Top menu

Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. modelu mieszkalnictwa wspomaganego. Projekt „Azymut – Samodzielność”.

Działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r. poz. 902 ze zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonego otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko ds. modelu mieszkalnictwa wspomaganego w projekcie „Azymut – Samodzielność”, wymiar czasu pracy 1/1  etatu została wybrana Pani Izabella Szwarc.

Uzasadnienie:

W wyniku ogłoszenia o naborze na stanowisko ds. modelu mieszkalnictwa wspomaganego w projekcie „Azymut – Samodzielność”,  wymiar czasu pracy 1/1  etatu w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze  oferty pracy złożyły 2 kandydatki, które spełniły wymagania formalne
 i  zostały zaproszone  na rozmowę kwalifikacyjną.

Pani Izabella Szwarc wykazała się wiedzą gwarantującą prawidłową realizacją zadań w zakresie zagadnień związanych ze stanowisko ds. modelu mieszkalnictwa wspomaganego w projekcie „Azymut – Samodzielność”.

Sierpień
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Multimedia