Top menu

SPÓJNY MODEL STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA WSZYSTKICH SAMORZĄDÓW

Już dzisiaj możecie Państwo skorzystać z pakietu bezpłatnych usług , które posłużą do opracowania, realizacji, aktualizacji i monitorowania działań strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Realizację Projektu „STRATEGOR. Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego”, wspiera Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej .

Aby uzyskać dostęp do wszystkich usług z Projektu, należy zgłosić swój udział w szkoleniu, które odbywać się będzie na Platformie Internetowej.

Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli m.in.:

  • jednostek samorządu terytorialnego (urzędów miast i gmin, starostw powiatowych, urzędu marszałkowskiego);
  • ośrodków pomocy społecznej;
  • powiatowych centrów pomocy rodzinie;

Przy czym kluczową rolę stanowią tutaj przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i kierownicy ośrodków pomocy społecznej/powiatowych centrów pomocy rodzinie .

Uczestnik Projektu/Szkolenia on-line, otrzyma dostęp do pakietu następujących, bezpłatnych usług:

  • platformy e-learningowej zawierającej m.in.: Podręcznik metodyczny służący jednolitemu tworzeniu SRPS (szkolenie omawiające wszystkie wymagane elementy SRPS, możliwość uzyskania certyfikatu, bazę wiedzy z przydatnymi opracowaniami, możliwość kontaktu bezpośredniego z pozostałymi użytkownikami serwisu),
  • bieżącego doradztwa świadczonego przez Regionalne Biuro Doradcze w Gorzowie Wlkp.,
  • doradztwa specjalistycznego w zakresie dostosowania strategii do nowego, jednolitego modelu.

W województwie lubuskim większość samorządów w tym roku kończy realizację lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych. Są też gminy, które aktualnie nie realizują tego zadania. Pozostałe samorządy będą mogły wykorzystać przedstawione w Podręczniku metody i techniki  do aktualizacji bieżących i opracowania kolejnych strategii rozwiązywania problemów społecznych (SRPS) o nowym standardzie.

Dodatkowe informacje o projekcie oraz formularz uczestnictwa dostępne są na stronie internetowej https://www.projektstrategor.pl/ , https://www.projektstrategor.pl/rekrutacja .

Rekrutację i doradztwo bieżące prowadzi Regionalne Biuro Doradcze Fundacji Polskiej Akademii Nauk w Gorzowie Wlkp., z przedstawicielami którego, możecie się Państwo kontaktować pod nr telefonu 503 431 487 lub mailem lubuskie@fundacja-pan.lublin.pl .

Sierpień
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Multimedia