny na stronie internetowej es.lubuskie.pl/pl/Zglos-sie

W razie pytań prosimy o kontakt z Dorotą Kołkowską, mail: d.kolkowska@rops.lubuskie.pl bądź  telefonicznie 68 323 19 26.

Sierpień
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Multimedia