Top menu

Nabór uczestników do projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słubickim (V)”

Powiat Słubicki/Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze informuje, iż rozpoczął się nabór uczestników do projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie słubickim (V)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy- projekty pozakonkursowe Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Informacja o projekcie umieszczona jest także na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach: www.pupslubice.pl (zakładka Fundusze Europejskie- PO WER 2014-2020).

Październik
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Multimedia