Top menu

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. modelu mieszkalnictwa wspomaganego. Projekt „Azymut – Samodzielność”.

Działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r. poz. 902 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko ds. modelu mieszkalnictwa wspomaganego w projekcie „Azymut – Samodzielność”, wymiar czasu pracy 1/1  etatu została wybrana Pani Izabella Szwarc.

Uzasadnienie:

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko ds. modelu mieszkalnictwa wspomaganego w projekcie „Azymut – Samodzielność”,  wymiar czasu pracy 1/1  etatu w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze  oferty pracy złożyły 2 kandydatki, które spełniły wymagania formalne
 i  zostały zaproszone  na rozmowę kwalifikacyjną.

Pani Izabella Szwarc wykazała się wiedzą gwarantującą prawidłową realizacją zadań w zakresie zagadnień związanych ze stanowisko ds. modelu mieszkalnictwa wspomaganego w projekcie „Azymut – Samodzielność”.

Kwiecień
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Multimedia