Top menu

Mikołajki dla dzieci - 2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że 12 grudnia br. w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze przy al. Niepodległości 3/5 organizuje „Mikołajki” dla dzieci z rodzin dotkniętych przemocą, problemem alkoholowym, zagrożonych wyłączeniem społecznym.

W ramach imprezy zaplanowano dla najmłodszych przedstawienie teatralne pt. „Wyprawa”, planowany jest poczęstunek oraz paczki świąteczne ze słodyczami, które zostaną uroczyście wręczone przez Mikołaja.

Przedstawienie rozpocznie się o godz. 1130 , w związku z tym  wskazane jest przybycie do teatru ok. godz. 1100 . Zakończenie planowane jest ok . godz. 1430 .

Zwracamy się z ofertą do placówek wsparcia dziennego do zgłaszania uczestników, spośród dzieci objętych ich opieką.  Wszystkie koszty związane z organizacją przedsięwzięcia pokrywa organizator.

Natomiast placówki prosimy o przeprowadzenie rekrutacji wśród dzieci:  z terenu województwa lubuskiego, w wieku 7-12 lat, a także zapewnienie dojazdu i opieki podczas podróży oraz trwania imprezy .

Prosimy o zgłoszenia na adres e-mail: sekretariat@rops.lubuskie.pl 

Należy wskazać:

- liczbę zgłaszanych dzieci (bez danych osobowych),

- ilość opiekunów;

- dane kontaktowe placówki zgłaszającej.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje pod numerem tel. 68 323 18 88.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Grudzień
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Multimedia