Top menu

Konferencja pt. „Wielowymiarowy obraz adopcji w drodze do rodzicielstwa”

W dniu 11 grudnia 2017r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp. odbyła się, zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze., IV Konferencja pt. „Wielowymiarowy obraz adopcji w drodze do rodzicielstwa”.  Honorowy Patronat objęła Marszałka Województwa Lubuskiego Elżbieta  Anna Polak.

Gości Konferencji przywitał Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Jakub Piosik. W imieniu Marszałka Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak uroczystego otwarcia konferencji dokonał Wiceprzewodniczący Sejmiku Mirosław Marcinkiewicz.

Podczas konferencji podsumowano 5 lat działalności ośrodków adopcyjnych w strukturach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Swoimi rozważaniami na temat  kiedy faktycznie rodzi się dziecko, czy początkiem jest czas ciąży, fakt biologicznych narodzin czy może myśl o dziecku, pragnienie i wyobrażenie o nim i rodzinie? Czy i jak uczucia i stan umysłu rodziców i specjalistów wpływają na proces adopcji podzieliła się  Pani Anna Piaskowska - psycholog, psychotraumatolog, współtwórca Punktu Diagnostyczno – Konsultacyjnego dla Dzieci z FAS i Ich Rodziców w Gdyni.

O tym, czym jest odczarowanie adopcji, jaka adopcja jest faktycznie mówiła pani Magdalena Modlibowska  autorka książek pt. „Odczarować adopcję” oraz „Księgi adoptowanego dziecka”. Prelegentka mówiła o tym, jak prawidłowo rozumieć adopcję, jak często jest ona postrzegana przez ludzi spoza kręgu adopcyjnego, a także, jak postrzegają ją dzieci doświadczone adopcyjnie.  Dzięki prostemu ćwiczeniu uczestnicy konferencji mieli okazję sami poczuć co jest istotą adopcji  i dostrzec wszystkie możliwe sposoby jej definiowania.

Swoimi odczuciami, doświadczeniami, uwagami i sugestiami na temat współpracy z ośrodkiem adopcyjnym z uczestnikami konferencji podzieliły się rodziny oczekujące na dziecko w Ośrodku Adopcyjnym w Gorzowie Wlkp.  Rodziny opowiadały o swoich uczuciach i przemyśleniach  na temat badań psychologicznych, wywiadu adopcyjnego czy też szkolenia.

Grudzień
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Multimedia