Top menu

Oferta Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, z siedzibą w Zielonej Górze, złożył do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze ofertę na zadanie pn.: „Wsparcie psychologiczne dla rodzin/osób doświadczających trudności w związku z pandemią koronawirusa”, realizowane w okresie od 08.06.2020 r. do 31.08.2020 r.

Oferta zgłoszona przez organizację spełnia łącznie wszystkie warunki określone w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie będzie skierowane do rodzin i osób doznających trudności w sferze psychicznej, wynikających z ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, radzenia sobie z relacjami w rodzinie. Celem zadania będzie umożliwienie skorzystania ze wsparcia dla tych osób, które nie potrafią sobie poradzić ze swoimi myślami, emocjami. Czas spędzany z rodziną, mimo że ważny i cenny, może powodować narastanie frustracji, nieporozumień, konfliktów, ale i zwykłego poczucia zagubienia. Zadanie realizowane będzie albo w formie bezpośredniego spotkania, jeśli wytyczne administracyjne będą na to pozwalały albo w formie poradnictwa drogą telefoniczną lub online przez sprzęt IT. Odbiorcami zadania będą osoby (dorośli i dzieci) z terenu powiatów: Miasto Zielona Góra i zielonogórskiego. Zadanie obejmować będzie wsparcie psychologiczne dla dzieci i dorosłych, zakup kamery i statywu oraz słuchawek z mikrofonem do pracy zdalnej.

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 29 kwietnia br. pozytywnie rozpatrzył ofertę i zarekomendował zadanie do finansowania w wysokości 5.000 zł.

Wrzesień
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Multimedia