Top menu

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze w ramach oszacowania wartości zamówienia zaprasza do przesyłania wstępnej kalkulacji kosztów na wykonanie 4 kompleksowych usług szkoleniowych metodą interaktywno-warsztatową pn.:

A) „Profilaktyka przemocy, zasady prowadzenia oddziaływań poprzedzających wystąpienie zjawiska przemocy”,

B) „Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych”,

C) „Współpraca w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych”,

D)  „Superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik  nr 1.

II. Wstępne oszacowanie kosztów, z podaniem ceny netto oraz ceny brutto, prosimy sporządzić na załączonym formularzu oszacowania (załącznik nr 2).

III. Wstępne oszacowanie kosztów należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia 23.06.2020 r. na adres e-mail sekretariat@rops.lubuskie.pl .

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 68 323 18 88.

IV. Zamawiający informuje, że przesłana wycena nie jest wiążąca dla Zamawiającego i nie stanowi podstawy do zawarcia umowy.

Lipiec
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Multimedia